Systém e-tržišť měl zjednodušit zadávání veřejných zakázek. Jaká je realita?

Až na malé zapojení subjektů, které nemusejí elektronická tržiště využívat, se prý systém osvědčil. Zadavatelé tak optimističtí nejsou...

Také čekáte, že když se při zadávání veřejných zakázek využívá elektronického systému, znamená to automaticky nižší spotřebu papíru, méně pracovní síly a omezení prostoru pro korupci? Praxe ukazuje, že to neplatí zcela. A dokonce může nastat pravý opak.

Systém elektronických tržišť byl spuštěn vloni v květnu, od začátku července pak tato tržiště využívají ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace povinně – prostřednictvím systému zadávají zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky. Jde o webovou aplikaci, takže všechny úkony v zadávacím řízení provádějí zadavatelé i dodavatelé v elektronické podobě. Tržiště jsou určena pro rychlé nákupy snadno standardizovaných komodit. V roce 2011 vybralo ministerstvo pro místní rozvoj pro následujících pět let pět provozovatelů – Českou poštu, Český trh, Tandermarket, Syntaxit a Vortal.

Ministerstvo pro místní rozvoj hodnotí dosavadní využívání e-tržišť jako relativně úspěšné, domnívá se, že systém přispěl k efektivnějšímu a transparentnějšímu vynakládání veřejných financí. Jako negativum vidí resort malé zapojení subjektů, které e-tržiště nemusejí využívat ze zákona, a s tím související neochotu dodavatelů se v systému registrovat. V období od května loňského roku do konce roku 2012 bylo na e-tržištích zadáno bezmála 13,5 tisíce zakázek za téměř 1,2 miliardy korun.

Zadavatelé: „Much“ je daleko více

Jak se ale na e-tržiště dívají sami zadavatelé veřejných zakázek? Z výsledků průzkumu mezi 148 subjekty, který provedla poradenská společnost Otidea, vyplývá, že „much“ má systém víc než jen ministerstvem zmiňovanou omezenou účast. Podívejme se na jednotlivé dotazy a odpovědi.

  • Urychluje systém e-tržiště proces zadávání veřejných zakázek?

Zrychlení pociťuje 31 procent respondentů, dle 43 procent se nic nezměnilo a 39 procent účastníků tvrdí, že se proces zadávání zakázek dokonce zpomalil.

  • Používáte díky e-tržištím menší množství papíru?

Většina respondentů, přesně 63 procent, potvrdila, že používá stejné množství papíru, zbytek registruje úspory. (Připomeňme, že všechny úkony v zadávacím řízení probíhají elektronickou formou.)

  • Je proces zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště transparentnější a objektivnější než při zadávání listinnou formou?

Nadpoloviční většina respondentů (55 procent) se domnívá, že spíše ano, dalších 20 procent odpovědělo „určitě ano“. Odpověď „spíše ne“ zaškrtlo šestnáct procent dotázaných, devět procent zvolilo odpověď „určitě ne“.

  • Věnuje se nyní zadávání veřejných zakázek díky využívání e-tržiště méně pracovníků?

Zde najdeme asi nejpřekvapivější odpovědi: počet pracovníků zabývajících se veřejnými zakázkami snížilo pouze jedno procento subjektů. U 68 procent dotázaných zaměstnávají veřejné tendry stále stejný počet lidí a 31 procent zadavatelů počet zaměstnanců dokonce zvýšilo.

  • Je potřeba, aby se systém zadávání veřejných zakázek v rámci e-tržišť zjednodušil?

Drtivá většina respondentů (83 procent) je přesvědčena, že systém je složitý.

  • Myslíte si, že je možné systém zadávání veřejných zakázek na e-tržišti nějakým způsobem obejít a vybrat vítěze veřejné zakázky pouze na základě subjektivního hodnocení?

Že to možné není, odpovědělo 45 procent účastníků ankety. Že je to téměř nemožné, se domnívá 40 procent dotázaných. A zbylých patnáct procent? Je přesvědčeno, že obejití systému je možné, a takovýto krok je prý dokonce snadný.

Ředitel společnosti Otidea Tomáš Langr tvrdí, že ho výsledky průzkumu nepřekvapily: „Z praxe víme, že zadavatele nejvíce trápí složitost systému. Na tom (zjednodušení systému – pozn. red.) by se podle nás mělo začít pracovat co nejdříve.“