Třetinu lidí nezajímá finanční situace jejich partnera

V manželství jeden partner často skrývá dluh před tím druhým. Jednou z možností, jak podobným starostem předejít či je zavčas řešit, je vyptat se partnera na jeho finanční situaci. To však dle průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou firmu Broker Consulting letos v srpnu, kdy se zeptala 1044 Čechů, učinilo jen 11,3 procenta z nich.

Vojtěch Wolf 20.9.2018
Neřešená ponorková nemoc vede k rozchodu, říká expert na vztahy. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Neřešená ponorková nemoc vede k rozchodu, říká expert na vztahy. | foto: Shutterstock
Neřešená ponorková nemoc vede k rozchodu, říká expert na vztahy.

Manžel měl před svatbou trvalý pobyt na městském úřadě. Zjistila jsem to až v momentě, kdy si jej změnil ke mně do bytu a na dveře nám zaklepal exekutor.“ Teprve tehdy se žena z Olomouce dozvěděla o téměř půlmilionovém dluhu z nevydařeného podnikání svého chotě. Její případ ukazuje stále častější jev: jeden z páru se nadmíru zadluží a své závazky před tím druhým tají. Nemusí přitom jít jen o sezdané dvojice.

„Ze zkušenosti mohu říct, že téměř polovina klientů dluh před partnerem dlouho skrývala,“ upozorňuje Barbara Halířová, dluhová poradkyně z Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády. I předmanželské dluhy se negativně promítají do fungování společné domácnosti. Jako v případě ženy z Olomouce. „Byla jsem překvapená, že se jako manželka musím na úhradě závazku podílet, a že mi dokonce mohou obstavit mzdu,“ vzpomíná.

Varovné signály

Jednou z možností, jak podobným starostem předejít či je zavčasu řešit, je vyptat se partnera na jeho finanční situaci. To však podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou firmu Broker Consulting činí jen 11,3 procenta Čechů. Přibližně třetinu jich pak vůbec nezajímá, kde a kolik jejich partneři dluží. Dalším dvěma pětinám stačí povrchní informace nebo vzájemné ujištění o absenci dluhů.

Je třeba se řídit selským rozumem a všímat si varovných signálů. Jedním z nich je například registrace pobytu na městském úřadě, dále to může být výplata v zaměstnání takzvaně na ruku, a nikoli na bankovní účet.

„Je třeba se řídit selským rozumem a všímat si varovných signálů. Jedním z nich je například registrace pobytu na městském úřadě, dále to může být výplata v zaměstnání takzvaně na ruku, a nikoli na bankovní účet,“ upozorňuje Michal Cibulka z Broker Consulting. „Prověřování finanční situace milované osoby nemusí být mnohým příjemné, ale rodinné tragédie způsobené dluhy jednoho z partnerů jsou nejlepším důkazem, že bez takového přístupu se dnes stěží obejdeme,“ dodává Cibulka.

Poměrně často řešenou situací jsou společné dluhy z doby, kdy manželé už spolu sice nejsou, ale zároveň ještě nejsou rozvedení. „Tito lidé spolu již fakticky nežijí a vzájemná loajalita je minimální, často dokonce záporná, takže někdy si, opět častěji muži, berou záměrně úvěr, který druhého poškodí,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství v neziskové organizaci Člověk v tísni.

Záchrana poloviny společného jmění

Podle Pavla Nastise z advokátní kanceláře Grobelný & Skřipský nenese formálně manžel žádnou odpovědnost za dluhy svého manžela, protože závazky musí dle legislativy plnit ten, komu vznikly. „Jenže to neznamená, že problémy jednoho z nich nedopadají na druhého,“ zdůrazňuje Nastis.

Když se manžel dozví, že proti jeho vůli vznikl druhému manželu dluh, zachrání jednu polovinu společného jmění tím, že bezodkladně věřiteli oznámí – a to prokazatelně, tedy nejlépe písemně – a zašle do vlastních rukou na dodejku, že dluh vznikl proti jeho vůli

„Pokud má jeden z manželů dluh a je proti němu vedena exekuce k vymožení tohoto dluhu, exekutor může postihnout nejen majetek, který má dlužník ve svém výlučném vlastnictví, ale i ten, který má dlužník ve společném jmění manželů. A to se samozřejmě týká jak dluhů, jež vznikly za trvání manželství, tak i dluhů vzniklých před manželstvím,“ varuje advokát.

„Za dluhy vzniklé před vznikem společného jmění manželů nenese druhý manžel odpovědnost, ale může jej tento dluh fatálním způsobem postihnout. Například dražbou nemovitosti kvůli ideální polovině zadluženého manžela,“ potvrzuje Hůle. Pokud partner o dluhu nevěděl, lze se podle právníků bránit, ale musí se jednat okamžitě.

„Zjednodušeně řečeno, když se manžel dozví, že proti jeho vůli vznikl druhému manželu dluh, zachrání jednu polovinu společného jmění tím, že bezodkladně věřiteli oznámí – a to prokazatelně, tedy nejlépe písemně – a zašle do vlastních rukou na dodejku, že dluh vznikl proti jeho vůli,“ radí Nastis.

Registrovaní partneři

Exekutoři to nicméně vidí jinak. „To by bylo moc pěkné, ale takto to nefunguje. Tuto odporovatelnost uplatnit nelze,“ říká Petr Kučera, exekutor z Kladna. „Vždy když dluží manželé a mají nějaký majetek, postihujeme oba. Jsou tam ale výjimky dané manželským majetkovým režimem. To je například v situaci, kdy manželé sjednají zúžení rozsahu majetku a to pak zanesou do veřejného rejstříku, který vede notářská komora,“ dodal Kučera.

U registrovaných partnerů bývá situace jiná. Tam partner odpovědnost za dluhy toho druhého přímo nenese.

U registrovaných partnerů bývá situace jiná. Tam partner odpovědnost za dluhy toho druhého přímo nenese. „Pokud jeden z partnerů způsobí dluh, bude jej exekutor vymáhat tak, že postihne majetek ve výlučném vlastnictví dlužníka, a nikoli také majetek ve společném jmění, protože společné jmění zde neexistuje,“ vysvětluje advokát Nastis. Mohou ale samozřejmě nastat komplikace v případě, kdy si registrovaní partneři pořídí společný majetek – například si koupí rodinný dům nebo byt.

„V takovém případě exekutor postihne spoluvlastnický podíl dlužníka a druhý partner bude ve svém vlastním zájmu nucen tuto situaci nějak řešit, aby předešel tomu, že spoluvlastnický podíl jeho zadluženého partnera získá v exekuční dražbě nějaká třetí osoba, jež se pak stane namísto zadluženého partnera druhým spoluvlastníkem nemovitosti,“ varuje na závěr advokát.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.