Tvrdé podmínky výběrového řízení na prodej Sazky

Pokud vítěz tendru nezíská souhlas antimonopolního úřadu, bude muset zaplatit smluvní pokutu 1,5 miliardy korun.

Městský soud v Praze schválil návrh insolvenčního správce Sazky Josefa Cupky prodat loterijní společnost Sazka jako celek ve výběrovém řízení. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

O vítězi výběrového řízení rozhodne výhradně cena. Soutěže se může zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo splní základní podmínky stanovené insolvenčním zákonem. Tedy nejen firmy z oboru. Zájemci v první fázi stačí oficiálně požádat advokátní kancelář HKDW, která bude zajišťovat administrativní část, o poskytnutí základní dokumentace. Jeho součástí je i znalecký posudek. Ten ohodnotil Sazku na 3,58 miliardy Kč.

Jak bude probíhat výběrové řízení, jež má být vyhlášeno v nejbližších dnech?

  • Zájemce musí složit půlmiliardovou jistinu v J&T bance, kterou vybral věřitelský výbor z finančních ústavů oslovených Cupkou.
  • Nejpozději do pěti týdnů od zahájení výběrového řízení musejí zájemci, kteří složili jistinu, doručit insolvenčnímu správci závaznou finanční nabídku, včetně potvrzení o složení celé nabízené částky na speciálním vázaném bankovním účtu a také podepsanou kupní smlouvu.
  • Všechny předložené nabídky v uzavřených obálkách budou otevřeny za přítomnosti insolvenčního správce, předsedy věřitelského výboru a notáře nejpozději do tří dnů po termínu k předložení nabídek.
  • Vítěz tendru bude oznámen bezprostředně po prostudování předložených nabídek. Nestane se ale okamžitě novým majitelem Sazky. Musí ještě získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě kompetentních evropských orgánů.
  • Souhlasné stanovisko úřadu musí doložit do pěti měsíců ode dne, kdy bude zveřejněn výsledek výběrového řízení.
  • Pokud vítěz souhlas antimonopolního úřadu nezíská, bude muset zaplatit smluvní pokutu 1,5 miliardy Kč. Celé výběrové řízení se bude muset opakovat. (Tato pokuta byla prý stanovena kvůli tomu, že pokud prodej nevyjde napoprvé, cena Sazky kvůli nastupující konkurenci dramaticky klesne.)
Vážní zájemci: PPF a KKCG

Zájemce musí složit půlmiliardovou jistinu v J&T bance, kterou vybral věřitelský výbor z finančních ústavů oslovených CupkouVýběrového řízení se pravděpodobně zúčastní největší věřitelé Sazky skupiny PPF a KKCG. „Nejprve se musíme seznámit a prostudovat podmínky výběrového řízení. Obecně ale můžeme deklarovat zájem skupiny KKCG účastnit se výběrového řízení společně se skupinou PPF,“ řekl mluvčí KKCG Daniel Plovajko.

„Pravděpodobně ano, máme zájem se výběrového řízení zúčastnit, společně s KKCG,“ doplnil mluvčí PPF Alexej Bechtin.

Nerozhodnutí: Synot a Penta

„Momentálně celou situaci vyhodnocujeme a následně se rozhodneme, zda se výběrového řízení zúčastníme, či nikoliv,“ uvedla mluvčí sázkového holdingu Synot Magda Pekařová.

„Zatím jsme se nerozhodli, zda se prodeje zúčastníme, ale podmínky, které jsou nám známé ze žádosti zaslané soudu, považujeme za skandální,“ řekl ČTK mluvčí investiční skupiny Penta Martin Danko Danko.

Sazka má podle znaleckého posudku hodnotu 3,58 miliardy korunCílem řízení je podle něj nechat ovládnout Sazku skupinami PPF a KKCG, a ne maximalizovat cenu pro uspokojení všech věřitelů. Motivem drakonických sankcí je kompenzovat PPF a KKCG ztráty, které jim vznikly především drahým nákupem pohledávek za Sazkou, dodal Danko.

Nezúčastní se: Radovan Vítek

Naopak podnikatel Radovan Vítek, který na přelomu roku skoupil pohledávky Sazky, poté je prodal PPF a v březnu podal společnost insolvenční návrh, se soutěže nezúčastní. „Za pana Vítka mohu tuto věc vyloučit,“ uvedla mluvčí Vítkovy firmy CPI Michaela Winklerová.

Dosud se o Sazku přetahovaly dva tábory silných investorů. Na jedné straně PPF a KKCG, které také ovládly věřitelský výbor, protože jim Sazka dluží nejvíc, na druhé straně investiční skupina Penta, majitel konkurenční loterijní firmy Fortuna. Penta už dříve nabídla 2,5 miliardy korun za loterijní část Sazky, Fortuna pak 3,5 miliardy korun za Sazku jako celek.

Starší články o vývoji konkurzu společnosti Sazka.