Stát hodlá věnovat suchu stejnou pozornost jako povodním

Vláda se rozhodla ještě letos připravit zákon, který zavede stupně ohrožení suchem, jako je tomu u záplav. A lidé se podle nich budou muset chovat. Sucho se bude sledovat a vyhlašovat podle míry nedostatku vody. Čím horší se bude jevit výhled na její dostupnost, tím přísnější preventivní opatření se spustí. Sucho přivře i kohoutky.

V české krajině se budeme muset zaměřit na opatření, která důsledky sucha budou schopna zmírnit. foto: archiv Univerzity Palackého v Olomouci

V české krajině se budeme muset zaměřit na opatření, která důsledky sucha budou...

Poslední tři roky doráží sucho na českou krajinu se stále větší intenzitou. Loni v létě tak obyvatelé Přerovska nesměli brát vodu z potoků a Bečvy na zalévání zahrad. V obci Přibice na Břeclavsku už čtyři roky skoro nepršelo, vysychají studny a loni tam zmizel poslední ze tří rybníků. Vláda se proto rozhodla, že si sucho zaslouží nejméně stejnou pozornost jako povodně. Ještě letos bude připraven zákon, který zavede stupně ohrožení suchem, analogicky jako je tomu u záplav. A lidé se podle nich budou muset chovat.

„Předpokládáme tři stupně sucha: mírné, silné a mimořádné,“ sdělil LN ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Sucho se bude sledovat a vyhlašovat podle míry nedostatku vody. Čím horší se bude jevit výhled na její dostupnost, tím přísnější preventivní opatření se spustí. Stěžejním ukazatelem bude průtok v hlavních řekách a jeho pokles pod dlouhodobou normu. Vedle toho hraje roli i to, kolik naprší, hladina podzemních vod a nádrží nebo jak mnoho vody se v důsledku vedra odpařuje.

Omezení i veřejného vodovodu

Počítá se se dvěma stupni vyhlašovaných stavů – bdělostí pro mírné sucho a pohotovostí pro sucho silné až mimořádné. Stejně jako u povodní by míru ohrožení určoval Český hydrometeorologický ústav. V uplynulých letech už by řada českých regionů výstražných stupňů dosáhla. „V některých oblastech první, v některých dokonce druhý stupeň. Jižní Morava už by jich dosahovala skoro každý rok,“ řekl Brabec. Speciální „suché“ paragrafy připravuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortem životního prostředí.

Došlo by i na běžné obyvatele. Čím horší by byla předpověď, tím více by se omezil odběr z řek, potoků nebo nádrží. V nejzazší variantě, pokud by mimořádné sucho trvalo dlouho a nelepšilo se, by dolehlo omezení i na veřejný vodovod.

Podle Brabce by restrikce dopadla nejdřív na průmysl, zemědělství a služby, hovoří o „dramatickém omezení“. Došlo by i na běžné obyvatele. Čím horší by byla předpověď, tím více by se omezil odběr z řek, potoků nebo nádrží. V nejzazší variantě, pokud by mimořádné sucho trvalo dlouho a nelepšilo se, by dolehlo omezení i na veřejný vodovod. Krizová situace „se bude vyhlašovat podle zásob vody na konkrétním území. Když dojde k nedostatku, přijme takzvaná komise sucha potřebná opatření,“ řekla Tereza Kubálková z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.

Metodiku, jak se bude sucho, respektive nedostatek vody měřit, připravili odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Za pomoci různých dlouhodobých normálů stanovili čtyři hodnoty (viz box Jak se změří sucho a vyhlásí nebezpečí). Nula znamená, že je všechno v normálu. Klesání do záporných hodnot značí, že vody je málo, přičemž nad minus dvojkou začíná třetí, nejhorší kategorie mimořádného sucha. Kladné hodnoty stupnice budou vyjadřovat, že vody je víc, než kolik činí dlouhodobý průměr. Ve svých hraničních podobách to bude znamenat ohrožení záplavou.

Přesný manuál

Podle predikce se očekává, že mimořádné sucho nastane průměrně během dvanácti týdnů v deseti letech, ale předpověď se může zhoršit, protože Česká republika o svoji vodu přichází a neumí ji na svém území udržet. Pár čísel na dokreslení: roční hodnota průtoku v hlavních tocích spadla mezi lety 2010 a 2016 na polovinu. S podpovrchovými zásobami je to podobné, loni se jejich hladina blížila historickému minimu.

Jako jsou plány na zvládnutí povodní, přesný manuál, co se děje před nimi, při nich a po nich, totéž bude v zákoně výslovně zavedeno i pro sucho, jen s ohledem na opačný charakter problému

„Od roku 1961 se nejvýznamnější sucho v podzemních vodách vyskytlo začátkem 90. let a především v letech 2015 a 2016. Vůbec nejvyšší počet historicky minimálních stavů hladiny a vydatnosti pramenů byl zaznamenán rovněž v letech 2015 a 2016,“ píše se ve vládním materiálu Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Hierarchie omezení nakládání s vodou se ještě piluje. I tady však zafunguje ozkoušená analogie k situacím, kdy je vody nebezpečně mnoho.

Jako jsou plány na zvládnutí povodní, přesný manuál, co se děje před nimi, při nich a po nich, totéž bude v zákoně výslovně zavedeno i pro sucho, jen s ohledem na opačný charakter problému. Základní krizové komise sucha budou v obcích, další na krajích a nejvyšší na ústředí – podle toho, jak velkou část republiky suchopár zasáhne. V nejvyšší krizi se zapojí i státní hmotné rezervy, které budou muset mít nachystány havarijní zásoby vody.

Hlavní smysl stupňů

„Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody bude obsahovat mimo jiné seznam a popis uživatelů vody v území a účinný způsob jejich omezení,“ dodala Kubálková z ministerstva zemědělství. Když dochází voda, starostové a hejtmani nejsou zcela bezmocní ani dnes. Obce mohou vyhlásit omezení odběrů vody, třeba tolik nepopulární zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo mytí automobilů, kraje zase mohou svolávat krizové štáby a zatrhnout pod pokutou třeba rozdělávání ohně nebo zapalování pyrotechniky ve vyprahlé krajině.

Až budou ve vodním zákoně paragrafy o suchu, celý mechanismus akcí i omezení se bude spouštět automaticky podle toho, jak velký nedostatek vody a v jakém území Český hydrometeorologický ústav vyhlásí. Hlavním smyslem stupňů ovšem není aktuální omezení, nýbrž prevence, aby vyšší krizový stav vůbec nenastal.

Nemají však oporu v zákoně, rozhodují na svou odpovědnost, hmotnou i politickou, protože každý zákaz má ekonomické dopady. A nemalé, protože to znamená i omezení výroby v továrnách či elektrárnách. Až budou ve vodním zákoně paragrafy o suchu, celý mechanismus akcí i omezení se bude spouštět automaticky podle toho, jak velký nedostatek vody a v jakém území Český hydrometeorologický ústav vyhlásí. Hlavním smyslem stupňů ovšem není aktuální omezení, nýbrž prevence, aby vyšší krizový stav vůbec nenastal.

Původně ministři uvažovali v rámci ochrany strategické tekutiny také o zvýšení poplatku za odběr vody, alespoň té vzácnější, podzemní, která se hůře doplňuje a obnovuje. Nakonec se na poplatky vůbec sahat nebude, protože to spotřeba vody v českých domácnostech nevyžaduje. Denní spotřeba u nás činí asi 80 litrů na člověka, což je o 40 litrů méně, než kde začíná speciálně zpoplatněná nadspotřeba v pouštním Izraeli, jenž má s nedostatkem vody vážnější problém.

Jak se změří sucho a vyhlásí nebezpečí

  • indikátor: méně než -1; sucho: není; stupeň sucha: 0; vyhlášený stav: není
  • indikátor: -1 až -1,49; sucho: mírné; stupeň sucha: 1; vyhlášený stav: bdělost
  • indikátor: -1,5 až -1,99; sucho: silné; stupeň sucha: 2; vyhlášený stav: pohotovost
  • indikátor: více než -2; sucho: mimořádné; stupeň sucha: 3; vyhlášený stav: pohotovost

Norma vyjádřená nulou až -0,9 odráží dlouhodobé průměry průtoků v hlavních povodích, srážek, hladiny nádrží či podzemních vod.

Počet příspěvků: 1, poslední 24.2.2018 11:14 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.