Spor na VŠE: Omluví se rektor Hindls za vedení Národohospodářské fakulty?

Dvojice bývalých pedagogů Národohospodářské fakulty se brání nařčení z podvodu a poslala rektorovi VŠE předžalobní výzvu. Chce omluvu a peníze.

Rektor VŠE Richard Hindls a šéf inkriminované fakulty Miroslav Ševčík. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Rektor VŠE Richard Hindls a šéf inkriminované fakulty Miroslav Ševčík. | foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice
Rektor VŠE Richard Hindls a šéf inkriminované fakulty Miroslav Ševčík.

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze si už zřejmě život bez různých soudních pří, anebo jenom pří – zato však šťavnatých –, ani nedovede představit. Nyní se začíná odvíjet další část nekonečného příběhu, v němž dosud jen velmi jemně zasahoval rektor VŠE Richard Hindls. O do se jedná? Bývalý proděkan Národohospodářské fakulty Daniel Šťastný a bývalý vedoucí Katedry institucionální ekonomie David Lipka (jehož odvoláním z funkce se celý konflikt rozhořel) prostřednictvím advokáta Roberta Pelikána zaslali předžalobní výzvu vedení VŠE.

Jádro věci je prosté: Dvojice se odvolává na prohlášení vedení Národohospodářské fakulty z května roku 2013, v němž byli mimo jiné také oni nařčeni z podvodného jednání – z falšování cestovních dokladů. O tomto razantním prohlášení vedení Národohospodářské fakulty VŠE již ČESKÁ POZICE informovala.

Co v prohlášení mimo jiné zaznělo?

„Na konci dubna (2013) byl interní audit ukončen a my, členové vedení fakulty, jsme byli seznámeni s jeho výsledky. Ze závěrů jednoznačně vyplývá, že předkládání falešných cestovních dokladů se mezi roky 2009 až 2012 vedle doc. Stellnera a dr. Soběharta účastnili také dr. Tumis, dr. Szobi, dr. Lipka a doc. Šťastný, každý v jiném rozsahu. Celková výše takto vzniklé škody pro fakultu překročila 1 mil. Kč.“
Vedení Národohospodářské fakulty výsledky auditu předalo policii a celá věc se podle informací ČESKÉ POZICE stále šetří.

V předžalobní výzvě datované 19. listopadem 2013, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici, se píše, že „Vysoká škola ekonomická v Praze (…) difamačním jednáním svých zaměstnanců (rozuměj „vedení Národohospodářské fakulty“ – poznámka redakce) zasáhla do občanské cti a lidské důstojnosti“ zmíněných dvou bývalých pedagogů VŠE (ostatní v prohlášení jmenovaní akademičtí pracovníci se k předžalobní výzvě nepřipojili). Proto po vedení vysoké školy Šťastný s Lipkou žádají jednak zveřejnění omluvy na webu Národohospodářské fakulty VŠE a na zasedání akademických senátů VŠE a NF VŠE, jednak každý požadují 100 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.

Na jakou stranu se přikloní rektor?

Adresátem předžalobní výzvy je rektor VŠE Richard Hindls, nikoli Miroslav Ševčík jakožto děkan fakulty, jejíž vedení se podle dvojice autorů výzvy dopustilo difamační kampaně. „Národohospodářská fakulta nemá právní subjektivitu, chceme omluvu za lživou kampaň vedenou vůči nám od VŠE jako takové,“ řekl ČESKÉ POZICI Lipka. Šťastný k tomu dodává: „Nás celkem nezajímá, co říká Miroslav Ševčík, chceme ale, aby se k jeho nehorázným výrokům nějak postavilo vedení VŠE. Zatím se bohužel drželo v povzdálí.“Omluví se rektor Hindls za fakultu a dá za pravdu jedné straně, nebo se neomluví a přikloní se ke straně druhé?

Dosluhujícího rektora VŠE Richarda Hindlse tím stavějí do svízelné situace. Bude to totiž s největší pravděpodobností stále ještě on – protože akademický senát dosud nezvolil jeho nástupce –, kdo se bude muset na samém konci svého mandátu jednoznačně vyjádřit k zhruba rok trvající kauze na jedné z fakult VŠE. Omluví se za Národohospodářskou fakultu a dá za pravdu jedné straně, nebo se neomluví a přikloní se ke straně druhé?

ČESKÁ POZICE chtěla vyzvědět stanovisko Richarda Hindlse, nicméně rektor VŠE dosud na náš dotaz neodpověděl.

O reakci jsme požádali i vedení Národohospodářské fakulty. Její tiskový tajemník Daniel Váňa ČESKÉ POZICI stručně sdělil: „Celou věc převzal právník. Národohospodářská fakulta VŠE nevidí důvod, proč měnit své původní prohlášení.“

Zdá se, že konec celé kauzy je stále v nedohlednu. Ke škodě všech.

Počet příspěvků: 3, poslední 14.12.2013 03:16 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.