To je pech. Olomoucký kraj propásl znalostní soutěž na téma tendru, který sám vypsal.

Olomoucký kraj podepsal smlouvu s vítězem tendru na zakázku Rozvoj služeb e-Governmentu, a to přes řadu výhrad a pochybností.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Smlouva podepsána, takže vše OK? Jak se to vezme. Olomoucký kraj, který koncem března vypsal veřejnou zakázku s názvem Rozvoj služeb e-Governmentu, uzavřel před dvěma týdny kontrakt s vítězem tendru, firmou AutoCont. Projekt v hodnotě bezmála 160 milionů korun bez DPH může odstartovat. Odvolání neúspěšného soutěžícího bylo zamítnuto a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se nikdo neobrátil. To ale neznamená, že se rozplynuly veškeré pochybnosti spojené s tendrem.

O veřejné soutěži na projekt e-Governmentu jsme podrobně informovali v článku: Jak se v Česku soutěží o zakázky: variace z Olomouckého kraje.

Shrňme a ještě upřesněme, jaké zásadní výhrady k tendru zazněly:

  • Nepřesná zadávací dokumentace.
  • Vyřazení dvou uchazečů ještě před hodnocením kvůli nesplnění zadávací dokumentace (jedna z firem nepředložila všechny požadované poklady, u druhé byly mimo jiné nesrovnalosti mezi dokumenty v elektronické a papírové podobě), a to včetně nabídky s nejnižší cenou. Právě cena se na celkovém hodnocení podílela 70 procenty. Lze proto předpokládat, že pokud by nejnižší nabídka vyřazena nebyla, byla by vážným kandidátem na vítězství.
  • Do finálního hodnocení se dostaly dvě firmy, a to vítězná AutoCont a ICZ. Společnosti měly tři shodné subdodavatele. Část zakázky, kterou pro finalisty měli zajistit odlišní subdodavatelé, je v nabídce obou popsána téměř shodně. Komise tak ve finále hodnotila v mnohém takřka identické materiály. Tomu odpovídal i počet bodů, které firmy za technickou úroveň (váha 15 procent) nabízeného řešení od komise dostaly. AutoCont patnáct bodů, ICZ 13,35 bodu. Můžeme jen spekulovat, zda se obě firmy předem nedomluvily a v soutěži nepostupovaly koordinovaně. Je pravdou, že i kdyby tomu tak bylo, kraj by tato dohoda nepoškodila. Závažnější je, že byly hodnoceny pouze dvě nabídky.
  • Co tedy o vítězi rozhodlo, když nabídky byly značně podobné? ICZ požadovala za službu o tři miliony vyšší cenu než AutoCont. V konečném hodnocení to představuje diferenci jednoho bodu. Zásadní rozdíl mezi oběma nabídkami najdeme v čáasti nazvané kvalita poskytnutých služeb. O co přesně jde?
    Komise v této pasáži hodnotila dva parametry, a to délku stavebních úprav a garantovanou dobu zahájení činnosti na odstranění případných závad. Zatímco AutoCont potřebuje na stavební úpravy devět dní, ICZ čtyřicet. U druhého parametru uvedla společnost ICZ čtyři hodiny, AutoCont dvanáct minut. Vzhledem k tomu, že jde z hlediska funkčnosti systému o zásadní rozdíl v reakční době, hodnotící komise ocenila AutoCont v této části nabídky deseti body, zatímco ICZ dostala 1,2 bodu.

    Nabízí se otázka, proč firmy, které jinak měly na několika stech stranách navrženo obdobné řešení, uvedly v tabulce zabírající ani ne polovinu A4 tak diametrálně odlišné parametry.

  • ČESKÁ POZICE upozornila i na některé personální propletence mezi subdodavatelskými firmami vítězného AutoContu a vedení kraje či členy hodnotící komise.

S veškerou kritikou, která vůči tendru zazněla, se kraj dokázal vypořádat. Shrnuto do jedné věty: o žádných pochybnostech nevíme, postupovali jsme dle zákona. Příběh je završen podpisem smlouvy.

A ještě kuriozita na závěr

Jednou z podmínek tendru bylo zajištění záložního technologického centra. Dle požadavků mělo být umístěno v okruhu do pěti kilometrů vzdušnou čarou od sídla krajského úřadu. Dle IT specialistů je takový požadavek naprosto zbytečný, protože vzdálenost záložního centra nehraje roli.

V soutěži webu iProstejov.cz o 100 tisíc korun se nikomu nepodařilo vyjmenovat deset datových center, o nichž hovořil Olomoucký kraj, že existujíZdroj ČESKÉ POZICE tvrdí, že údajně jediné úložiště, které všechny požadované podmínky splňuje, je od firmy Merit Group, subdodavatele AutoContu. Pokud by tomu tak bylo, zadavatel tendru by takto nastavenými regulemi výrazně omezil konkurenci.

Kraj ale zastává naprosto odlišný názor. „Pro nás je důležité, aby záložní datové centrum nebylo z provozních důvodů umístěno ve velké vzdálenosti od jeho sídla. Nicméně v uvedeném okruhu pěti kilometrů disponuje potřebnými technologiemi nejméně deset potenciálních dodavatelů,“ vysvětloval jednu z podmínek tendru mluvčí Heger.

Internetový zpravodajský portál iProstejov.cz vyhlásil v této souvislosti soutěž: Vyjmenujte 10 datových center, která splňují podmínky zadávací dokumentace tendru Olomouckého kraje. Výherce získá 100 tisíc korun. „Pokud úkol splní více než jeden soutěžící, budeme výherce losovat,“ konstatoval web. Šéfredaktorka Dana Hrubá ČESKÉ POZICI potvrdila, že se ve stanoveném termínu do 15. srpna nikomu tento úkol splnit nepodařilo.

Redakce se dotazovala na kraji, proč se sám do soutěže nepřihlásí a deset datových center, o kterých údajně ví, nevyjmenuje. Pokud by tak zástupci kraje učinili, mohli do krajské pokladny přisypat sto tisíc korun. Výhru by získali, aniž by se účastnila nějaká konkurence, tedy bez losovačky. Mluvčí Olomouckého kraje ale na tuto otázku neodpověděl.

Připomeňme, že předsedou představenstva Merit Group je syn člena hodnotící komise, který se nechal na jejím prvním zasedání nahradit. Tím ale výčet osobních vazeb nekončí. Bývalý člen představenstva Merit Group usedl v hodnotící komisi a navíc je dle nepotvrzených informací bratrem většinového akcionáře firmy.

Proč nepředejít výhradám?

Skončí-li jakýkoliv lukrativní tendr, je již předem jasné, že se ozvou neúspěšní soutěžící nebo s kritikou přijde někdo, kdo si chce vyřídit účty s někým z organizátorů výběrového řízení. Nejčastěji jde o politické oponenty. Části výhrad by se ale dalo jednoduše předejít.

Proč v hodnotících komisích nesedí lidé, u kterých není možné vystopovat absolutně žádné vazby na soutěžící a jejich spolupracovníky? Proč komise nevyužije možnosti vyjasnit otazníky v nabídkách a do finálního hodnocení nepustí maximální počet zájemců? Záměr? Laxnost? Nevědomost?