Strašák Key Investments opět zabušil na dveře Davida Vodrážky

Starosta Prahy 13 není z aféry venku. Hrozí, že městská část bude muset vrátit 106 milionů z peněz, které získala zpět od pochybné firmy.

Možná, že některé otázky by Davidu Vodrážkovi měli položit experti Finančního analytického útvaru či policisté. foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Možná, že některé otázky by Davidu Vodrážkovi měli položit experti Finančního analytického útvaru či policisté.

Před dvěma lety se starosta Prahy 13 a poslanec ODS David Vodrážka cítil jako king. Na rozdíl od starostky Prahy 6 Marie Kousalíkové (ODS) a starosty Prahy 10 Milana Richtera (ODS) se už nemusel starat o to, jak získat zpět veřejné stamiliony, které svěřil firmě Key Investments. Začátkem července 2011 se totiž stal zázrak.

Key Investments, která se už v této době nacházela v úpadkové situaci, prostřednictvím advokáta Jana Pacovského poslala zpět poslední sumu, a Praze 13 se tím vrátily všechny peníze, které pochybnému obchodníkovi s cennými papíry dříve poskytla pro investice. Zpráva tenkrát šokovala všechny klienty Key Investments, kteří na svoje investované finanční prostředky marně čekali a nechápali, proč zrovna Praha 13 byla vyplacena mimo pořadí.

Starosta Vodrážka se chlubil tím, že za investovaných 200 milionů dostala radnice zpět téměř 207 milionů: „To je více než v bance!“ Byl přesvědčen, že pro něj kauza Key Investments definitivně skončila. Nezajímalo ho, odkud krachující Key Investments vzala najednou 207 milionů korun. Ani to, zda se jeho radnice náhodou nepodílí na praní špinavých peněz. Neřešil, proč byla Praha 13 na úkor ostatních klientů přednostně vyplacena. Tvářil se, že vše je v naprostém pořádku. Jenže uplynuly dva roky a před několika dny strašák Key Investments opět hřmotně zabušil na starostovy dveře.

Žaloba insolvenčního správce

Stalo se něco, s čím sebevědomý a arogantní Vodrážka vůbec nepočítal. Advokát Jiří Švihla, inslovenční správce firmy Key Investments, která do této situace spadla loni v srpnu, podal 9. srpna 2013 u Městského soudu v Praze proti městské části Praha 13 odpůrčí žalobu. Domáhá se v ní vrácení části sumy, kterou Key Investments radnici v červenci 2011 vyplatila z advokátní úschovny Jana Pacovského. Insolvenční správce žádá zaplacení 106 milionů korun včetně úroků. Vyplývá to z dokumentů insolvenčního řízení.

Podáním takzvané odpůrčí žaloby může insolvenční správce odporovat některým právním úkonům učiněným dlužníkem. Žalobou v podstatě napadá účinnost dotčeného právního úkonu. Chce-li zpochybnit účinnost uzavřených obchodních a majetkových transakcí dlužníka, může jít do historie, a to do doby, kdy dlužník splňoval podmínky úpadku, tedy se nacházel v úpadkové situaci, jen soud ještě o úpadku nerozhodoval, tudíž ještě ani nemuselo být zahájeno insolvenční řízení. Taková situace nastává, je-li dlužník v platební neschopnosti (dluží více než jednomu věřiteli déle než 30 dnů po splatnosti) či je předlužen.

Insolvenční správce Jiří Švihla ve své žalobě uvádí, že v době, kdy advokát Jan Pacovský zaplatil Praze 13, firma již dlužila po splatnosti více věřitelům. Společnosti Sokolovská uhelná s vykonatelnou pohledávkou, Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v likvidaci s pohledávkou, kterou Key Investments nerozporovala, a firmě Auditing-Dykast. Těmto subjektům však nezaplatila. Přitom povinností dlužníka je platit každému poměrným dílem. Nesmí se stát, že někomu se platí a jinému věřiteli se placení zastaví.

Povinností dlužníka je platit každému poměrným dílem. Nesmí se stát, že někomu se platí a jinému věřiteli nikoli.Advokát Key Investments Jan Pacovský měl tedy správně sumu 207 milionů rozdělit v poměru závazků Key Investments a vyplatit každému věřiteli poměrnou část. Jenže Key Investments zaplatila jen Praze 13, tedy tomu, na kom její utajovaní majitelé měli z neznámého důvodu přednostní zájem. Takové počínání ovšem způsobuje neúčinnost právního úkonu a dopadá to i na příjemce peněz. To znamená, že Praha 13 pravděpodobně bude muset zhruba polovinu peněz, které od Key Investments v roce 2011 inkasovala, vrátit.

Proč jen polovinu? První dvě splátky v celkové hodnotě zhruba 100 milionů korun zaplacené Praze 13 (z března a dubna 2011) zřejmě insolvenční správce Jiří Švihla nežaluje. Nikoli z důvodu, že by chtěl městskou část šetřit, nýbrž pravděpodobně proto, že Key Investments v této době podle jeho názoru ještě nebyla v úpadkové situaci. ČESKÁ POZICE insolvenčního správce minulý týden sice kontaktovala, ale Jiří Švihla nám pouze sdělil, že je na dovolené.

Nepředpokládá se, že Praha 13 žalovanou částku zaplatí bez soudního řízení. Jenže radnice nebude mít dostatek obranných možností, aby u soudu uspěla, řízení nejspíše projede. Starosta David Vodrážka, který Key Investments v roce 2010 svěřil veřejné stamiliony, se může radovat leda z toho, že Praha 13 nakonec bude muset vrátit pouze polovinu peněz. Pro tuto městskou část je však i 106 milionů mnoho a otázka je, zda kauza Key Investments nakonec Vodrážku nedonutí k rezignaci.

Dobrodružná investice Prahy 13

V roce 2010 svěřila městská část společnosti Key Investments 200 milionů korun. Když na jaře 2011 radnice zjistila, že firma peníze vložila do nelikvidních cenných papírů Via Chem Group a E Side Property, uzavřela smlouvu s Key Investments, že místo dluhopisů chce vrátit peníze. A Key Investments prostřednictvím advokáta Jana Pacovského dlužnou částku skutečně vrátila, a to ve třech tranších: 18. března 2011 zaplatila 49,9 milionu, 8. dubna 2011 dalších 49,9 milionu a 1. července 2011 zbytek, tedy 106,2 milionu korun. Právě poslední splátku chce insolvenční správce Key Investments nyní vrátit zpět.

Aféru Key Investments sledujeme podrobně v rubrice HOT TOP.