Studie OSN: Používání nelegálních drog ve světě neustále roste

Americký týdeník Time vybral ze zprávy Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN pro rok 2012 pět nejdůležitějších trendů. Jak je na tom Česko?

Podle studie o drogách pro rok 2012 Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN (UNODC) zveřejněné v úterý 26. června se do roku 2050 používání nelegálních drog na světě zvýší zhruba o čtvrtinu. Uživatelů přibude především v rozvojových zemích. Americký týdeník Time z obsáhlé zprávy vybral pět nejdůležitějších trendů. Jak je na tom Česko dle jeho drogových statistických údajů?

  • V roce 2010 přibližně 230 milionů lidí na světě alespoň jednou použilo nelegálně drogu.

Jde o „dospělé“ mezi 15 až 64 lety. Problémoví jsou zejména uživatelé tvrdých drog, jako jsou kokain a heroin, kteří tvoří 0,6 procenta světové populace – 27 milionů lidí. Drogy každoročně usmrtí 200 tisíc jejich uživatelů.

Dle českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti v roce 2010 použilo lehké drogy jako extáze a konopí 23 až 34 procent populace – zhruba tři miliony Čechů. V Česku je tedy minimálně 1,3 procenta světových uživatelů drog. Zkušenost s nelegálními drogami mají údajně zejména „mladí muži“. V roce 2010 u nás na předávkování tvrdými drogami zemřelo 55 jejich uživatelů.

  • V roce 2050 se oproti současnosti zvýší počet uživatelů nelegálních drog o čtvrtinu.

Pokud bude každý rok přibližně stejný počet uživatelů nelegálních drog – pět procent – ze světové populace, vzroste do roku 2050 jejich počet úměrně s růstem světové populace o 25 procent. Oproti roku 2010 jich bude víc o 65 milionů.

V České republice se prý zvyšuje zejména počet uživatelů pervitinu, a naopak snižuje počet uživatelů opiátů. V ČR pravděpodobně počet uživatelů nelegálních drog zůstane stejný, protože populace ČR nejspíš neporoste.

  • Počet uživatelů nelegálních drog se zvýší zejména v rozvojových zemích.

Podle zprávy UNODC je používání drog spojené s urbanizací země, přičemž do roku 2050 se mají městské populace rozvojových zemí zdvojnásobit. Právě ty však jsou podle šéfa UNDOC Jurije Fedotova na boj s nelegálními drogami nejméně připravené.

O tomto trendu české statistické údaje nic nevypovídají. Česko v tomto ohledu rozhodně nepatří mezi rozvojové země.

  • Dvěma světově nejpopulárnějšími nelegálními narkotiky jsou marihuana a amfetaminové drogy.

Na světě je přibližně 119 až 224 milionů uživatelů marihuany, což z ní činí nejpopulárnější ilegální drogu. Amfetaminové drogy jsou na druhém místě, používá je 14 až 52 milionů lidí. A zdá se, že marihuana si prvenství udrží.

To v Česku platí také – marihuana je bezkonkurenčně první. V roce 2010 ji použilo 10 až 15 procent populace. Pervitin, v jistém smyslu amfetaminová droga, je u nás také značně populární. Podle Národní protidrogové centrály tvoří uživatelé pervitinu většinu z celkových 40 tisíc „problémových uživatelů“. Jejich počet za minulých deset let narostl o deset tisíc.

  • Počet žen používajících nelegální drogy se zvyšuje.

V současnosti převažují mezi uživateli nelegálních drog na celém světě muži. Počet žen používajících nelegální drogy se však bude neustále zvyšovat. V důsledku jejich emancipace a snižování genderových rozdílů totiž budou v rozvojových zemích mizet různá tabu a kulturní zábrany.

V České republice třetina žadatelů o protidrogovou léčbu jsou ženy a v roce 2010 tvořily 15 procent odsouzených za drogovou trestnou činnost.

Jak se zdá, podle studie UNODC patříme mezi „civilizované“ západní země.