Toxické značkové oděvy vycházejí z módy

Čínské textilní výrobny pro nejznámější světové značky vypouštějí množství jedů. Organizace Greenpeace přiměla značkové výrobce je vymýtit.

I v těch nejluxusnějších oděvech značkových výrobců zůstávají rezidua škodlivých chemikálií z textilní výroby v Číně. Evropské zkušebny je nebyly s to odhalit, protože často jde o látky ve vyspělých zemích zakázané, takže upadlé v zapomnění. Mnohonásobně větším problémem než stopová množství jedů v oděvech je však jejich koncentrace ve vypouštěných odpadních vodách. Ne nadarmo se říká, že nejžhavější módní trendy příští sezóny odhalíte, když se podíváte na barvu čínských nebo mexických řek.

Zdánlivě vzdálený čínský problém má však zhmotnění v našem každodenním životě. Džíny Levi’s či většina výrobků značek Puma, Nike a Adidas, které nás provázejí životem, nesou pečeť nebezpečné textilní výroby ohrožující vše živé v čínských řekách i zdraví tamějších dělníků a dělnic.

České oděvy

Jakkoli kdysi proslulý český textilní průmysl podlehl této „krvavé“ konkurenci, máme u nás váženou oděvní značku Blažek, která se zmíněnému problému nevyhnula. Ze čtyř zakoupených oděvních vzorků byly dva kontaminované nonylfenolethoxylátem, který se podle informace organizace Greenpeace rozkládá na toxické nonylfenoly, jež narušují funkci hormonů. Na rozdíl od oděvních gigantů, které přijaly rozhodnutí do roku 2020 postupně vymýtit „čínské“ chemikálie z celého výrobního cyklu, firma Blažek Praha ještě odpovědný postoj nezaujala.

Zdá se, že firma Blažek Praha a organizace Greenpeace se vzájemně nepochopily

Na dotaz ČESKÉ POZICE ujistila tisková mluvčí Lenka Štěpánková, že firma má certifikáty akreditované zkušebny o tom, že její veškerý oděvní sortiment splňuje normy pro děti do tří let. Takže dociluje vyššího standardu, než se od ní očekává. Nyní jedná s Textilním zkušebním ústavem v Brně o zavedení měření i na přítomnost zmíněné chemické látky. A teprve po seznámení s výsledkem rozhodne. „Pracovníci akreditované zkušebny nás ujistili, že množství bude nejspíš tak malé, že žádná norma stejně nebude překročena,“ sdělila Štěpánková.

Zdá se, že firma Blažek Praha a Greenpeace se vzájemně nepochopily. Problém není v užívání oděvů, ale ve vlivu chemikálií z výroby na životní prostředí. Vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR Jan Freidinger připomíná: „Firma, která se vyrovná nebo předčí zahraniční značky v kvalitě, se jim musí vyrovnat rovněž v odpovědnosti, ohledu na životní prostředí, transparentnosti a poskytování informací spotřebitelům včetně obsahu nebezpečných látek.“ A dodává: „Rádi bychom viděli firmu Blažek mezi těmi, kteří se zavázali přestat znečišťovat životní prostředí nebezpečnými látkami, ať už úniky při výrobě nebo přímo z výrobků.“

Módní dárek přírodě

Experti Greenpeace zkoumali dvě největší čínské komunální čističky v provincii Če-ťiang, ve kterých končí odpadní vody z textilních komplexů. Tyto provozy zneužívají složitý kanalizační systém a jejich odpadní vody proto končí ve společné centralizované čističce, což znemožňuje podrobné zkoumání jejich výrobních procesů. Řadu nebezpečných látek čističky neodstraní a končí v řece. Některé z těchto provozů přitom vyrábějí textilie pro známé oděvní značky, jako jsou Levi’s, Calvin Klein či GAP.

Experti Greenpeace zkoumali dvě největší čínské komunální čističky, ve kterých končí odpadní vody z textilních komplexů

Vedoucí toxické kampaně Greenpeace ve východní Asii I-fang Li zaznamenal: „V žádné z továren, které jsme za posledních několik let navštívili, jsme nikdy předtím neviděli takovou míru znečištění. Vzorky odpadních vod odebrané na těchto místech vykazovaly jedny z nejhorších hodnot, s jakými jsme se za dobu naší kampaně vůbec setkali.“ Vzorky obsahovaly toxické chemikálie, které způsobují rakovinu, a látky toxické pro reprodukční systém. Některé z těchto látek jsou perzistentní a bioakumulativní, takže se hromadí v tělech ryb a posléze i lidí.

Největší pozornost je třeba věnovat nebezpečnému nonylfenolethoxylátu. Mezi dalšími nalezenými chemikáliemi byly vysoké hladiny toxických ftalátů a stopy karcinogenních aminů. Screeningový test odhalil přítomnost řady dalších potenciálně nebezpečných chemikálií. Kontaminace vody představuje vážnou hrozbu pro zdraví lidí i pro vzácné ekosystémy. Proto je třeba co nejdříve přijmout opatření, která povedou k eliminaci nebezpečných látek, jak při výrobě, tak v konečných produktech, ze kterých se mohou uvolňovat a zamořovat životní prostředí.

Příklon k odpovědnosti

Organizace Greenpeace spustila kampaň za detoxikaci textilního průmyslu v roce 2011. Jejím cílem je, aby se oděvní značky zavázaly k nulovému vypouštění nebezpečných chemických látek do roku 2020. A to ne tím způsobem, že na osm let složí ruce do klína.

Organizace Greenpeace spustila kampaň za detoxikaci textilního průmyslu v roce 2011Přibližování k nulovému ideálu musí být postupné a začít pokud možno hned. Očista musí projít celým výrobním cyklem. Proto je třeba, aby producenti značkových výrobků požadovali zamezení úniků toxických látek od svých dodavatelů z jejich továren do místních vod.

Aktuální vydání studie Greenpeace Toxické nitky přineslo výsledky testu 141 kusů oblečení a odkrylo vazby mezi textilními továrnami, kde se používají nebezpečné látky, a přítomností chemických látek v prodávaném šatstvu. Odborné analýzy, které nechalo Greenpeace zpracovat, odhalily nebezpečné látky u 20 světových výrobců módy!

Značky jako Nike, Puma, Adidas se na základě zjištění Greenpeace už zavázaly očistit svou výrobu. Následovaly je i další firmy – H&M, Li-Ning, C&A nebo Marks & Spencer. Jako zatím poslední se nyní přidal největší světový prodejce módního oblečení Zara.

Ale že to dalo přesvědčování. Před jeho prodejnami po celém světě včetně té na pražských Příkopech agitovalo více než 700 dobrovolníků. Po vydání zmíněné studie Greenpeace se ke kampani přidalo přes 300 tisíc lidí, na všech sociálních sítích dohromady pak o detoxikaci Zary debatovalo skoro sedm milionů lidí.

Pozor na dominový efekt

Teď, když se k detoxikaci textilní výroby přihlásil největší světový prodejce, už neobstojí žádné vytáčky ostatních. Průlomový závazek začne přinášet plody již od března 2013, kdy Zara zveřejní údaje od 20 svých dodavatelů. Od konce roku 2013 bude vyžadovat pravidelné oznamování údajů o znečišťování u další stovky výrobců.

Je na čase, aby se k detoxikačnímu programu přihlásily i ostatní módní domy, řetězce a prodejciLidé žijící v blízkosti textilních továren tím budou mít přístup k informacím, které látky textilky vypouštějí do jejich životního prostředí. Zara se stala osmou oděvní značkou, která se zavázala, že vypouštění veškerých nebezpečných chemikálií kvůli své produkci zamezí v celém svém dodavatelském řetězci.

Oblečení s nebezpečnými chemikáliemi prodávají světové oděvní značky po celé zeměkouli. A tak se i po celé zeměkouli pere. Ve vodním prostředí se ovšem jedy uvolňují, a tak přenášejí kontaminaci z místa výroby do místa praní. A tedy i do českých řek.

V našich vodách se proto objevují látky, které se u nás nesmějí ani vyrábět, ani používat. Ale nosit je ve svých kalhotách či saku svobodně můžeme. Respektive musíme, protože nemáme jinou volbu. Je na čase, aby se k detoxikačnímu programu přihlásily i ostatní módní domy, řetězce a prodejci.

Počet příspěvků: 1, poslední 9.12.2012 07:33 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.