Stát se chystá pomoci ztrátovému ČD Cargu

Ministerstvo dopravy chce snížit poplatky za koleje, a ještě více tím otevřít nákladní přepravu soukromníkům.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Zástupci ministerstva dopravy, zaměstnanců a vedení společnosti ČD Cargo se před Vánocemi dohodli, že je nutné podpořit přepravu takzvaných jednotlivých vozových zásilek, jež nákladnímu železničnímu přepravci způsobují stamilionové ztráty. Ministerstvo se proto chystá snížit poplatek za použití kolejí, který je u nás jeden z nejvyšších v Evropě.

Dosud ztrátový produkt by se tím měl zatraktivnit i pro soukromé dopravce, kteří by jej mohli částečně také převzít. Jinak hrozí přesunutí 25 milionů tun zboží, které se títmo způsobem ročně po želenici přepraví, na přetížené silnice.

Jednotlivé vozové zásilky dosud výhradně vozila ČD Cargo, stoprocentní dceřiná společnost státních Českých drah. Smyslem bylo zachovat přepravu tohoto zboží na kolejích a předejít dopravním a ekologickým problémům. Ztrátu firma dotovala výdělkem z takzvaných ucelených vlaků.

Podle prognóz prodělá ČD Cargo v roce 2013 na jednotlivých zásilkách 1,5 miliardy korunPodle prognóz společnosti však ČD Cargo prodělá v roce 2013 na jednotlivých zásilkách 1,5 miliardy korun. Přitom tržby z ucelených vlaků firmě neustále klesají, a to kvůli nástupu konkurence, která vozí výhradně výdělečné náklady, a také vlivem špatného hospodaření a ekonomické krize. Letos na nich ČD Cargo vydělá zhruba 1,2 miliardy korun. Přes chystané výpovědi a další úspory je tedy téměř jisté, že na konci roku společnost skončí několik stovek milionů v mínusu.

„Přestože ČD Cargo po celou dobu své existence funguje na liberálním trhu, ostatní dopravci jednotlivé vozové zásilky nevozí. Tento byznys je totiž ztrátový. ČD Cargo to dělá od začátku, jenže ziskovost ucelených vlaků klesá s tím, jak část trhu přebírá konkurence. V roce 2012 došlo ke zlomovému bodu, kdy už ztrátu není z čeho dotovat,“ uvedl pro ČESKOU POZICI místopředseda Odborového sdružení železničářů a člen dozorčí rady ČD Cargo Radek Nekola.

Jednotlivé vozové zásilky

Jde o alternativu k silniční dopravě, neboť se přepravuje menší objem zboží. Používá se k tomu jeden vůz nebo skupina několika železničních vagonů. Oproti uceleným vlakům, které vozí zpravidla jeden druh zboží, jsou tyto zásilky mnohem nákladnější, a to hlavně kvůli složitější manipulaci a potřebě většího počtu lidí. Soukromí dopravci proto o ně nemají zájem.

Situace v nákladní přepravě je podobná té v osobní, kde liberalizace pustila na koleje nové dopravce, kteří pak logicky vybrali jen nejlukrativnější linky. Jde například o trasu Praha - Ostrava, na níž kromě Českých drah jezdí i RegioJet a LeoExpress. Na ČD zbyly prodělečné linky, které si stát či kraje objednávají ve veřejném zájmu a přispívají na ně.

V tom má ale Cargo horší pozici, neboť stát nákladní přepravu nedotuje. Nyní se rýsuje změna: zástupci ministerstva dopravy a vedení ČD Carga se shodli na tom, že jednotlivé zásilky musejí zůstat na železnici. A náměstek ministra dopravy Miloslav Hala na předvánočním jednání připustil, že bez pomoci státu to nepůjde. Základním nástrojem podpory by podle něj mohla být sleva z ceny, kterou dopravci platí za použití infrastruktury společnosti Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC).

Tuto možnost už dříve v rozhovoru pro ČESKOU POZICI zmínil člen správní rady ČD Cargo Michal Zděnek. Nevýhodou podle něj je, že cena za použití  železniční dopravní cesty se vyjednává a zveřejňuje s ročním předstihem, takže tento nástroj lze aktivně použít až s počátkem roku 2014.

Soukromníci by raději přímé dotace

Slevy by měly od příštího roku zatraktivnit tyto zakázky i pro soukromé dopravce, kteří se jim zatím vyhýbají. „Řešení těchto naléhavých problémů spojených se situací ČD Cargo zapadá i do dlouhodobějších snah resortu o zatraktivnění železniční nákladní dopravy, a to nejen harmonizací podmínek mezi jednotlivými druhy dopravy, ale také budováním infrastruktury v podobě terminálů kombinované dopravy, další modernizací a zkapacitňováním železniční sítě a podobně,“ uvedl náměstek Hala.

Česká republika má jeden z nejvyšších poplatků za železniční cestu v Evropě a už nyní se některé vlaky našemu území vyhýbajíTato forma podpory by se zpočátku měla vztahovat jen na přepravu jednotlivých vozových zásilek. Ministerstvo však připustilo, že je potřeba přehodnotit systém poplatků jako celek. Česká republika má totiž jeden z nejvyšších poplatků za železniční cestu v Evropě a už nyní se některé vlaky našemu území vyhýbají, což má negativní dopady na ekonomiku. „Otázka ceny za dopravní cestu bude řešena nejen ve vazbě na segment vozových zásilek, ale také ve vztahu k potřebám a konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy obecně, neboť zde v současnosti panuje určitá nevyváženost jak ve vztahu k ceně za dopravní cestu pro osobní dopravu, tak ve vztahu k rozsahu a výši zpoplatnění silniční dopravy,“ doplnil náměstek.

Slevy za užití dopravních cest však podle Nekoly stačit nemusejí. Umí si představit i další formy státní podpory. Zmínil třeba zrušení daně, kterou přepravci platí za elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřební daně za naftu (takzvaná modrá nafta, podobně jako v zemědělství zelená) nebo možnost neplatit DPH.

Jeden z největších dopravců– společnost AWT – by v případě výraznějších slev kusové zásilky vozil. „Obecně ke každé poptávce přistupujeme individuálně podle toho, zda se nám vyplatí. To se týká ucelených vlaků i kusových zásilek,“ uvedl pro ČESKOU POZICI ředitel vnějších vztahů AWT Petr Jonák. Formu slev za dopravní cestu však nepovažuje za vhodnou.

Jonák se obává, že vzhledem k potřebě státu peníze vybrat by se sleva promítla ve zdražení poplatků za cesty na jiném místě. „Pokud se stát rozhodne, že z ekologických nebo sociálních důvodů bude dotovat některé typy dopravy, které nemají ekonomické opodstatnění, nemá s tím skupina AWT žádný problém. Stát by tak však měl činit nikoliv křížově nebo skrytě, ale napřímo formou dotačního titulu,“ myslí si.

Tento postup ale ministerstvo dopravy vylučuje. Podle náměstka Haly by šlo o nedovolenou veřejnou podporu z hlediska práva EU. Výjimku má pouze podpora v osobní dopravě, přestože upřednostnění železniční dopravy před silniční je také ve veřejném zájmu. „Objednávka a kompenzace v osobní dopravě jsou právem EU výslovně umožněny, jedná se o nařízení jako přímo aplikovatelný právní předpis,“ upřesnil Hala.

Ztráta konkureční výhody

Pokud se plán povede a část jednotlivých zásilek skutečně převezmou soukromníci, může to mít dopad na zaměstnanost v ČD Cargu. Minimálně část zaměstnanců, která dnes tyto zásilky vypravuje, by musela společnost opustit. Uplatnění by však mohli najít u jednoho ze soukromých dopravců.

O snižování stavů hovoří vedení ČD Carga už nyní. Má se týkat několika stovek zaměstnanců, v současnosti jednotlivé krajské útvary vyčíslují, jaké mají rezervy.

Jednou z variant je i úplné zrušení jednotlivých vozových zásilekEkonomický dopad slev za použití kolejí na ČD Cargo je zatím předčasné hodnotit. Státní podpora v každém případě firmě sníží ztrátu, ale liberalizace tohoto segmentu by také přinesla postupný pokles tržeb. Zaměstnanecký časopis ČD Cargo už v červenci 2011 varoval před úplným zrušením těchto zásilek, což bylo také jednou ze zvažovaných variant. „Přineslo by to úsporu pouze variabilních nákladů, které představují asi 40 procent z celkových nákladů,“ píše se v časopise.

Ředitel odboru podpory prodeje Michal Roh tehdy ztrátu tržeb za první čtyři měsíce roku 2011 odhadoval na 1,6 miliardy korun a okamžitou úsporu pouze na 600 milionů korun na straně nákladů. Cargo by také muselo řešit nadbytek lokomotiv a vozů. Roh navíc provozování tohoto typu byznysu považoval za konkurenční výhodu, protože nikdo jiný ho nedělá. Podpora by tak musela jít ruku v ruce s optimalizací prodělečného byznysu. 

Počet příspěvků: 1, poslední 15.1.2013 12:52 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.