Střední Evropa včetně České republiky by mohla mít lepší značku

Ekonomický i technologický vývoj pokročil do 21. století, ale systémy státu zaostávají, říká v rozhovoru Peter Stračár, šéf společnosti General Electric pro střední a východní Evropu.

Jan Žižka 27.7.2015

Peter Stračár, výkonný šéf General Electric (GE) pro střední a východní Evropu. foto: Foto Richard CortésČeská pozice

Peter Stračár, výkonný šéf General Electric (GE) pro střední a východní Evropu.

Peter Stračár, který pochází ze Slovenska, byl výkonným šéfem General Electric (GE) pro střední a východní Evropu jmenován k 1. lednu 2013. V rozhovoru mimo jiné říká: „Jedním z důležitých ukazatelů je schopnost ekonomiky vyrábět sofistikované produkty v různých odvětvích a vyvážet je do různých oblastí světa. A v této takzvané ekonomické komplexitě si Česko vede velmi dobře. Nyní jde o to, aby si střední Evropa včetně Česka takové schopnosti uchovala.“

LIDOVÉ NOVINY: Nejvyšší šéf GE Jeff Immelt před časem prohlásil, že bylo chybou se v době před krizí příliš zaměřit na finanční služby. Z vaší firmy zaznívá, že se vracíte k Thomasi Edisonovi jako vašemu zakladateli, k původní tradici a zase se více zaměřujete na průmysl. Je tohle hlavní poučení z hospodářské krize?

STRAČÁR: Vždy je složité hodnotit zpětně minulost. Určitě neděláte chyby úmyslně. A také platí, že díky chybám získáváte zkušenosti. Kapitálová divize GE byla svého času mimořádně úspěšná a táhla firmu dopředu. Pak se situace změnila. Nebylo to jenom krizí. Mění se kapitálové trhy, finanční sektor. Přehodnocení strategie GE je také reakcí na měnící se strukturu ekonomiky, rozvoj technologií.

LIDOVÉ NOVINY: Strategie se mění i v souvislosti s tím, že se role průmyslu zase zvyšuje? To je ale důsledek hospodářské krize, protože se ukázalo, že země se silným průmyslem si v krizi vedly v mnoha ohledech lépe.

Přehodnocení strategie GE je také reakcí na měnící se strukturu ekonomiky, rozvoj technologií

STRAČÁR: Přesně tak. Průmysl hraje zásadní roli v moderních ekonomických systémech. Povzbuzuje inovace. Je těžké udržet si kvalifikované lidi, když nevyrábíte. Ale GE ve své historii dělala velmi dobrá strategická rozhodnutí. Na konci druhé světové války se pustila do vývoje leteckých motorů. Dnes vyrábí více než 50 procent komerčních leteckých motorů. Před 15 lety naše firma zase vstoupila do odvětví ropy a plynu. Tento sektor v následujících letech prudce rostl.

LIDOVÉ NOVINY: V minulosti jste působil také v Hongkongu. To je ekonomika postavená na službách...

STRAČÁR: Ano, ale je rozdíl mezi Hongkongem a ekonomikou Evropské unie, která je největší na světě, USA nebo Číny. Hongkong je městský stát se sedmi miliony lidí. A dokáže využít unikátní pozice brány mezi Západem a Čínou.

LIDOVÉ NOVINY: Česko patří mezi země s největším podílem průmyslu v ekonomice. Kritici ale tvrdí, že to není žádná výhra, protože často nejde o technologicky špičkovou výrobu, ale spíše o montovny. Co si o tom myslíte?

STRAČÁR: Jedním z důležitých ukazatelů je schopnost ekonomiky vyrábět sofistikované produkty v různých odvětvích a vyvážet je do různých oblastí světa. A v této takzvané ekonomické komplexitě si Česko vede velmi dobře. Mohu uvést příklad sofistikované výroby v naší skupině, kterým je produkce leteckých motorů GE Aviation v Letňanech.

V určitých odvětvích budeme konkurenční schopnost ztrácet. Je to pochopitelné, protože přístup k technologiím dnes mají i rozvíjející se země.

Nyní jde o to, aby si střední Evropa včetně Česka takové schopnosti uchovala.V určitých odvětvích budeme konkurenční schopnost ztrácet. Je to pochopitelné, protože přístup k technologiím dnes mají i rozvíjející se země. Podívejte se třeba na textilní průmysl.

LIDOVÉ NOVINY: Pokud jde o letecký průmysl, bývalé Československo mělo v tomto odvětví velkou tradici a prakticky celý řetězec výrobních činností. Vzhledem k silné globální konkurenci se ale asi dá očekávat, že GE Aviation bude čím dál méně využívat české subdodavatele.

STRAČÁR: GE Aviation je v poměrně unikátní pozici. Je to jedna z nejmladších akvizic, do které se GE pustila. Jde vlastně o symbol transformace odvětví, které tady tradičně existovalo. Starý motor Walter 601 byl v mnoha ohledech velice úspěšný produkt. A na bázi této technologie GE po převzetí Waltrovky vyvinula novou řadu motorů – H75, H80 a H85. A je tu silně integrovaný systém – probíhá tady jak vývoj, tak výroba. Dodnes se tu vyrábí spousta dílů. Většina subdodavatelů je pořád z České republiky.

LIDOVÉ NOVINY: Nebude jejich počet klesat?

GE Aviation je v poměrně unikátní pozici. Je to jedna z nejmladších akvizic, do které se GE pustila. Jde vlastně o symbol transformace odvětví, které tady tradičně existovalo.

STRAČÁR: Nemyslím si. Například Česká zbrojovka, která byla historicky dodavatelem Waltrovky, dnes velice úspěšně vyrábí převodovky do našeho nového motoru H80.

LIDOVÉ NOVINY: Rozdíl oproti Waltrovce je tedy především v tom, že dnes dodáváte motory především pro zahraniční odběratele?

STRAČÁR: Ano. Nyní máme 150 zákazníků. Byl to jeden ze strategických úkolů GE Aviation – rozšiřovat okruh odběratelů. Životní cyklus leteckého motoru je dvacet třicet let. Usilujeme pochopitelně o to, aby náš motor H80, který budeme průběžně modifikovat, našel během této doby co největší uplatnění. Ideální je, když výrobci nových letadel už mohou s naším produktem počítat.

LIDOVÉ NOVINY: Asi by nebyl problém přenést výrobu těchto motorů do jiné země?

STRAČÁR: Výroba je v zásadě vždy přenositelná. Letecké motory jsou ale sofistikované produkty, podíl čistě manuální práce je tady relativně malý. Ze všeho nejdůležitější je dostatek schopných inženýrů, kteří pracují ve vývoji, ale i v samotné výrobě. V GE Aviation pracuje asi 400 lidí. Relativně malý počet lidí vyrábí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Je tady dost odborníků.

LIDOVÉ NOVINY: V jiných oborech si ale stěžujete na nedostatek expertů.

Nejenom v Česku, ale celkově v Evropě je v určitých oborech nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nejde jenom o inženýry, ale také o vysoce kvalifikované profese ve výrobě.

STRAČÁR: Přáli bychom si, aby odborníků bylo víc. Nejenom v Česku, ale celkově v Evropě je v určitých oborech nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nejde jenom o inženýry, ale také o vysoce kvalifikované profese ve výrobě.

LIDOVÉ NOVINY: Část lidí asi bude považovat rozsáhlou obnovu technického školství za utopii. Už jsme někde, odkud není návratu.

STRAČÁR: Já to vidím jinak. Pokud si chceme zachovat slušnou úroveň v průmyslovém sektoru, musíme minimálně udržet, ale spíše zvýšit kvalifikaci lidí. Bez toho to nepůjde. Důležitá bude i kvalita dalšího vzdělávání – ať už ve státní sféře, nebo v samotném průmyslu.

LIDOVÉ NOVINY: Máte na mysli technické obory vysokých škol? Nebo i odborná učiliště?

STRAČÁR: Učiliště také, ano. Jiná možnost prostě není.

LIDOVÉ NOVINY: Vaše centrála v USA se teď hodně zabývá rizikem, že svou činnost ukončí tamní Export-Import Bank, která podporuje vývoz z USA do zahraničí. GE existenci státní Ex-Im Bank silně podporuje. Potřebujete opravdu takovou podporu pro své produkty?

Pokud si chceme zachovat slušnou úroveň v průmyslovém sektoru, musíme minimálně udržet, ale spíše zvýšit kvalifikaci lidí. Bez toho to nepůjde.

STRAČÁR: GE se skutečně vyjádřila jasně. Tomuto tématu se hodně věnuje i Jeff Immelt. Jsme přesvědčeni, že uzavření Ex-Im Bank může snížit konkurenceschopnost amerických exportérů. Je tu globální konkurence a ostatní hráči na trhu podobnou podporu svých zemí mají.

LIDOVÉ NOVINY: Jeff Immelt dokonce zmiňoval možnost, že by bylo nutné přemístit výrobu z USA.

STRAČÁR: Teoreticky by to k tomu skutečně mohlo vést. Spousta produktů se ostatně už dnes vyrábí na více místech. Ale myslím, že my bychom nepocítili ten nejsilnější negativní dopad. GE, která operuje ve 160 zemích, si s takovými situacemi dokáže poradit. Je to dáno jak naší velikostí, tak naší flexibilitou. Potenciálně nejtvrdší dopad se může týkat středně velkých firem v USA. Ty potřebují podporu, aby mohly pojistit svůj export do rizikovějších oblastí. Nebo potřebují financování.

LIDOVÉ NOVINY: Kritici Ex-Im Bank z řad republikánských kongresmanů tvrdí, že stát v tomto případě nesmyslně podporuje takzvaný korporátní blahobyt obřích firem. Mluví o neférové pomoci korporacím, jako jste vy nebo Boeing.

GE má ve střední Evropě 23 výrobních závodů a více než 6500 dodavatelů. To není jenom GE jako velká korporace. Je to celý ekosystém subdodavatelů a partnerských firem.

STRAČÁR: To je jeden z mýtů kolem této záležitosti. Dám vám příklad ze střední Evropy, které se nyní věnuji. GE tady má 23 výrobních závodů a více než 6500 dodavatelů. To není jenom GE jako velká korporace. Je to vlastně celý ekosystém subdodavatelů a partnerských firem. Zhruba na jednu pracovní sílu GE připadá čtyři až pět zaměstnanců v subdodavatelském řetězci. Většinou to jsou menší nebo střední firmy.

LIDOVÉ NOVINY: Využíváte služeb institucí, které jsou zdejší obdobou Ex-Im Bank – tedy státní pojišťovny EGAP a České exportní banky?

STRAČÁR: Samozřejmě. V regionu také hodně využíváme služeb maďarské Ex-Im Bank. V Maďarsku máme dvanáct výrobních závodů.

LIDOVÉ NOVINY: V případě exportu motorů GE Aviation dokonce EGAP spolupracuje s americkou Ex-Im Bank. Vaše motory se montují do amerických letadel, která se dále vyvážejí třeba do Brazílie. Mohlo by se tedy uzavření Ex-Im Bank dotknout i vašich aktivit v Česku?

STRAČÁR: Svět je dnes hodně propojený, rozhodnutí podobného typu má dopad pomalu na všechny. Ale jak jsem řekl, v tomto případě především na firmy střední velikosti. Tady vidím určitou paralelu s diskusí o transatlantickém partnerství mezi EU a USA, známém pod zkratkou TTIP.

Pro menší české firmy není jednoduché se na obrovský trh v USA dostat. Potřebují různé certifikáty, jsou tam odlišné standardy. A omezený přístup k veřejným zakázkám. To je jedno z hlavních témat TTIP.

My uzavření tohoto partnerství silně podporujeme, ale největší pozitivní dopad by mělo především na střední a menší podniky. Třeba pro menší české firmy vůbec není jednoduché se na obrovský trh v USA dostat. Potřebují různé certifikáty, jsou tam odlišné standardy. A omezený přístup k veřejným zakázkám. To je jedno z hlavních témat TTIP.

LIDOVÉ NOVINY: Jenže právě přístup k veřejným zakázkám patří k tématům, která jednání hodně komplikují. Nehrozí, že se pak žádné dohody nedobereme?

STRAČÁR: Možná by bylo lepší se v první fázi soustředit na věci, které lze dojednat relativně rychle. Celý proces TTIP je ale důležitý také proto, že může v lecčem definovat standardy a pravidla globálního trhu, globální ekonomiky. Včetně například ochrany životního prostředí. Pokud to neudělá Evropa s USA, pak to možná udělají jiní hráči. Možná převezme iniciativu Čína jako druhá největší ekonomika na světě.

LIDOVÉ NOVINY: Hrozí, že se Američané rychleji než s Evropou dohodnou právě s Číňany nebo s jinými zeměmi východní Asie na transpacifické dohodě?

STRAČÁR: Tyhle scénáře jsou také možné. V každém případě si myslím, že je nejvyšší čas, aby Evropa posílila svou globální pozici. Žije tu 500 milionů lidí, EU má největší sjednocenou ekonomiku na světě. Nemyslím, že vždycky plně využíváme této pozice k tomu, abychom posílili vlastní konkurenceschopnost.

LIDOVÉ NOVINY: Zmiňoval jste vaše výrobní závody v Maďarsku. Právě Maďarsko jste si vybrali pro své globální investiční centrum. O tuto investici usilovalo také Česko. Dají se z toho vyvozovat nějaké širší závěry? Jsme už méně zajímaví pro velké investory?

Je nejvyšší čas, aby Evropa posílila svou globální pozici. EU má největší sjednocenou ekonomiku na světě. Nemyslím, že vždycky plně využíváme této pozice k tomu, abychom posílili vlastní konkurenceschopnost.

STRAČÁR: Podíval bych se na to více zeširoka. Vracím se k tomu, že žijeme ve velmi propojeném světě. Ekonomický vývoj je někde už hodně ve 21. století, technologický ještě dál, ale systémy fungování státu včetně přijímání rozhodnutí za tímhle tempem zaostávají. Dnes je ve všem obrovská konkurence, ať už jde o technologie, kapitál, nebo investice. A tato konkurence probíhá i uvnitř firem. To samozřejmě platí i pro GE, když se rozhoduje, do jakých idejí a nápadů investovat, do jakých zemí.

LIDOVÉ NOVINY: Česko by tedy mělo hledat spojence uvnitř GE?

STRAČÁR: Určitě. Jedním z úkolů, které tady má můj tým, je zviditelnit pozici střední Evropy v rámci GE – jako regionu, kde je vysoce vyvinutý průmysl, vzdělaní lidé a potenciál pro spoustu inovací. V té vnitřní konkurenci v GE se rozhoduje, jestli konkrétní závod postavíme v Číně, nebo třeba ve střední Evropě. A myslím si, že střední Evropa včetně České republiky by se mohla projevit silněji, mít lepší značku. Nemůžete očekávat, že někdo v USA nebo v Číně si hned dokáže představit, kde přesně se Česko nachází a jak to tady funguje.

LIDOVÉ NOVINY: Asi také občas zaznamenáváte silně emotivní reakce vůči obřím korporacím, jako jste vy. Podle kritiků nutíte země, aby se vám příliš přizpůsobovaly, třeba i na úkor vlastní životní úrovně. Jak vnímáte tyhle kritiky?

GE přichází s technologiemi, které prospívají jak našim klientům, tak zemím, ve kterých působíme

STRAČÁR: Je to zajímavý názor. My vnímáme svůj přínos jednoznačně pozitivně. GE přichází s technologiemi, které prospívají jak našim klientům, tak zemím, ve kterých působíme. Ať už jde o zdravotní technologie, sofistikované energetické systémy, či letecké motory. Pomáháme modernizovat infrastrukturu těchto zemí. Nabízíme pracovní místa, ve střední Evropě pro GE pracuje 16,5 tisíce lidí – a to v prostředí, které je dynamické a poskytuje spoustu možností rozvoje. Také prosazujeme férovou hru a otevřenou konkurenci.

LIDOVÉ NOVINY: Před časem jsem mluvil s vaším předchůdcem Leslawem Kuzajem, jak se GE bude aktivně věnovat podpoře startupů a vytvoří obdobu Silicon Valley v kyberprostoru. To znamená navazovat spolupráci se začínajícími firmami prostřednictvím internetu. Jak se tento projekt vyvíjí?

GE je velká, což přináší jasné výhody, ale chce si zároveň udržet schopnost flexibility, rychlosti. Tedy všeho toho, v čem jsou dobré startupy.

STRAČÁR: To je pro nás velké téma, které má více rovin. GE je přesvědčena, že budoucnost patří digitalizaci. To znamená propojování klasických a digitálních technologií. GE má více než 15 tisíc softwarových inženýrů a ten počet neustále narůstá. Další rovinou je, že GE spolupracuje se startupy také na firemní kultuře.

Být velký a pomalý není žádná výhra. GE je velká, což přináší jasné výhody, ale chce si zároveň udržet schopnost flexibility, rychlosti. Tedy všeho toho, v čem jsou dobré startupy. Je zajímavé, když se prolínají korporace našeho typu se startupy nejen v oblasti technologie, ale také celkově v řízení byznysu.

Peter Stračár (50)

  • Pochází ze Slovenska, vystudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technické univerzitě v Košicích.
  • Svou profesní kariéru zahájil v IBM Eastern Europe ve Vídni a v Praze.
  • Před nástupem do GE působil jako prezident asijsko-tichomořské divize koncernu Hilti v Hongkongu, kde završil svou 18letou kariéru u tohoto výrobce stavebních strojů, vrtaček a dalšího nářadí.
  • Výkonným šéfem GE pro střední a východní Evropu byl jmenován k 1. lednu 2013.

Počet příspěvků: 21, poslední 3.8.2015 04:33 Zobrazuji posledních 21 příspěvků.