Střední a východní Evropa letos poroste o 3,8 procenta

Z globálního oživení by měla profitovat i česká ekonomika, míní UniCredit. Nicméně dodává: Budou ji však brzdit fiskální restrikce.

Všech dvaadvacet zemí střední a východní Evropy (CEE), které pokrývá bankovní síť skupiny UniCredit, by mělo v roce 2011 vykázat po čtyřech letech růst hrubého domácího produktu. V souhrnu by mělo zvýšení představovat 3,8 procenta ve srovnání s 3,6 procenta v loňském roce. V aktuálním vydání ekonomického přehledu CEE Quarterly banka uvádí, že globální makroekonomické prostředí je pro tyto země příznivé a neměla by je narušit ani rizika zadlužených zemí na periferii eurozóny.

Především nové členské státy EU čerpají výhody z razantního německého oživeníHlavní oporou růstu by měl zůstat průmysl, přestože jeho příspěvek se oproti roku 2010 mírně sníží. „Především nové členské státy EU čerpají výhody z razantního německého oživení, stejně jako ze zvýšené poptávky z Asie. Přínosem pro Společenství nezávislých států by měly být stabilní, možná dokonce vyšší ceny komodit,“ uvedl Gillian Edgeworth z UniCreditu.

Rok 2011 by měl přinést také posílení domácí poptávky, neboť nezaměstnanost prý již ve většině ekonomik dosáhla vrcholu.

A jak je na tom dle názoru UniCreditu česká ekonomika? Letos by měla těžit z globálního oživení více než v minulém roce. Fiskální restrikce se však projeví snížením veřejných investic a transferů obyvatelstvu, což mírně zbrzdí růst HDP na očekávaných 1,8 procenta. Stabilizace veřejných financí by pak měla přispět ke zrychlení růstu ekonomiky od roku 2012.

Veřejný dluh bude dál stoupat

Na úrovni regionu bude pokračovat konsolidace rozpočtových deficitů. Oproti průměru ve výši sedmi procent HDP v roce 2009 by měly schodky za minulý rok dosahovat 5,4 procenta a letos by měly dále klesnout na 4,7 procenta. Celkový veřejný dluh v roce 2011 ještě poroste.

Podle šetření UniCreditu je většina ekonomik v regionu CEE je dobře chráněna před vývojem na periferii eurozóny. Pouze 3,3 procenta vývozů směřovalo v roce 2009 do okrajových ekonomik, zatímco 15,1 procenta si našlo cestu do Německa.  Finančním tokům do CEE vévodí investice z větších ekonomik typu Německa, Rakouska a Francie.

Zajímavý je posun ve vnímání celého regionu v očích investorů a analytiků. „Krize přinesla pochybnosti o ‚obchodním modelu‘ CEE a v současnosti jsou jednotlivé země posuzovány podle vlastních výsledků a ne jako součást nějaké skupiny,“ poznamenává Edgeworth. UniCredit se domnívá, že pokud Maďarsko a Polsko, které se letos postupně ujmou předsednictví EU, budou úspěšné, mohlo by to dodat střední a východní Evropě na váze.