Švýcarský Alpiq nechápe změnu pravidel během hry

Švýcarská firma Alpiq, která v ČR podniká v energetice, očekává kvůli dani z povolenek dramatické dopady na obchodní bilanci podniku.

Šéf firmy Alpiq ČR Milan Prajzler tvrdí, že úplné zrušení přidělování povolenek po roce 2012 by v podstatě zastavilo všechny významnější investice firmy. foto: E15Česká pozice

Šéf firmy Alpiq  ČR Milan Prajzler tvrdí, že úplné zrušení přidělování povolenek po roce 2012 by v podstatě zastavilo všechny významnější investice firmy.

Mezi účastníky konference s názvem Uchráníme liberální podnikatelské prostředí v ČR bude i společnost Alpiq Generation CZ, která provozuje uhelnou teplárnu v Kladně. V souvislosti s řešením takzvané fotovoltaické krize rozhodla vláda o zavedení daně ve výši 32 procent pro výrobce elektřiny za povolenky přidělené v letech 2011 a 2012. Toto rozhodnutí prý bude mít dramatické dopady na obchodní bilanci podniku.

Přijetí zákona obsahujícího zavedení daně s sebou nese skrytou retroaktivitu. „Pro naši společnost znamená tato zcela nečekaně uvalená daň dodatečný náklad minimálně 170 milionů korun. Předně ale vůbec netušíme, proč jsme se právě my stali součástí řešení problému, na jehož vzniku jsme se nikterak nepodíleli,“ řekl ČESKÉ POZICI generální ředitel společnosti Milan Prajzler. Firma Alpiq dodává proud do elektrizační soustavy, teplo pro Kladno a zajišťuje dodávky energií a služeb pro průmyslovou zónu v bývalé Poldi.

ČESKÁ POZICE: Je možné tyto náklady řešit změnou vaší cenové politiky?

PRAJZLER: To je v našem případě v podstatě vyloučené. Zhruba 90 procent našich aktivit je spojeno s výrobou elektřiny. Cena této komodity není regulována. Silová elektřina se z větší části obchoduje v takzvaných forwardových obchodech. Do výsledné ceny nelze dodatečný náklad promítnout.

ČESKÁ POZICE: V tom případě musí být ohrožena konkurenceschopnost českých výrobců na zahraničním trhu.

PRAJZLER: Vzhledem k tomu, že české ceny vlastně kopírují ceny západoevropské, je ztráta konkurenceschopnosti opravdu vážnou hrozbou. Minimálně na nejbližší dva roky se dostáváme do výrazně znevýhodněného postavení ve srovnání s výrobci z jiných evropských zemí, kde tato daň vybírána není. V roce 2011 a ani v roce 2012 nebudeme schopni náklad na darovací daň zahrnout do strategie nabídkové/prodejní ceny energetických výrobců. Nová daň je pro nás transakční ztrátou, která přinese potíže s cash flow.

ČESKÁ POZICE: Snížení cash flow je jistě vážným problémem. Firmám komplikuje další rozvoj a brání v realizaci plánovaných investic. Jak se s tímto vyrovná Alpiq?

PRAJZLER: Bude to velmi obtížné. Tato daň investice vážně komplikuje. Případné úplné zrušení přidělování povolenek po roce 2012 by v podstatě všechny významnější investice zastavilo.

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že opravdu existuje riziko, že bezplatné udělování povolenek pro období 2013 až 2020 bude zrušeno?

PRAJZLER: Zatím nás o opaku nikdo nepřesvědčil. Ona nečekaná změna pravidel na konci loňského roku pochopitelně tlumí náš optimismus. Nezbývá než věřit, že zvítězí zdravý rozum a především v minulosti jasně deklarovaný zájem státu na ekologizaci průmyslové výroby. Završení ekologizace kladenské elektrárny je naším jednoznačným cílem. Garance přidělení povolenek v období 2013-2020, které by pomohly s financováním, byla základním předpokladem pro schválení seznamu ekologických investic ze strany švýcarského vlastníka.

ČESKÁ POZICE: Vždyť to ale byla sama česká vláda, která si v rámci EU vymohla pro české společnosti bezplatný příděl povolenek, ne? Těžko si lze představit, že by svého lobbyistického úspěchu nyní nevyužila.

PRAJZLER: Máme trochu potíž s mediální zkratkou „povolenky zadarmo“. Jde především o jistou pobídku, která musí být podpořena masivní investicí z vlastních zdrojů, ale máte pravdu, byl to diplomatický úspěch české vlády, který, věřím, neprohospodaří. Vždyť to bude v rozporu s veřejným zájmem, dojde-li k pozastavení většiny ekologických projektů, které jsou s tímto systémem bezprostředně spojeny.

ČESKÁ POZICE: Jak vnímá tuto situaci váš švýcarský vlastník?

PRAJZLER: Co k tomu říct? Je znepokojen! Konzervativní švýcarská společnost nechápe, jak je možné z obtížně vysvětlitelných příčin měnit pravidla uprostřed hry.