Ceska Pozice

Svědectví švýcarského soudu o skandální ledabylosti českých ministrů v kauze MUS

Proč Česká republika propásla příležitost připojit se k trestnímu řízení proti bývalým manažerům Mostecké uhelné společnosti.

foto: © ISIFA, montáž ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Naše úřady tak dlouho otálely s připojením k žalobě v kauze Mostecké uhelné společnosti, až je s ním nakonec švýcarský soud poslal domů. To už řadu měsíců česká veřejnost víc než tuší a dosti se o věci napsalo. Nyní to máme v ruce oficiálně a s konkrétními podrobnostmi. ČESKÁ POZICE získala několikastránkový dokument, v němž federální soud v Bellinzoně odůvodňuje, proč vlastně 19. prosince 2011 zamítl žádost České republiky o připojení k trestnímu řízení, které bylo zahájeno proti bývalým manažerům MUS.

„Na švýcarské poměry je tento dokument nezvykle ostrý,“ řekl ČESKÉ POZICI novinář Neue Zürcher Zeitung Markus Häfliger, který celou kauzu dlouhodobě sleduje. České úřady dle švýcarského soudu budily dojem naprosté neochoty, případně se dožadovaly informací, které měly dávno k dispozici, anebo švýcarské zástupce posílaly z adresy na adresu. Bellinzonské spisy detailně mapují také ledabylost českých činitelů včetně ministrů.

Vývoj kauzy Mostecká uhelná sledujeme podrobně v rubrice HOT TOP.

V souvislosti s touto větví kauzy Mostecká uhelná jsme dříve publikovali článek Tahle republika už není ani banánová .  Z dokumentu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, vysvítá, že něco podobného si myslí i soud v Bellinzoně. Vybíráme klíčové milníky, jak je soud uvedl ve svém rozhodnutí.

Krok za krokem

Aniž by se dle švýcarského soudu český ministr financí seznámil se zněním zaslaných dokumentů, otázal se v dopise adresovaném švýcarskému velvyslanci, jaký postoj by mohl Českou republiku poškodit, kdyby byl proces ve Švýcarsku zahájen a dané osoby by byly pro zmíněné skutky stíhány.

Naprostá neochota

Jaký z tohoto příběhu vyvodil soud v Bellinzoně závěry? Zejména ten, že zřetelné vyjádření, že strana má zájem účastnit se trestního řízení jako žalobce, musí být podáno příslušnému úřadu před uzavřením předběžného řízení. Promeškání této lhůty vylučuje možnost připojit se k žalobě. Pakliže je lhůta promeškaná, musí být jasně specifikován důvod tohoto zanedbání. Strana má právo žádat o prominutí promeškané lhůty tehdy, pakliže jí bylo bráněno, aby lhůtu dodržela. Avšak musí prokázat, že k promeškání lhůty nedošlo kvůli chybám na její straně, ale třeba kvůli nedostatku informací. Tedy například v případě, že by se česká strana poprvé seznámila se skutečností, že Švýcaři mají podezření na poškození státu, které překračuje tři miliardy korun, až z dopisu ze dne 30. září 2011.

Dle soudu však už žádost o spolupráci ze dne 25. října 2006 obsahovala veškeré relevantní informace, které poukazovaly k možnosti připojit se k trestnímu řízení v roli poškozeného.

Dále je dle švýcarského soudu třeba zohlednit, že jak prokuratura, tak švýcarský velvyslanec zintenzivnili dnem 14. června 2010 komunikaci s příslušnými úřady za účelem získat od české strany vyjádření, zda existuje zájem připojit se k žalobě. Ačkoli české úřady již disponovaly v této době všemi potřebnými informacemi k tomu, aby učinily rozhodnutí, zaujaly do doby, kdy byla podána žaloba, pasivní stanovisko, konstatuje soud.

České úřady, jak soud poznamenává, budily dojem naprosté neochoty, případně se dožadovaly informací, které dávno měly k dispozici, nebo švýcarské zástupce posílaly z úřadu na úřad. Tudíž se soud v Bellinzoně rozhodl žádost odmítnout a zároveň vyzval Českou republiku k uhrazení poplatku za podání žádosti o připojení k žalobě v případě MUS ve výši 1000 švýcarských franků. Podotýká však, že zamítavé stanovisko v žádném případě neznamená, že se Česká republika nemůže domáhat náhrady škody. Otevírá se jí možnost civilní žaloby, kde své právo na nápravu škody může znovu uplatnit.

S částí obžaloby v procesu, ke kterému se tedy Česká republika nepřipojí, ČESKÁ POZICE seznámila své čtenáře ve středečním článku Dokument: V kauze MUS obžalovali Švýcaři i náměstka ministra Zemanovy vlády.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.