Studie OSN: Dětská úmrtnost významně klesá

Úmrtnost dětí do pěti let je nejen indikátorem kvality zdravotní péče, ale i sociální a ekonomické rozvinutosti země.

Úmrtnost dětí do pěti let není jen indikátorem kvality zdravotní péče, ale též informací o sociální a ekonomické rozvinutosti země. Nejnovější studie OSN uvádí, že za minulých 20 let dětská úmrtnost na světě výrazně klesla – z dvanácti milionů v roce 1990 na 7,6 milionu v roce 2010; každý den tedy umírá o zhruba dvanáct tisíc dětí méně. Mezinárodnímu společenství se přesto zatím nedaří naplnit ambiciózní čtvrtý z Rozvojových cílů tisíciletí - do roku 2015 snížit dětskou úmrtnost o tři čtvrtiny.

Dle studie OSN je výrazný pokles dětská úmrtnosti zaznamenatelný v celém světě. Více než o 50 procent se ji podařilo snížit v severní Africe, západní, východní a jihovýchodní Asii, Jižní a Střední Americe a v Karibiku. V subsaharské Africe klesla o 30 procent a zlepšování tohoto indikátoru tam bylo v letech 2000 až 2010 dvakrát rychlejší než v předchozím desetiletí. V absolutních číslech se dětská úmrtnost nejvíce snížila v Sierra Leone, Nigeru, Malawi, Libérii a ve Východním Timoru.

Pokles dětské úmrtnosti studie přičítám především změnám v chování vlád a ve státních politikách. Například Sierra Leone snížila poplatky za lékařskou péči pro děti a matky. Nepál zase využívá vesnické ženy jako dobrovolné zdravotnice.

Přesto některá data zůstávají tristní. Nejvyšší dětskou úmrtností nadále trpí subsaharská Afrika, kde zemře jedno z osmi dětí do pěti let – a to je 17krát (!) více než v rozvinutých zemích. Polovinu z milonů světově nepřeživších dětí má na svědomí pouze pět zemí: Indie, Nigérie, Demokratická republika Kongo, Pákistán a Čína.

Počet příspěvků: 1, poslední 18.9.2011 08:09 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.