Světová banka: Chudoba není osud

Dle studie finační instituce klesl ve světové populaci podíl lidí s méně než 1,25 dolaru na den v letech 1981 až 2008 z 52 na 22 procent.

Podle nedávno zveřejněné studie Světové banky poklesl podíl lidí s méně než 1,25 dolaru na den ve světové populaci v letech 1981 až 2008 z 52 na 22 procent – z 1,94 na 1,29 miliardy osob. Žijeme tedy v době, v níž se počet lidí žijících v extrémní chudobě rychle snižuje. Světová banka sice nedisponuje novějšími údaji než těmi z roku 2008, ale z mnoha ukazatelů vyplývá, že finanční krize tento trend nezastavila.

Pro miliony domácností na celém světě představuje víc než symbolických 1,25 dolaru na den posun z chudoby k mnohem důstojnějšímu životu, což pro ně není zanedbatelným úspěchem. Navíc se to děje za situace, kdy počet světové populace neustále roste. A ukazuje se, že předpovědi proroků konce světa kvůli přelidnění – například Thomase Malthuse v Eseji o principu populace zveřejněné na přelomu 18. a 19. století či Paula Ehrlicha v knize Population Bomb (Populační bomba) z roku 1968 –, nebyly přinejmenším opodstatněné.

Před zhruba 30 lety polovina obyvatel Země žila v naprosté bídě a mnozí komentátoři v médiích tvrdili, že chudoba je osud. Současně se většina významných ekonomů, například profesor Kolumbijské univerzity Jeffrey Sachs, shodovala, že z chudoby se můžou tito lidé dostat jen mezinárodní pomocí.

Jen několik nekonformních ekonomů, jako byli Theodor Schultz, Milton Friedman či Peter Bauer, obhajovalo tezi, dle níž pouze volný trh pomůže jakémukoli státu z chudoby. A ukazuje se, že měli pravdu. Například čínská ekonomika od poloviny osmdesátých let minulého století, kdy tehdejší faktický vůdce Číny Teng Siao-pching opustil plánované hospodářství, otevřel svou zemi zahraničním investicím a zlepšil v ní prostředí pro podnikávání, neustále roste.

A ještě jedna věc je zřejmá. Ekonomický růst není důsledkem zázraku, ale správné hospodářské politiky. Potvrzují se tím teze ekonomů, kteří se od roku 1776, kdy Adam Smith zveřejnil knihu Bohatství národů, ve svých dílech zastávali volného trhu. Dle nich ekonomická politika založená na podnikání, otevření hranic vlastní země a na konkurenceschopnosti přináší úspěch. Je to i návod pro české politiky, jak dostat naši zemi ze současné krize?