Tlustý: Za prodej úvěrů se státní garancí pod cenou nenesu odpovědnost

Bývalý šéf dozorčí rady ČKA si nedokáže představit, že by stát vědomě prodával pohledávky se zárukou za jinou než plnou cenu.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto CTKČeská pozice

Kauzu déle než dvacet let starých předprivatizačních úvěrů s údajnou stoprocentní státní garancí, které v minulosti soukromým subjektům prodávala Konsolidační banka a později její nástupkyně Česká konsolidační agentura (ČKA) za zlomek hodnoty, již šetří na základě loňského upozornění ministerstva financí protikorupční policie. Výše těchto garancí se odhaduje zhruba na 30 miliard korun plus úroky. Ministerstvo začátkem května navrhlo vybraným ministrům řešení, které by škodu pro stát mohlo zmírnit.

Resort Miroslava Kalouska současně hledá viníky situace a podal trestní oznámení na neznámého pachatele. ČESKÁ POZICE, která o případu informovala jako první, požádala významné bývalé členy vedení ČKA o jejich názor. Oba generální exředitelé agentury Pavel Řežábek, který je nyní členem bankovní rady České národní banky (ČNB), a Zdeněk Čáp, jenž v současnosti řídí společnost Equity Solutions, na náš dotaz nereagovali.

Stejně se zachoval i bývalý člen dozorčí rady ČKA Michal Doktor (ODS), který je nyní poslancem za regionální stranu Jihočeši 2012. Doktor ale poskytl krátké vyjádření po ČTK, v němž prošetření případu starých úvěrů považuje za správné. Poslanec však zaútočil na ministra Kalouska. "Onen fakt, že tedy sleduji snahu vytvořit si základ příběhu o bájném zachránci před útěžkem plnění v řádu desítek miliard, mne vede k otázce, zda by šetření nemělo vést jinudy a v jiné věci. Již jen úniky do médií svědčí o tom, že je zde sledováno něco úplně jiného," Doktor.

Je s podivem, že Hampl a Doktor vidí za kauzou ze strany ministra financí něco nečistéhoKauzu odmítá obšírněji komentovat i Mojmír Hampl, bývalý člen představenstva ČKA (od srpna 2004 do května 2006), který nyní také sedí v bankovní radě ČNB. „Mám nulovou motivaci pomáhat vám dál rozehrávat toto téma, které považuji za hodně velký nesmysl, případně za pěkně nečistou hru,“ sdělil Hampl ČESKÉ POZICI. Je s podivem, že Hampl a Doktor vidí za kauzou ze strany ministra financí něco nečistého. Asi nevědí, že ministerstvo financí se v této kauza chová stejně jako oni, na otázky ČESKÉ POZICE totiž tento úřad nereaguje.

Další člen dozorčí rady ČKA (od září 2001 do konce srpna 2003), poslanec ČSSD Milan Urban ČESKÉ POZICI řekl, že je v zahraničí a o případu státních garancí neslyšel. Nicméně slíbil, že nám po návratu do České republiky poskytne rozhovor.

Naopak někdejší dlouholetý předseda dozorčí rady ČKA Vlastimil Tlustý, jehož do tohoto orgánu delegovala ODS, ochotně poskytl ČESKÉ POZICI rozhovor. Kontrolní orgán ČKA Tlustý řídil od září 2001, tedy od samotného založení této speciální instituce pro řešení špatných úvěrů, až do února 2006. Tlustý, který byl v první vládě Mirka Topolánka dokonce ministrem financí, o velkém problému s garancemi slyšel poprvé od redaktora ČESKÉ POZICE. O tom, že by zmíněné státní záruky stále platily, prý nevěděl.

ČESKÁ POZICE: Český stát čelí mnoha žalobám, v nichž různí obchodníci s pohledávkami a banky uplatňují garance státu (původně FNM) na předprivatizační úvěry (na trvale se obracející zásoby a podobně). V posledních několika letech ministerstvo financí tyto spory s britskou společností Alde Securities, ale i s ČSOB, prohrává, což znamená, že státní garance podle těchto rozsudků stále platí. Jak si to vysvětlujete?

„Nepovažuji za možné, aby byly státem vědomě postupovány pohledávky s platnou státní zárukou za jinou než plnou cenu“TLUSTÝ: Historie neúspěchů českého státu v dlouhé řadě podobných soudních sporů a arbitráží bohužel neumožňuje spojovat faktickou podstatu těchto kauz s jejich výsledkem. Jinými slovy, nelze dovozovat, že neúspěch vždy plynul z nepříznivých faktů, ale často spíše z jejich chybného využití příslušnými státními orgány nebo konkrétními úředníky. Dokonce si lze klást otázku, zda to byla a je z jejich strany hloupost, nebo chytrost.

K otázce platnosti či neplatnosti státních záruk za státem postupované pohledávky mohu uvést, že nepovažuji za možné, aby byly státem vědomě postupovány pohledávky s platnou státní zárukou za jinou než plnou cenu. S žádným takovým případem jsem se nesetkal ani jako předseda dozorčí rady ČKA ani později jako ministr financí.

ČESKÁ POZICE: Ministr financí Kalousek ve sporu s firmami Nesyros Limited (Kypr) a Alde Securities (Velká Británie), které žalují český stát až o 13 miliard korun plus příslušenství, navrhuje vládě narovnání sporů v hodnotě zhruba miliardy korun. Myslíte, že je to správný krok, nebo by si měl stát počkat na dokončení všech soudních sporů jeden po druhém?

TLUSTÝ: Uvedené případy neznám a nevím, o co se opírají argumenty státu směřující k narovnání, tedy ke kompenzaci škody před dokončením soudních sporů.

Nicméně obecně mohu uvést, že pokud se někdo domáhá náhrady „škody“ vzniklé tím, že napřed koupil pohledávku nezajištěnou státem za zlomek její ceny a dodatečně nalézá právní argumentaci pro její zpětné prohlášení za státem zaručenou, považuji takový postup za nemorální, a možná dokonce za protiprávní. Proto se domnívám, že narovnání s takovým subjektem před dokončením soudního sporu je přinejmenším rovněž nemorální.

ČESKÁ POZICE: Od vzniku ČKA, tedy od září 2001, až do února 2006 jste byl předsedou dozorčí rady agentury, která v těchto letech prodala velké balíky pohledávek. Ministerstvo financí podalo loni v létě trestní oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, aby prošetřilo, zda nebyl spáchán trestný čin, když pohledávky se stoprocentní státní garancí byly prodávány za zlomek hodnoty. Případ již šetří protikorupční policie. Jako bývalý šéf dozorčí rady ČKA cítíte osobní odpovědnost za tyto prodeje?

„Dozorčí rada ani její předseda neměli v kompetenci posuzovat dílčí parametry jednotlivých postupovaných pohledávek“TLUSTÝ: Jak vyplývá ze zákona o ČKA a jejích zákládajících listin, dozorčí rada ani její předseda neměli v kompetenci posuzovat dílčí parametry jednotlivých postupovaných pohledávek. Dozorčí rada nikdy nebyla výkonnými složkami ČKA, ministerstvem financí ani FNM informována o tom, že by nějaká postupovaná pohledávka byla zaručena FNM či MF. Protože jsem o ničem takovém dosud nebyl informován a na žádný takový případ si nevzpomínám, považuji vaši otázku na mou případnou odpovědnost za bezpředmětnou.

Na závěr mi dovolte dodat, že mé zkušenosti z českého politického pralesa posledních let vedou k otázce, zda zmíněná kauza nespadá do nekonečného seriálu jednoho mocného politika úspěšně aplikujícího lidové rčení: „Zloděj křičí, chyťte zloděje“.