Sucho asi opět zdraží potraviny

V současné sezoně se v praxi naplnil poněkud omšelý slogan, že největším nepřítelem zemědělců je jaro, léto, podzim a zima.

Petr Havel 14.9.2012

V Rusku odhadují tamní experti v některých oblastech pokles hektarových výnosů pšenice až o polovinu (na snímku suchem a kobylkami zdevastovaný lán pšenice u Stavropolu). foto: © ReutersČeská pozice

V Rusku odhadují tamní experti v některých oblastech pokles hektarových výnosů pšenice až o polovinu (na snímku suchem a kobylkami zdevastovaný lán pšenice u Stavropolu).

Ještě na počátku druhého čtvrtletí se mohlo zdát, že letošní sklizeň na severní polokouli, která je rozhodující pro globální objem produkce základních zemědělských komodit, bude dostatečná, a ceny surovin se buď vůbec nezvýší, nebo dokonce meziročně i mírně poklesnou. To ale již v současné době neplatí.

Nedostatek vláhy totiž postihl prakticky všechny zemědělsky důležité produkční oblasti – kromě  Evropy také Indii, USA nebo Rusko. Například v Rusku odhadují tamní experti v některých oblastech pokles hektarových výnosů pšenice až o polovinu, v USA je zase v současné době nejhorší stav porostů kukuřice za uplynulých 20 let. A v Indii prší nejméně od roku 2009, což podle všeho poznamená produkci rýže nebo cukrové třtiny.

Dobrá úroda jinde by propad tuzemské produkce nahradila a ceny by nerostly

To vše tlačí na plošný růst cen zemědělských komodit, a tento vývoj se dotkne i situace v České republice. To je na z jednoho hlediska pro naše zemědělce dobře: mohou předpokládat lepší zpeněžení letošní produkce. Kdyby totiž zasáhly klimatické problémy pouze území ČR nebo střední Evropy, ceny by se zřejmě příliš nezvýšily, neboť dobrá úroda jinde by propad tuzemské produkce nahradila a ceny by nerostly.

Úroda bude určitě horší než loni

V naší zemi je přitom již delší dobu zřejmé, že nejen letošní objem produkce, ale ani její kvalita, nedosáhnou loňských parametrů. V současné sezoně se totiž v praxi skutečně naplnil poněkud omšelý slogan, že největším nepřítelem zemědělců je jaro, léto, podzim a zima. Tentokrát tomu tak však opravdu je. Snad s výjimkou loňského podzimu, kdy hospodářský rok pro produkci rostlinných komodit začíná. Po něm přišla zima, která na řadě míst nepřinesla sněhovou pokrývku, čímž založila riziko nedostatku vláhy, a také částečně vymrznutí některých porostů, a pak následovalo jaro s nedostatkem srážek.

Momentálně sice sužují naší zemi bouřky a přívalové deště, které však výpadek deficitu vody nevykompenzují. Naopak na řadě míst odplaví z polí živiny nebo krupobotí poničí zrající porosty.

Nedostatek vláhy však ovlivní nejen úrodu pšenice, ječmene nebo řepky, ale i sklizeň pícnin a obecně krmiv pro hospodářská zvířata. Kromě rostlinné produkce se tím zvýší náklady na živočišnou výrobu, které se sice projeví s určitým zpožděním, ale určitě ještě letos. Logicky by proto postupně měly růst ceny potravin.

Doposud byl přitom základní brzdou růstu cen potravinářského zboží – alespoň v Evropě – nepředvídatelný vývoj v eurozóně, situace v Řecku před opakovanými volbami, stav bankovnictví ve Španělsku a další problémy zejména v jižní části Evropské unie. Poslední summit EU ale – zdá se – situaci poněkud uklidnil, a mnozí investoři již deklarovali zvýšenou vůli k finančním transakcím všeho druhu včetně investic do komodit.

V praxi to bude podle všeho znamenat další příliv peněz do ekonomik, což je prakticky vždy základní předpoklad ke zdražování čehokoliv, i potravin. Kvůli tomu, že minimálně dočasně padla poslední brzda bránící růstu cen potravin, lze proto očekávat, že nějaké zdražování ve druhé polovině letošního roku nastane. To určitě není dobrá zpráva pro tuzemského spotřebitele, kterému postupně rostou i další výdajové položky v rodinných rozpočtech, případně se mu krátí různé druhy dosavadních příjmů. Právě aktuální koupěschopná poptávka bude proto rozhodující pro vývoj cen potravin v Česku.

Negativní dopad nejen na zemědělce

Letošní sucho bude mít nejspíš negativní dopady nejen na zemědělce, ale i na zpracovatele jejich produkce

Za těchto okolností budou navíc v horší pozici výrobci a výrobky, které mají vyšší kvalitu. A často deklarovaný zájem státu, jeho dozorových orgánů i Potravinářské komory ČR o kvalitativní zlepšení struktury potravin prodávaných v ČR bude obtížnější naplnit. Naše země přitom při své velikosti a potravinářské tradici nemá systémově na výběr z dlouhodobého hlediska nic jiného než vsadit právě na kvalitu. Počítá s tím ostatně i  ministerstvem zemědělství připravovaná strategie potravinářské produkce ČR nejen na období příštího sedmiletého rozpočtu EU pro roky 2014 až 2020.

Letošní sucho proto bude mít nejspíš negativní dopady nejen na zemědělce, ale i na zpracovatele jejich produkce. O to důležitější bude vývoj spotřebitelského chování i parametrů potravinářské výroby v ČR určované státem. Ten samozřejmě nemůže zasahovat do samotné tvorby cen. Určitě však může redukovat řadu nesmyslných administrativních povinností, a naopak podporovat účelný marketing týkající se opravdu kvalitních (což samozřejmě ani zdaleka nejsou všechny) domácích výrobků.

A pak je tu ještě jedna věc – zdanění potravin by se rozhodně nemělo zvyšovat. Nákupy potravin omezují spotřebitelé již v současné době a možný další růst cen spotřebitelskou poptávku určitě ještě víc omezí. Jakékoli další administrativní zdražení způsobí totéž, což bude znamenat přímý dopad na snížení příjmů státního rozpočtu. To je ale přesně to, co nepotřebujeme, protože důsledkem mohou být další usporná opatření, která, jak lze doložit na nesčetných příkladech, nejsou ani zdaleka vždy činěné ve správných položkách.

Počet příspěvků: 3, poslední 7.7.2012 07:53 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.