Spor o podobu japonských studií: Studenti mají šanci

Vědecká rada Filozofické fakulty UK jednoznačně podpořila variantu jednooborového studia. Nastoupí studenti do ročníku 2014/2015?

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Aktualizováno. Studenti, kteří by se chtěli letos přihlásit na jednooborové studium japonštiny na Univerzitě Karlově, mají ještě šanci. Emotivní spor o podobu výuky japonských studií na nejtradičnějším pracovišti v Česku se totiž posunul do další fáze...

Před Vánoci ČESKÁ POZICE informovala, jak prestižní obor japonských studií (dříve japanologie) narazil na neudělení interní akreditace na Filozofické fakultě UK (FF UK) a po dlouhé době hrozilo neotevření velmi atraktivního oboru. Fakultní akademický senát poměrem 15-3-3 hlasů nedoporučil děkanovi, aby akreditační materiály jednooborových bakalářských čili vstupních studií postoupil dále a schválení podmínil přípravou jedno- i dvouoborové varianty, která bude v souladu s definovanou strategií fakulty.

  • Japanologové však opakovaně argumentovali, že japonština je náročný jazyk, takže příprava bakalářů pro další studium japonské kultury vyžaduje jednooborové uchopení; dvouoborová kombinace by znamenala snížení podílu jazykové i odborné výuky a odrazila by se i na znalostech absolventů.
  • Zástupci fakulty naopak předesílali, že se japonská studia studují dvouborově i na světových univerzitách a že možné kombinace historie či lingvistiky s japonskými studii by měly pro studenty značný přínos. Kritici stávající koncepce japanistům vyčítali údajně přílišný důraz na jazykovou přípravu.

O věc se zajímal i rektorát; spor se odehrál dokonce i v době volby nového rektora Univerzity Karlovy. „Rektor Václav Hampl na začátku října 2013, na základě předchozího podnětu pracovníků kabinetu Japonských studií, požádal děkana Michala Stehlíka o podrobné vyjádření k celé situaci a explicitně jej vyzval, aby otázku nevypsání přijímacího řízení přehodnotil,“ uvedl univerzitní mluvčí Václav Hájek. Rektor také sdělil, že „pevně věří“ v reakreditaci jednooboru, aby se na jaře mohli přihlásit noví studenti.

Vědecká rada poměrem 31-0-3

Dne 16. ledna se k této možnosti vyjadřovala i Vědecká rada FF UK, jež nakonec dostala od děkana Stehlíka k projednání samostatný materiál pro jednooborová japonská studia, přestože mu to akademický senát původně nedoporučil. Postoupení bylo podmíněno i přípravou budoucí dvouoborové varianty studia.

Jan Sýkora: Myslím, že je stále reálné otevřít bakalářský obor Japonská studia i v akademickém roce 2014/2015Podle informací ČESKÉ POZICE vědecká rada, v níž zasedají čtyři desítky profesorů a docentů, po krátké diskuzi uznala argumenty japanologů a takřka jednoznačně rozhodla o postoupení akreditačního spisu k projednání rektorátem. Pro bylo 31 členů vědecké rady, pouze tři účastníci se hlasování zdrželi. Nikdo nebyl proti návrhu.

Nyní bude následovat standardní proces akreditace oboru: spis projedná univerzita a pakliže bude schválen, doputuje k Akreditační komisi ČR. Klíčová otázka zní: budou se tedy studenti moci přihlásit ještě letos?

„Pokud by celý akreditační proces proběhl hladce a bez zbytečných prodlev, myslím, že je stále reálné otevřít bakalářský obor Japonská studia i v akademickém roce 2014/2015. Ostatně nebyli bychom prvním oborem, u kterého by byly přijímací zkoušky vyhlášeny dodatečně po termínu odevzdání přihlášek,“ řekl ČESKÉ POZICI Jan Sýkora z Ústavu Dálného východu FF UK. A dodal: „Pevně věřím, že udržení kontinuity je nejen v zájmu filozofické fakulty či celé univerzity, ale především v zájmu našich studentů.“

Aktualizace. Vyjádření děkana FF UK Michala Stehlíka: „Proces akreditace japonských studií v bakalářském stupni (jednoobor) byl složitý mimo jiné z důvodu tlaku vedení fakulty, aby se připravila také dvouoborová varianta. V posledních měsících jsme pak zažili několik zbytečných nedorozumění, které proces zkomplikovaly.
Akademický senát FF UK na svém zasedání jednooborovou variantu nedoporučil posunout dále ke schvalování, přičemž doporučil přípravu také dvouoborové varianty. Já jsem následně jednal se zástupci oboru s tím, že pokud budou ochotni dvouoborovou variantu připravit, doporučím i přes negativní vyjádření senátu Vědecké radě FF UK schválení jednooborového materiálu již nyní. Kolegové dvouoborový materiál skutečně v polovině ledna dodali a já jsem proto požádal radu o schválení jednooboru. Kromě jiného jsem byl veden i snahou nezklamat uchazeče v aktuálním přijímacím řízení. Materiál následně prošel, dvouoborová varianta je aktuálně v posuzovacím procesu na fakultě.“

Související článek ČESKÉ POZICE:

Počet příspěvků: 2, poslední 28.4.2014 12:54 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.