Údajná neplatnost smluv na Blanku? Prý otevření Pandořina hangáru!

Pokud soud potvrdí, že smlouvy na výstavbu tunelového komplexu Blanka jsou neplatné, problém by se mohl týkat i dalších obdobných kontraktů.

foto: © montáž ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

V pátek 22. listopadu zveřejnil pražský primátor Tomáš Hudeček krátké tiskové prohlášení: „Dnes jsme obdrželi právní stanoviska dvou renomovaných advokátních kanceláří, která potvrzují existenci vysokého rizika neplatnosti smlouvy k tunelovému komplexu Blanka. O této skutečnosti budeme neprodleně jednat s naším partnerem, společností Metrostav. Další vyjádření poskytneme až po konzultaci s naším partnerem.“

Možná, že Hudeček tím spustil lavinu, o níž v momentě své proklamace ještě neměl ani tušení. Pokud totiž soud potvrdí, že smlouvy jsou skutečně neplatné, stejný verdikt by se mohl týkat i dalších kontraktů. Jaké Praha provede další kroky, v současné chvíli neví.

Co tvrdí právníci

ČESKÁ POZICE získala exkluzivně závěr jednoho z právních stanovisek, která na neplatnost smluv poukazují.  V něm se píše:

„Smlouva o dílo stavební části uzavřená mezi hlavním městem Prahou a společností Metrostav je neplatná z důvodů absence souhlasu zastupitelstva hlavního města Prahy s jejím uzavřením. Tento nedostatek nemůže zhojit ani rámcový souhlas rady hlavního města Prahy udělený usnesením rady č. 1484 ze dne 26. září 2006, neboť rozhodování o nabytí a převodu nemovitostí je ustanovením paragrafu 59 odst. 3 písm. j) zákona o hlavním městě Praze svěřeno výlučně do působnosti zastupitelstva hlavního města Prahy.“

Stejným procesem, jakým byla zadána zakázka na výstavbu Blanky, prošly i další veřejné tendry na nabytí a převod nemovitostiJak již vedení pražského magistrátu dříve uvedlo, smlouvy bude posuzovat rozhodčí soud, který vydá verdikt o platnosti či neplatnosti kontraktu. Soud bude sice hodnotit pouze kontrakt týkající se Blanky, ale výsledek bude mít mnohem širší dopad. Stejným procesem, jakým byla zadána veřejná zakázka na výstavbu tunelového komplexu Blanka, totiž prošly i další veřejné tendry na nabytí a převod nemovitosti. Také v těchto případech rada a zastupitelstvo sice schválily vítěze soutěží, o konečném znění kontraktu již ale zastupitelstvo nehlasovalo. To ostatně vyplývá i z vyjádření bývalého primátora Pavla Béma (k němu se dostaneme dále).

Partner advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law Jan Šafránek k tomu podotýká: „Neplatnost smlouvy ohledně tunelu Blanka nemusí automaticky znamenat riziko neplatnosti všech smluv uzavíraných hlavním městem Prahou, ale jen těch, kde se jedná o specifickou problematiku nabývání vlastnictví k nemovitostem.“

To, že se obdobný problém jako u výstavby tunelového komplexu Blanka může týkat i dalších smluv, nevylučuje současný primátor Tomáš Hudeček. A dodává: „Situace je ale odlišná v tom, že v ostatních případech je zakázka již uzavřena, zaplacena a dokončena. Kde není žalobce, není soudce. Nechceme si nad tím problémem mýt ruce, na druhou stranu ale nemáme důvod kontrakty rozporovat, když je nikdo nežaluje.“

Audit zatím nebude

Jenže tak jednoduché to být nemusí. „Pokud si magistrát nyní zadá audit k prověření dalších staveb a zjistí podobné nedostatky jako u smluv na tunel Blanka, bude muset na jeho výsledky reagovat a přijmout příslušná opatření, aby nedošlo ke škodě na majetku města,“ říká Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Pokud soud rozhodne, že smlouva je neplatná, vyvodí město pravděpodobně i trestněprávní odpovědnostPraha v současné době žádný audit smluv na zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem bylo nabytí nemovitosti, nechystá. „Naší strategií je nyní počkat na výsledek rozhodčího řízení. Stále je ve hře i teoretická možnost, že rozhodčí soud řekne, že smlouva je platná. Počkáme tedy na kulaté razítko, a pak z toho vyvodíme důsledky. Je také možné, že soud požádáme o stanovisko, jak máme postupovat v jiných obdobných případech, protože problém může být velmi široký,“ dodává primátor Hudeček s tím, že pokud soud rozhodne, že smlouva je neplatná, vyvodí město pravděpodobně i trestněprávní odpovědnost. To je ale prý až druhý krok v pořadí.

Redakce ČESKÉ POZICE požádala o vyjádření i bývalého primátora Pavla Béma, za jehož éry byla zakázka na výstavbu Blanky zadána a smlouvy s Metrostavem podepsány. Bém je přesvědčen, že kontrakty jsou platné (kompletní znění jeho prohlášení přikládáme v příloze):

„Samozřejmě, že je smlouva platná. Je to totiž smlouva na veřejnou zakázku stavebního díla, a jak víme, podle českých zákonů o takových smlouvách rozhoduje rada obce, kraje, či hlavního města Prahy. A jak víte, rada o zakázce rozhodla na schválení vládní komisi, a rozhodla o výherci, ceně a všech důležitých parametrech budoucí smlouvy. Tak jako u desítek tisíc jiných zakázek uzavíraných na základě výběrových řízení všude po České republice po roce 1989. Zastupitelstvo nemuselo tedy o nějaké smlouvě rozhodovat, a také nerozhodovalo v desítkách tisíc jiných případů dvacet let zpátky.“

Nejen právníci, kteří zpracovávali stanovisko pro magistrát, ale i ti do kauzy Blanka „nezapojení“, které ČESKÁ POZICE oslovila, jsou většinou přesvědčeni o neplatnosti smluv, a ve sporu Bém–Hudeček se tedy kloní na stranu současného primátora. V případě, že soud právní stanoviska potvrdí, a i když další obdobné smlouvy, jako je ta na výstavbu tunelového komplexu Blanka, magistrát prověřovat nebude – a nebude tak rozdmýchávat případný spor –, bude do budoucna pro Prahu komfortní vědomí, že část v minulosti uzavřených smluv je možná neplatná?

Jeden ze zdrojů ČESKÉ POZICE k problému poznamenal: „To není otevřená Pandořina skříňka, ale Pandořin hangár.“