Spor Českých drah se Škodou Transportation přivábil policii

Původně právní spor o lokomotivy mezi Českými drahami a společností Škoda Transportation se poté, co arbitři rozhodli, že má železniční dopravce plzeňské strojírně zaplatit 1,1 miliardy korun, změnil v urputnou policejně-právní bitvu.

České dráhy - ilustrační foto

České dráhy - ilustrační foto foto: Vojtěch ŠeredaLidovky.cz

České dráhy - ilustrační foto

Klíčová postava na straně Českých drah (ČD) v miliardovém sporu se Škodou Transportation Karel Muzikář má na krku další starost. Doteď se svou advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges řešil, jak zvrátit nepříznivý výsledek arbitráže s dodavatelem vysokorychlostních lokomotiv. Podle arbitrů má totiž železniční dopravce plzeňské strojírně zaplatit 1,1 miliardy korun. Nyní se podle zjištění LN o vlivného advokáta začala zajímat protikorupční policie. Její detektivy mimo jiné zajímá, na kolik peněz si Muzikářova kancelář přijde za to, že České dráhy v arbitráži se Škodovkou zastupuje.

Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) se činností Muzikáře začal zabývat v polovině loňského prosince, tedy v době, kdy už bylo známo, že ministr dopravy Dan Ťok (ANO) chystá kvůli neúspěšnému sporu se Škodou Transportation trestní oznámení. Zatím se však neví, na základě čeho se protikorupční policie začala o spor zajímat. Jisté je jen to, že České dráhy své oznámení podaly na začátku ledna a jeho předmětem je podezření, že rozhodci daného sporu způsobili státu škodu ve výši přes miliardu korun.

LN dále zjistily, že oznámení drah začalo prověřovat Vrchní státní zastupitelství v Praze, které vede Lenka Bradáčová. Její úřad vyzval státní podnik k doplnění jeho podání. Státní zástupci a vyšetřovatelé ÚOKFK se tak v rámci jednoho případu zajímají o různé záležitosti.

Prodleva a pokuta

Na začátku této policejně-právní bitvy stál verdikt Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky z listopadu roku 2015. Tehdy arbitři rozhodli, že státem vlastněné dráhy mají Škodovce zaplatit 467 milionů korun coby doplatek kupní ceny za lokomotivy a dalších 628 milionů korun jako inflační navýšení.

„Lze mít za to, že z průběhu rozhodčího řízení i ze samotného nálezu je patrné, že rozhodci mohli zamlčovat klíčové skutečnosti a provedené důkazy, a mohli tak rozhodovat na základě nepravdivých či zkreslených skutečností, čímž mohli poškodit majetek ČD.“

Vedení drah a ministra Ťoka toto rozhodnutí rozzlobilo. Důvodem bylo, že výrobce dodal 20 kusů lokomotiv řady 380 se čtyřletým zpožděním (podle smlouvy z roku 2004 byla lhůta dodání konec roku 2009), a navíc není možné s novými stroji jezdit v Německu (kvůli opožděnému povolení k provozu v zahraničí). Z důvodu tohoto prodlení ČD v rozhodčím řízení vymáhaly po Škodovce pokutu 938 milionů korun. Rozhodci však měli jiný názor a státnímu podniku naopak nařídili uhradit přes miliardu korun. „Mrzí nás, že se nepodařilo tento spor narovnat dříve. Historicky nejblíže mimosoudnímu narovnání jsme byli zhruba před rokem, kdy z naší strany byla navržena dohoda s řadou zásadních ústupků. Námi navrhovaná dohoda by byla pro českého dopravce příznivější zhruba o 700 milionů korun, než je tomu při výsledku arbitráže,“ komentovala rozhodnutí soudu v listopadu pro MF DNES mluvčí Škody Transportation Lubomíra Černá.

Představenstvo Českých drah, zastupovaných kanceláří advokáta Muzikáře, na konci loňského roku dospělo k názoru, že případ nechá zkontrolovat vyšetřovateli. Trestní oznámení bylo podáno u žalobců vedených Bradáčovou, jeho terčem jsou arbitři Jakub Chytil a Milan Polák, kteří souhlasili s daným rozhodčím nálezem.

„Lze mít za to, že z průběhu rozhodčího řízení i ze samotného nálezu je patrné, že rozhodci mohli zamlčovat klíčové skutečnosti a provedené důkazy, a mohli tak rozhodovat na základě nepravdivých či zkreslených skutečností, čímž mohli poškodit majetek ČD, respektive státu coby jediného akcionáře ČD, a čímž zároveň mohlo dojít k neoprávněnému obohacení Škody coby druhé strany rozhodčího řízení,“ píše se v trestním oznámení. „Jsme přesvědčení, že nález rozhodčího soudu je chybný a bezprostředně po jeho zveřejnění jsme také podali žalobu na jeho zrušení. Považujeme za správné, že bude celá záležitost podrobena nezávislému prošetření,“ řekl LN mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Kolik berou právníci

Mluvčí dodal, že České dráhy s orgány, které věc prošetřují, spolupracují a poskytnou jim požadovanou součinnost. O tu koncem minulého roku požádala i protikorupční policie, která žádá o poskytnutí několika materiálů a dokumentů. Jde například o předložení kupní smlouvy na dodávku lokomotiv od Škody Transportation, zápisy z jednání, na nichž se o nákupu 20 nových strojů jednalo, nebo zápisy z představenstva a dozorčí rady, na nichž se v roce 2014 jednalo o mimosoudním vyrovnání mezi drahami a Škodovkou.

Vedle toho si ale detektivové vyžádali i smlouvu ČD s Muzikářem k zastupování společnosti u rozhodčího soudu. K tomu vyšetřovatelé požádali o písemné zproštění mlčenlivosti Muzikáře z důvodu, aby v rámci vyšetřování mohl policistům poskytnout dokumenty související se zastupováním Českých drah v arbitráži. Muzikář na dotazy LN nereagoval.