Stane se zelený bonus na biometan tím, co byla fotovoltaika?

Řčení „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ se v Česku netýká podpory obnovitelných zdrojů energie.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Zelený bonus na biometan je slovní spojení, které stojí za zapamatování. Ještě loni v prosinci to vypadalo, že by mohlo získat šílenější převlek než jeho předchůdkyně fotovoltaika. Podpora výroby biometanu byla původně sněmovnou schválena ve výši až čtyři tisíce korun za megawatthodinu (MWh), což je částka, která by se dala přeložit pojmem „zlatý důl“. Po intervenci regulátora trhu (Energetického regulačního úřadu, ERÚ) byla nakonec horní hranice dotace na biometan snížena na 1700 korun za MWh. I tak si ale Česko zadělává na další velký problém.

Navzdory snížení hranice příspěvku hrozí bujení spekulantských developerských projektů, které povede k dalšímu zbytečnému zabírání cenné půdy, k celkovému zhoršení životního prostředí a v neposlední řadě ke zvýšení ceny zemního plynu o celých pět procent.

Na podporu fotovoltaiky jen tento rok půjde z našich kapes 26 miliard korun. Kolik to může být v případě biometanu? Původní odhad při předpokládaném zeleném bonusu čtyři tisíce korun korun za MWh činil přibližně 15 miliard korun. I když bude toto číslo nižší, stejně půjde o několik miliard, které zaplatí spotřebitel.

Příběh zákona

Koncem května loňského roku předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. V září přišli tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) a poslanec ČSSD Milan Urban s návrhem na zavedení zeleného bonusu na biometan ve výši až 4000 korun za MWh. V polovině prosince byl návrh schválen a postoupen Senátu. Začátkem ledna vrátili senátoři poslancům zákon s pozměňovacími návrhy a snížili zelený bonus na 1700 korun za MWh. Zřejmě vzali v potaz argumentaci Energetického regulačního úřadu, který se zeleným bonusem pro biometan nesouhlasí. Sněmovna poslední lednový den senátní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie přijala, a ten teď čeká na podpis prezidenta.

Zisk je risk

Biometan je plyn srovnatelný s kvalitou a čistotou zemního plynu. Vzniká očištěním bioplynu. To je však technologicky i finančně velice náročné. Bez podpory je tento druh podnikání vysoce ztrátový. Vládní návrh zákona proto počítá s tím, že čištění bioplynu a jeho vtlačení do plynárenské soustavy České republiky pomůže podpora, která by měla pokrýt náklady na vyčištění bioplynu.

„Propagátoři zeleného bonusu tvrdí, že investice se stává rentabilní již při ceně 2000 korun za MWh energie vtlačeného biometanu, čemuž při cenách zemního plynu na trhu odpovídá hodnota zeleného bonusu na úrovni 1500 korun za MWh,“ uvádí v dopise senátorům předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Pokud by byl zelený bonus stanoven dle horní hranice na 1700 korun za MWh, mohou spekulanti počítat s rezervou zhruba dvě stě korun.

Podpora biometanu formou zeleného bonusu k tržní ceně zemního plynu má být financována prostřednictvím příspěvku k ceně přepravy, nebo distribuce

Podpora biometanu formou zeleného bonusu k tržní ceně zemního plynu má být financována prostřednictvím příspěvku k ceně přepravy, nebo distribuce. Pokud by nastal masivní rozvoj tohoto podnikání motivovaného bonusem, hrozí, že cena zemního plynu vzroste o celých pět procent. ČESKÉ POZICI tento údaj poskytla společnost RWE. Tím by se zhoršilo konkurenční postavení tohoto paliva oproti ostatním energetickým zdrojům na trhu. Jelikož je zemní plyn dosud nejekologičtější a dobře dostupný zdroj, může se také zhoršit dopad na životní prostředí.

Hrozba pro životní prostředí

Momentálně stát podporuje výrobu elektřiny v bioplynových stanicích, motivuje se tím racionální využítí odpadního tepla přímo v místě nebo nedaleko této stanice. Zelený bonus na biometan by vyvolal jiný proces. Zjednodušeně řečeno: na zelené louce vzniknou stanice, kde se bude vyrábět bioplyn a zároveň se bude čistit na biometan. Z hlediska rentability však tyto stanice nebudou vznikat v místech produkce surovin pro výrobu bioplynu, nýbrž v nejtěsnější blízkosti přípojek na českou plynárenskou soustavu, kam se tyto suroviny budou dovážet.

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková to pro ČESKOU POZICI komentovala: „Nově navrhovaný systém podpory biometanu vytváří  prostor pro vznik kapacitně velkých bioplynových stanic – developerských projektů –, přičemž jediným kritériem bude možnost připojení výrobny plynu na vysokotlaké plynovody. Tato skutečnost povede k obtížně zvládnutelnému rozmachu tohoto odvětví, jehož negativní dopady mohou být závažnější než v případě fotovoltaických zdrojů.“

Velkým problémem se může stát i dovoz odpadu ze zahraničí za účelem jeho dalšího zpracování. S tím souvisí nárůst kamionové dopravy, a to i v místech s nevhodnou dopravní infrastrukturou. „Zvláštní nebezpečí představuje ohrožení životního prostředí ze skládek odpadu z důvodu nadměrného zápachu a výskytu neznámých bakterií, které mohou způsobit vážná onemocnění,“ uvádí ERÚ.

Pokud se stane byznys s bioplynovými stanicemi díky zelenému bonusu rentabilní, máme se na co těšit. Ledaže by zasáhl ERÚ. Stanovování výše zeleného bonusu na biometan je předmětem jeho práce, podle informace ERÚ se na tom bude během letošního roku pracovat. 

Související články:

Počet příspěvků: 2, poslední 19.2.2012 09:34 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.