Špatně zavázaný provázek aneb Jak (ne)koupit od města byt v centru Prahy

Praha 1 inkasuje za prodej bytů 150 milionů. Skoro polovinu nabídek ale ze soutěže vyřadila pro formální nedostatky. Nemohl být výnos vyšší?

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Byla to pro mnohé jedinečná příležitost – Praha 1 nabídla k prodeji 44 volných bytů a vesměs šlo o exkluzivní adresy v historickém centru hlavního města. Přestože městská část zveřejnila seznam nabízených bytů v letních měsících, na malý zájem si stěžovat nemohla. Jenže pak zažila početná skupina zklamání: bezmála polovina nabídek byla vyřazena pro formální pochybení.

Přitom rozhodujícím kritériem při prodeji bytů byla ve finále cena. Proč tedy takový důraz na všechny možné přílohy nabídek?

Pro movité bezdomovce

Jednatřicetiletá právnička Johana Javůrková byla na prohlídce více než deseti bytů. Říká, že sice budou potřebovat rekonstrukci, nacházejí se ale na skutečně jedinečných místech. Například v sousedství Karlova mostu či parku Kampa. Z navštívených bytů vybrala Javůrková dva a o ty se ucházela ve výběrovém řízení, do něhož bylo možné podávat nabídky do 10. září.

Podmínkou účasti bylo, že zájemce musí složit na každý byt kauci v hotovosti. Měl-li dotyčný zájem o více bytů, musel peníze deponovat na každý z nich. Konkrétní suma se odvíjela od velikosti bytu, částky začínaly na 600 tisících a končily na 1,5 milionu korun. Johana Javůrková tvrdí, že se složením kauce jí pomohla celá rodina.

Městská část omezila účast v soutěži na potenciální kupující, kteří doposud nevlastní žádnou nemovitostO tendru na prodej bytů v Praze 1 již ČESKÁ POZICE psala. Připomeňme, že městská část omezila účast v soutěži na potenciální kupující, kteří doposud nevlastní žádnou nemovitost. Jak jsme již zmínili, zároveň ale bylo nutné složit dost vysoké kauce. S trochou nadsázky můžeme říci, že soutěžili movití „bezdomovci“.

Javůrková tvrdí, že při prohlídkách bytů se setkávala s lidmi středního věku. Mezi kupujícími se prý ale objevili i podstatně mladší lidé. Je tedy pravděpodobné, že jim na bydlení přispěli rodiče nebo jsou nastrčeni někým, kdo má zájem o byt, ale nesplnil kritéria účasti ve výběrovém řízení.

Johana Javůrková podala co do obsahu dvě identické nabídky a zaplatila kauci na dva byty. Každý soutěžící odevzdával dvě obálky. První obsahovala přihlášku, čestné prohlášení o splnění základních požadavků a další doklady požadované městskou částí. Ve druhé obálce byla cena, kterou je dotyčný za byt ochoten zaplatit. Otvírání obálek se uskutečnilo 13. a 14. září a mohli se jej účastnit vždy jen potenciální kupující, kteří měli zájem o ten který konkrétní byt.

Ten musí jít z kola ven

Komise obecního majetku Prahy 1 nejprve kontrolovala formální náležitosti nabídek. Kdo je nesplnil, do dalšího kola prodeje nepostoupil. Některé důvody pro vyřazení však byly přinejmenším malicherné. „Vyřazeni byli například uchazeči, kteří špatně provázkem svázali všechny listiny obsažené v první obálce, neproškrtli zbytek stránky, kterou nepopsali, nebo v případě, že se zajímali o více bytů, zaplatili sice kauci, ale uvedli chybně variabilní symbol. Smůlu měl také soutěžící, který nabídku doručil do podatelny městské části tři minuty po uplynutí časového limitu,“ popisuje Javůrková.

Do kategorie „smolařů“ se dostala i Johana Javůrková. Připouští, že udělala chybu. V podmínkách pro zájemce se pravilo, že každá příloha má být na samostatném listu papíru. Javůrková dvě přílohy – na jedné měla vylíčit svou bytovou situaci, na druhé popsat svůj vztah k Praze 1 (!) – sloučila na jednu stránku formátu A4. „Při otvírání první obálky jsem komisi na místě nabídla, že papír rozstřihnu nebo přepíšu. Bylo mi řečeno, že se nemám obávat, že chybu udělalo více zájemců a že vše posoudí právníci,“ tvrdí Javůrková.

Praha 1 obdržela celkem 210 nabídek. Pro formální nedostatky jich vyřadila přibližně sto.Po 20. září byl na internetu zveřejněn seznam, který obsahoval iniciály postupujících a vyřazených. Johana Javůrková byla mezi úspěšnými, jenže neradovala se dlouho. Na otvírání obálek s kupní cenou, které se konalo 25. září, mohli jen ti, kteří postoupili do „finále“. A tam již chyběla.

Těsně předtím, než se na pořad dostaly byty, o které měla Javůrková zájem, se dověděla, že komise hlasovala o jejích nabídkách ještě jednou a dodatečně je vyloučila. Přestože na internetu byla uvedena mezi postupujícími. Utěšovat se Javůrková může tím, že i kdyby nebyla vyřazena, její dvě nabídky byly přeplaceny, a to o 200 tisíc korun. Čtyřicetimetrový byt ve Všehrdově ulici, v blízkosti Kampy a Vltavy, vyšel na 2,4 milionu korun, více než sedmdesátimetrový byt v ulici U Obecního dvora pak na 3,9 milionu korun.

Praha 1 obdržela celkem 210 nabídek, pro formální nedostatky jich přibližně sto vyřadila. Jak připouští mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková, obálky s cenami u těchto zájemců nebyly otevřeny a jejich nabídka nebyla vůbec posuzována. Městská část nepopírá, že byli vyloučeni zájemci kvůli špatně svázaným listinám, záměně variabilních symbolů či sloučení dvou příloh na jeden arch papíru. „Komise, která byla pověřena zpracováním nabídek, postupovala přesně podle schválených pravidel. Každý účastník výběrového řízení měl postupovat podle zadaných pravidel, a pokud by vše splnil, tak by nebyl vyřazen,“ říká Blažková.

Kupní cena rozhodla

Lze jen spekulovat, zda by v případě, že by byla uvedena cena jako jediné kritérium, nezískala Praha 1 z prodeje bytů mnohem víceNelze než s mluvčí souhlasit. Je ale pravdou, že soutěžili potenciální kupující bytů,a nikoliv „profesionální“ účastníci výběrových řízení. Navíc v konečném hodnocení hrála rozhodující roli výše nabídnuté ceny, nikoliv vřele vylíčený vztah k Praze 1 nebo neuspokojivá bytová situace soutěžícího – tedy přílohy z první obálky. Nyní lze jen spekulovat, zda by v případě, že by byla rovnou uvedena cena jako jediné kritérium, nezískala Praha 1 z prodeje bytů mnohem více. Vždyť sto obálek s cenami šlo obrazně řečeno do koše, aniž byly otevřeny.

„Všechny nabídky, které prošly prvním kolem, byly rozřazeny od nejvyšší nabídnuté ceny. Vztah k Praze 1 byl také důležitý. Chceme, aby si byt koupili lidé, kteří chtějí v Praze 1 žít. Noví majitelé se zavazují, že byt budou užívat alespoň 10 let. (Ve vzorové smlouvě o převodu bytové jednotky se konstatuje, že se nabyvatel zavazuje zachovat nemovitost k bydlení po dobu deseti let, v případě zcizení že k tomuto zaváže nového nabyvatele – pozn. red.) Z 35 bytů zvítězily nejvyšší nabídnuté ceny u 33 z nich, u dvou bytů se přijala druhá nejvyšší nabídka, jelikož tu první učinil někdo, kdo měl nejvyšší nabídku i u jiného bytu, a Praha 1 měla podmínku, že nesmí jedna osoba získat více bytů,“ říká mluvčí Veronika Blažková.

Zastupitelé Prahy 1 jednali o prodeji obecních bytů ve čtvrtek 18. října. Schválili prodej 35 bytů za celkovou sumu 150 milionů korun. „To je vyšší částka, než se očekávalo,“ dodává Blažková. Devět bytů Praze 1 ještě zbylo. Nepřihlásil se o ně žádný zájemce.

Stovka vyloučených soutěžících, pro něž tendr skončil již v polovině září při otevření první obálky, má stále na účtu Prahy 1 kauci. Je mezi nimi i Johana Javůrková. V podmínkách je stanoveno, že peníze dostanou soutěžící zpět do třiceti dnů od vyhlášení výsledků výběrového řízení, nejpozději do dvou měsíců. Bydlet sice nebudou, ale na Vánoce se jim na účet alespoň vrátí plus minus milionová kauce.