Třetina serverů jsou zombie

Každý třetí server na Zemi nejspíše neposkytuje žádnou užitečnou funkci. Spotřebovávají elektrickou energii a odčerpávají z kapes provozovatelů finance. Dle výzkumníků ze Stanfordovy univerzity: třetina kapitálu v datových centrech byla vyhozena zbytečně.

Servery jako zombie.

Servery jako zombie. foto: Richard Cortés, Česká pozice

Servery jako zombie.

V 21. století je každá firma nevyhnutelně i IT firmou, tvrdí s oblibou poradenské společnosti. Ale jen málokteré z nich opravdu důsledně řeší neefektivnost vlastní IT infrastruktury, dodává Jonathan Koomey ze Stanfordské univerzity.

V rámci svého výzkumu se pokusil kvantifikovat zastoupení takzvaných komatózních serverů v datových centrech. Jejich existenci považuje za jasný důkaz toho, že podniky mají značné mezery v tom, jak navrhují, budují, provozují a spravují svou výpočetní infrastrukturu. Změnu podle jeho mínění nepřinese nová technologie, ale manažerské techniky a vyšší poznání významu a toku dat a informací v organizacích.

Marketingové proklamace dodavatelů informačních technologií vzbuzují zdání, že díky jejich produktům a službám trvale roste nejen výpočetní výkon, ale i finanční a energetická efektivita provozovaných řešení

Marketingové proklamace dodavatelů informačních technologií vzbuzují zdání, že díky jejich produktům a službám trvale roste nejen výpočetní výkon, ale i finanční a energetická efektivita provozovaných řešení. Podobné vize podsouvají svým odběratelům dlouhé roky a obchodně jsou zjevně vcelku úspěšní.

Jejich zákazníky či partnery v různých rolích a pozicích, často konzultačních, obvykle tvoří osoby zahalené do profesní aureoly zvané IT profesionálové. Ti bývají na pracovním trhu považování za nedostatkové zboží, neboť jen málokterý obyvatel Země požadavky kladené na tuto profesní skupinu zvládne. Jak si ale v této symbióze dvou dokonalých částí jednoho světa vysvětlit, že téměř třetina počítačových serverů na světě běží naprázdno?

Špatné řízení kapitálu

Ironicky vyznívající předchozí řádky samozřejmě mají své myšlenkové a empirické rezervy, ale i přesto je s podivem, že v éře honby za všestrannou efektivitou třetina fyzických serverů na planetě pouze spotřebovává energii. Aktuální zjištění Jonathana Koomeye navíc potvrzuje, že se v této problematice za posledních sedm let nic nezměnilo. Ke stejné hodnotě totiž došli v roce 2008 výzkumníci společnosti McKinsey – termínem „komatózní“ tehdy označili 30 procent fyzických serverů. Tyto stroje spotřebovávají elektrickou energii, ale neposkytují žádnou užitečnou informační službu. Navíc jejich výkon nepřekračoval v ročním průměru hodnotu šesti procent maximální výpočetní síly.

Je s podivem, že v éře honby za všestrannou efektivitou třetina fyzických serverů na planetě pouze spotřebovává energii

A výzkumníci ze Stanfordské univerzity rozhodně neupozorňují na nízké využití fyzických serverů sami. Věhlasný Uptime Institute, který certifikuje datová centra známými stupni Tier, rovněž předpokládá, že do kategorie „komatózní“ patří 30 procent fyzických serverů na Zemi. Naprázdno podle odhadu běží celosvětově dvanáct milionů serverů. V roce 2012 jich bylo v provozu podle informací společnosti IDC celkem 35 milionů, dnes by tedy mohlo jít o 40 milionů strojů.

Výše uvedená čísla nehovoří pouze o nedostatcích na straně užitých technologií, ale o špatně zvládnutém řízení kapitálu v podnicích. Dodavatelé serverových systémů skutečně nabízejí ve srovnání se starší technikou vyšší výkon, kapacity i energetické úspory, kvůli podobě jejich praktického nasazení však tyto benefity nezřídka zanikají. Serverové zombie tudíž představují výzvu pro manažery – a nejen ty z oblasti IT – naprosté většiny dnešních podniků.

Zobecněný poznatek

Letošního průzkumu Standfordské univerzity s tématem efektivity provozu datových center se zúčastnily čtyři tisíce fyzických serverů v Severní Americe. Anonymní data o jejich využití dodala společnost TSO Logic, která vyvíjí software pro řízení efektivity datových center. Výzkumníci ze Stanfordu předpokládají, že se situace v jiných regionech světa nebude nijak markantně odlišovat.

Pohled na „neužitečné“ servery v provozu samozřejmě komplikují nejrůznější záložní zařízení, která představují rezervu nebo pohotovostní kapacitu pro případ výpadku nebo nestandardního využití

Zařazení serveru do kategorie komatózních se opíralo o relativně propracovanou metodiku. Pouhé měření využití procesorů a obsazenosti operační paměti by k cíli nevedlo. Servery běžně pracují ve virtualizovaných prostředích a vykonávají řadu operací, jež souvisejí výhradně s jejich provozem. Proto se výzkumníci zaměřili na příchozí a odchozí provoz, z jehož analýzy lze přesněji odvodit, zdali stroj poskytuje nějakou službu. Za komatózní pak server označili, pokud nezaznamenali žádný skutečně aktivní provoz po dobu šesti měsíců.

Pohled na „neužitečné“ servery v provozu samozřejmě komplikují nejrůznější záložní zařízení, která představují rezervu nebo pohotovostní kapacitu pro případ výpadku nebo nestandardního využití. Rozdíl mezi nimi a komatózními stroji spočívá v tom, že záložní servery nelze odstavit bez potenciálně negativního dopadu na byznys. Rezervní zdroje ale bývají udržovány a lze je s jistou mírou přesnosti od těch skutečně nevyužitých odlišit.

Na jaře roku 2012 identifikovali účastníci soutěže Uptime Institute Server Roundup na 20 tisíc komatózních serverů. Jejich vypnutí by podle odhadů přineslo úsporu pěti megawattů elektrické energie spotřebované na jejich pohon a dalších čtyř megawattů, které zajišťovaly chlazení a provoz potřebné infrastruktury. Pokud by došlo k odstavení oněch 30 procent serverů, které letos výzkumníci ze Stanfordské univerzity označili jako s největší pravděpodobností „neužitečné“, uspořili by jejich provozovatelé zhruba čtyři gigawatty elektrické energie.

České „plýtvání“

Orientační odhad celkové spotřeby datových center v Česku se pohyboval kolem 45 megawattů elektrické energie za hodinu

Jaká je asi situace v České republice? Průměrné datové centrum u nás mělo podle informací společnosti Altron v roce 2013 asi 1500 metrů čtverečních podlahové plochy. Na ní stojí zhruba 500 takzvaných racků, jednoduše stojanů, do nichž se umisťují servery, úložiště a síťové prvky. V této průměrné konfiguraci (firma Altron hovoří pouze o takzvaných významných datových centrech v zemi) činila před dvěma lety spotřeba centra 2,25 až 2,75 megawattu elektrické energie za hodinu. Zhruba polovina připadala na samotný provoz informačních technologií, zbytek většinou na chlazení.

Orientační odhad celkové spotřeby datových center v Česku se pohyboval kolem 45 megawattů elektrické energie za hodinu. Potenciál úspory, modernizací a účinnější správy činil podle odborníků firmy Altron 7,5 megawattu. Pokud ovšem přijmeme stanfordskou tezi o třetině nevyužitých serverů, dostáváme se na podstatně vyšší hodnotu, řekněme dvojnásobnou.

Počet příspěvků: 1, poslední 27.8.2015 08:27 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.