Stop stav pro připojování obnovitelných zdrojů prolomen

Po dvou letech se podařilo nastolit normální podmínky – připojení obnovitelného zdroje se z rozhodnutí ERÚ musí posuzovat individuálně.

Čestmír Klos 9.1.2012

Poškozeným investorům se podařilo prolomit stop stav pro připojování fotovoltaických a větrných elektráren k distribuční soustavě, který byl tvrdě nastolen v únoru 2010. Energetický regulační úřad (ERÚ) dal na konci roku 2011 svými rozhodnutími za pravdu argumentaci právníků zastupujících investory a téměř dva roky trvající stop stav prolomil.

Nezákonná překážka padla

„ERÚ vyhověl našemu argumentu, že nelze odmítnout připojení pouze s obecným poukazem na ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy,“ uvedl advokát poškozených Luděk Šikola. „Je potřeba posoudit v každém jednotlivém případě, zda distribuční a elektrizační soustava ohrožena bude, či nikoliv,“ vysvětlil Šikola. Je-li síť spolehlivá, jsou provozovatelé distribučních soustav povinni navrhovatele připojit.

Společnost ČEPS náhle objevila, že je možné připojení až 65 megawattů výkonu z obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou, tedy fotovolatických a větrných elektráren

Tváří v tvář změně postoje regulačního úřadu se pohnuly ledy i ve státní akciové společnosti ČEPS, jejíž povinností je správa přenosové soustavy a která byla hlavním nositelem zákonem ničím nepodloženého stop stavu. Kamenně neoblomná společnost ČEPS náhle objevila, že je možné připojení až 65 megawattů výkonu z obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou, tedy fotovolatických a větrných elektráren. A hle, promítlo se to i do smluv státní akciovky, jež vládne přenosové soustavě, s provozovateli distribučních sítí.

Na nezákonnost stop stavu upozorňovala Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) od chvíle, kdy byl zaveden. Aniž k tomu byl přijat jakýkoli regulérní výnos, proti němuž by bylo možné se právně ohradit. Zuzana Musilová z CZEPHO současnou situaci komentuje: „Provedené analýzy distribučními společnostmi potvrdily, že pro stop stav neexistují žádné objektivní technické důvody. Energetický regulační úřad svým rozhodnutím potvrdil, že dosavadní postup distribučních společností byl protiprávní. Věříme, že se jedná o skutečné ukončení stop stavu, tedy plošného zamítání připojování solárních elektráren,“ vyjádřila se Musilová.

Kdo probudil Šípkovou Růženku?

Bezskrupulózní společnost ČEPS jako by náhle ožila. Kolik osobních tragedií, zejména u malých investorů, mezitím způsobila? Velcí podnikatelští hráči, kteří vyvolali fotovoltaickou horečku, měli v naší klientelistické společnosti většinou tak dobré politické krytí, že se jim včas podařilo ze zákazu vyklouznout. Nejlépe to dokumentoval dalekosáhle největší investor – skupina ČEZ. Do propasti popadali ti menší a zejména úplně malí. Nejhorší osud čekal vlastníky „ostrovních fotovoltaických systémů“. Kdyby se je nepodařilo připojit do konce roku 2011, byl by to pro ně úplný konec. Zákon totiž s podporou ostrovních systémů nadále nepočítá. Procitnutí společnosti ČEPS přišlo na poslední chvíli.

ČESKÉ POZICI v tuto chvíli není známo, zda byli uspokojeni všichni umrtvení žadatelé z února 2010. Možná to ozřejmí úterní tisková konference společnosti ČEPS.

Ti, kteří by byli po úsilí advokátních kanceláří právoplatně připojeni letos, však dostanou letošní výkupní ceny. Nikoli ty, na něž měli finanční rozvahu a které se zdály být v roce 2010 pokryty zákonem.

Na investory střešních instalací do 30 kilowattů, kteří případně nestihli zlomit stop stav ještě koncem roku, mohou nanejvýš čekat ceny roku 2012. Nicméně advokát Luděk Šikola, jehož kancelář zastupovala několik poškozených vlastníků elektráren, které nebyly v důsledku vyhlášení stop stavu do distribuční soustavy připojeny, je po rozhodnutí ERÚ plný optimismu: „Je ještě naděje, že česká energetika začne být řízena racionálně a bez předsudků k obnovitelným zdrojům energie.“

Počet příspěvků: 3, poslední 12.1.2012 04:28 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.