Takhle se prodávají hrnce, pane Brzkovský!

Upřímně řečeno nesouhlasíme prakticky s ničím, co ředitel Key Investments Brzkovský tvrdí. Je to totiž v rozporu s fakty.

Ředitel Key Investments Daniel Brzkovský se bohužel nesetkal s příliš nepříjemnými otázkami a z těch, které dostal, dokázal docela mistrně vybruslit | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Ředitel Key Investments Daniel Brzkovský se bohužel nesetkal s příliš nepříjemnými otázkami a z těch, které dostal, dokázal docela mistrně vybruslit | foto: © Česká televize/ČESKÁ POZICEČeská pozice
Ředitel Key Investments Daniel Brzkovský se bohužel nesetkal s příliš nepříjemnými otázkami a z těch, které dostal, dokázal docela mistrně vybruslit

Od 21. února, kdy ČESKÁ POZICE jako první informovala o praktikách firmy Key Investments, čekáme na reakci jejího ředitele Daniela Brzkovského. Městské části Praha 6, 10 a 13 jí totiž svěřily skoro miliardu korun a tyto peníze jim nebyly v souladu se smlouvami vráceny. Zcela oprávněně začíná hledání viníků.

Daniel Brzkovský až tento týden poskytl rozhovory serveru iHNed a ČT24. Tato strategie mu v zásadě vyšla, protože se bohužel nesetkal s příliš nepříjemnými otázkami a z těch, které dostal, dokázal docela mistrně vybruslit. Škoda. Brzkovský velmi dobře ví, proč nechce odpovídat na otázky ČESKÉ POZICE, které se zajímají o podstatu transakcí mezi městskými části a Key Investments...

Brzkovský tvrdí, že jeho obchodní model byl několik let úspěšný, problémy nastaly až poté, co o Key Investments začala informovat média. Starostům městských částí prý vysvětlil všechna rizika a tvrdí, že nikdo neutrpěl ztrátu. Když shrneme mnohomluvná vyjádření a odfiltrujeme časté odkazy typu, že by hrozně rád, ale z různých důvodů právě o tomto bodu mluvit nemůže, dostaneme zhruba následující sdělení:

  • Měli jsme dobrý obchodní model, který léta fungoval ke spokojenosti zákazníků. Rozbila ho až nespravedlivá a zavádějící kampaň médií.
  • Naši klienti věděli, co podepisují, a smlouvy byly standardní, nechápu, oč jim jde.
  • Nedělali jsme žádné Ponziho schéma (tedy letadlo).
  • Nikdo neutrpěl ztrátu.

Upřímně řečeno nesouhlasíme prakticky s ničím, co Brzkovský tvrdí. Když postupujeme podle shora vydefinovaných bodů, musíme mu připomenout řadu důležitých skutečností, které jsou v rozporu s jeho vyjádřením.

Vy, novináři, za to můžete!

Obchodní model Key Investments fungoval nikoli do doby, než se do něj opřela média, ale bylo to přesně naopak. Média se o aféru začala zajímat až tehdy, kdy už model, tedy řádné plnění povinností správce finančních prostředků, začal výrazně drhnout. Pomineme-li atak médií na Key Investments před několika lety v souvislosti s klíčovou rolí firmy v operaci zbohatnutí expremiéra Stanislava Grosse, pak se ČESKÁ POZICE a po ní i další média začala zajímat o případ investic pražských městských částí až v únoru tohoto roku.

Sorry, pane Brzkovský, média prokazatelně žádný investiční model nerozbila.

Podle interních materiálů, které má ČESKÁ POZICE od jiného klienta Key Investments, proběhla velká tahanice o vypořádání tzv. buy/sell operací (jedná se zjednodušeně řečeno o případ, kdy jsou peníze klienta půjčeny třetí osobě proti zástavě cenných papírů) již na začátku roku 2010. Klient peníze z Key Investments doslova doloval. Ve finále neuspěl a zůstaly mu prakticky bezcenné papíry, které původně sloužily jako zajištění. Tento klient přišel o více než 90 procent svěřených prostředků. Takže se dá jednoznačně říct: Sorry, pane Brzkovský, média prokazatelně žádný investiční model nerozbila.

Argumentace o vině médií je absurdní i sama o sobě. Cenné papíry, o kterých hovoříme, by si nikdy do portfolia nekoupil žádný drobný investor. A ti velcí kašlou na názory médií – mají vlastní analytiky a studují zprávy ratingových agentur. To ale přirozeně není případ cenných papírů, kam stamiliony městských částí uložila Key Investments. Tam jsme ještě žádný rating neviděli a neuvidíme.

Bizarní obchodní model

A teď ten obchodní model. Už v předchozích článcích nad ním ČESKÁ POZICE vyjádřila údiv. Obchodní model, který Brzkovský vychvaluje, skutečně posunul svět asset managementu, tedy správy aktiv, do jiného levelu. Jenže ne správným směrem.

Brzkovský tvrdí, že úvahy o jakémkoliv propojení mezi Key Investments a emitenty cenných papírů je nesmyslné. Nemá cenu opět uvádět jména firem, právních kanceláří a lidí, vyskytující se kolem Key Investments, Via Chem Group, E Side Property a dalších společností. Podstatné je, že tuto skutečnost berou za prokázanou všechny nálezy Komise pro cenné papíry a České národní banky (ČNB), která po ní převzala funkci dohledu nad kapitálovým trhem. Tyto orgány řešily obchodní model Key Investments několikrát a hrubě se jim nelíbil, proto udělily pokuty, dokonce dvakrát.

Když ČNB nelže, kdo tedy?

První pokutu dostala Key Investments za svoji činnost v období 2003 až 2004, protože – jak stojí v dokumentu ČNB – porušila zákonné povinnosti jednat při poskytování služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků a neupozorňovala na rizika související s buy/sell operacemi s neregistrovanými listinnými cennými papíry.

Ve svém dalším rozhodnutí z roku 2009 ČNB píše: „Key Investments v době od 8. července 2005 do 30. června 2008 poskytovala bez povolení hlavní investiční službu umisťování emisí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, když do majetku zákazníků systematicky nakupovala celé nebo podstatné části emisí nekótovaných dluhopisů, a to s cílem umožnit emitentům dluhopisů - jiným svým zákazníkům či osobám s ní nebo jejími zákazníky majetkově nebo personálně propojeným - získat peněžní prostředky na jejich činnost a realizaci konkrétních projektů“.

Z nálezů ČNB bychom mohli citovat dále. Platí však, že přes všechny tyto varující skutečnosti starostové městských částí v čele s Tomášem Chalupou vesele financovali podnikatelské aktivity Via Chem Group a E Side Property z veřejných peněz. Doufáme, že Chalupa či ředitel Brzkovský nebudou tvrdit, že ČNB lže.

Další rozpory obchodního modelu Key Investments se zákonem nebo pravidly obvyklými v oboru už jen stručně:

  • u buy/sell operací bylo nedostatečné zajištění, v některých případech cenným papírem emitovaným samotným dlužníkem;
  • nakupování akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu do portfolií: akcie byly v době nákupů již několik let neobchodované, navíc emitent neplatil dividendy;
  • směšně nízké úročení obligací vzhledem k riziku (např. vysoké zadlužení emitentů a juniorská pozice držitelů obligací vzhledem k zajištěným bankovním úvěrům) a době trvání emise (prosinec 2024 let u obligace E Side Property);
  • absolutní ignorování zásad diverzifikace portfolia;
  • u většiny obligací nebyly dodrženy ani emisní podmínky stanovené samotným emitentem (neexistence ratingu a zajištění).

Nesedí tedy ani Brzkovského argumentace, že starostové věděli, do čeho jdou a podepisovali standardní smlouvy. Podle všech informací, které máme k dispozici, nebyli alespoň někteří klienti poučeni podle zákona o rizicích spojených s investováním na kapitálovém trhu a jejich investiční profil nebyl správně zpracován. Zaškrtnutí několika políček v jednolistovém formuláři tyto požadavky zákona rozhodně naplnit nemůže.

Ty prachy fakt musíme dostat!

Velkou pozornost vzbuzuje i velmi nestandardní prvek, který Key Investments použila při podpisu smlouvy s Prahou 13 na jaře 2010. Jedná se o poskytnutí záruky vrácení investovaných prostředků přímo firmou Key Investments. To je něco, co se v podobných smlouvách nevyskytuje.

Pomiňme velmi závažný fakt, že Key Investments poskytla záruku ve výši, kterou podle své reálné finanční situace nebyla nikdy schopna splnit. Především se však jedná o jasný signál, že Key Investments byla ochotna nabídnout i neobvyklou záruku, protože celý konglomerát s ní spojených firem peníze tehdy nutně potřeboval. Dokazuje to i záznam z jednání vedení Prahy 13, kdy zastupitelé byly silně tlačeni k tomu, aby smlouvu schválili okamžitě, protože tak výhodná nabídka se už prý nebude opakovat. Tak se prodávají hrnce, ne správa majetku!

Výzva ostatním novinářům

ČESKÁ POZICE se tímto zavazuje, že ochotně poskytne zástupcům Key Investments prostor na reakci, pokud o to požádají. Pokud se tak nestane, prosíme ostatní kolegy v médiích, které má ředitel Brzkovský raději a komunikuje s nimi, aby se zeptali oni.

Zažaluje starostka Prahy 6 ČNB?

I my se domníváme, že ČNB byla v této záležitosti více než pasivní

Na závěr ještě několik slov k tomu co řekla serveru iHNed starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS). Její úvaha o žalobě na ČNB je sice odvážná, ale nepochybně ne nesmyslná. I my se domníváme, že ČNB byla v této záležitosti více než pasivní. Firma Key Investments dostala od kapitálového dohledu centrální banky v roce 2009 ve formě dvoumilionové pokuty jasnou žlutou kartu. Ve všech oborech činnosti, které podléhají státnímu dozoru, je to signál, že provinilec dostal poslední varování a bude v budoucnosti pod drobnohledem. Místo toho Key Investments dělala totéž, co před tím, a na straně ČNB se kupodivu nedělo nic.

Všem dotčeným municipalitám bychom doporučili zvážit smysluplnost přímých žalob na Key Investments. Jak připouští i Brzkovský, Key Investments asi skončí v likvidaci, (a i to je možná ta optimističtější varianta) a peníze na žaloby by byly stejně utraceny neefektivně. Městským částem by jejich advokáti možná mohli poradit i jiné, podstatně levnější varianty.