Soud dal za pravdu finančníkovi Babej-Kmecovi. Co bude dál s Via Chem Group?

Verdikt, který potvrdil podíl společnosti Miroslava Babej-Kmece ve Via Chem Group, bude mít závažné důsledky pro desítky subjektů.

István Léko 2.11.2011

Finančník Miroslav Babej-Kmec. foto: © Economia, Jan RaschČeská pozice

Finančník Miroslav Babej-Kmec.

Finančník Miroslav Babej-Kmec oznámil, že Vrchní soud v Praze ve středu jednoznačně potvrdil padesátiprocentní podíl jeho firmy Calpit Consultants Corp. (CCC) na základním kapitálu a hlasovacích právech akciové společnosti Via Chem Group. „Vrchní soud potvrdil rozhodnutí městského soudu o neplatnosti valné hromady konané dne 19. listopadu 2008, na kterém bylo schválené navýšení základního jmění Via Chem Group o 250 milionů výhradně ve prospěch Euro Capital Alliance Limited,“ sdělil ČESKÉ POZICI Babej-Kmec.

Pro pochopení významu události je třeba připomenout některé skutečnosti.

  • Babej-Kmec byl spoluvlastníkem Euro Capital Alliance, která vlastnila Via Chem Group.
  • V roce 2007 Via Chem Group ovládla ústeckou Setuzu.
  • O rok později prodal Babej-Kmec část svého podílu v Euro Capital Alliance svým bývalým partnerům Petru Sisákovi a Martinu Procházkovi, ale nedostal za něj zaplaceno.
  • Euro Capital Alliance následně navýšila základní jmění ve Via Chem Group, ale Babej-Kmec nedostal možnost se této operace zúčastnit, čímž se jeho podíl marginalizoval. O detailech této transakce jsme informovali v článku Ošklivá bitva o bývalý majetek Setuzy vrcholí.
  • Momentálně má Euro Capital Alliance utajeného vlastníka (akcie v listinné podobě) a není jasné, kdo Via Chem Group ovládá. Podle médií je to právník a kontroverzní ústecký podnikatel Petr Sisák, jenž s novináři nekomunikuje.

Verdikt Vrchního soudu v Praze bude mít pravděpodobně závažné důsledky pro dřívější majetkové přesuny, ale i pro věřitele Via Chem Group, kam patří nejen banky, ale i městské části Praha 6 a Praha 10 i další česká města.

Nevítané majetkové přesuny

Zmíněné navýšení kapitálu Via Chem Group se před třemi lety odehrálo bez vydání jediné koruny, jen postoupením a započtením pohledávky off-shorové společnosti Isaac Investments Group. (Přesný popis komplikované transakce lze najít v obchodním rejstříku u Via Chem Group.)

„Během tohoto období (v letech 2008 až 2011 – pozn. red.) neprávoplatně zvolené představenstvo podniku Via Chem Group učinilo spoustu majetkových převodů, počínaje prodejem rafinérie v Olomouci v roce 2009 americké společnosti Archer Daniels Midland a konče letošním prodejem zbytku konglomerátu bývalé Setuzy švýcarské společnosti Glencore International. Všechny tyto kroky byly učiněny bez souhlasu valných hromad a jejich primárním účelem bylo zvýhodnit jednoho akcionáře na úkor věřitelů Via Chem Group, kterými jsou mimo jiné městské části Praha 6 a Praha 10, ale i v neprospěch druhého akcionáře, tedy společnosti Calpit Consultants Corp.,“ uvedl Babej-Kmec.

Navýšení kapitálu Via Chem Group o 250 milionů korun bylo provedeno kapitalizací pravděpodobně fiktivní pohledávkyJednání u Vrchního soudu v Praze se týkalo několika kauz sloučených soudem. Především však šlo právě o neplatnost navýšení kapitálu Via Chem Group o 250 milionů korun – kapitalizací pravděpodobně fiktivní pohledávky. Akcionářem, v jehož prospěch se kapitál navýšil, byla společnost Euro Capital Alliance Limited z kanadského Ontaria, která není nic jiného, než off-shorová firma stejného obchodního jména sídlící na Britských Panenských ostrovech a mající identifikační číslo v Kanadě. Údajný věřitel, jehož pohledávka se kapitalizovala, je Isaac Investment Group, rovněž off-shorová společnost z Britských Panenských ostrovů, za kterou se při insolvenčním řízení proti majetku společnosti Campaspol Holding loni v listopadu podepsal jako ředitel Vladimír Sisák (otec Petra Sisáka), místopředseda představenstva podniku.

Koho se rozhodnutí soudu může dotknout

Verdikt Vrchního soudu v Praze má zatím neprobádané souvislosti a dotkne se zájmů mnoha subjektů.

Insolvenční správkyně Setuzy

Setuza ovládnutá v roce 2007 společností Via Chem Group se nyní nalézá v insolvenci. Insolvenční správkyně Vladimíra Jechová Vápeníková by se možná měla zdržet jakéhokoli dalšího prodeje majetku a měla by rozvážit, zda toto rozhodnutí soudu nevyvolá neplatnost či pochyby o platnosti některých předchozích majetkových převodů. Také Krajský soud v Ústí nad Labem by mohl, pokud by měl zájem na řešení věci po právu, zabránit dalším převodům majetku a mohl by například přezkoumat složení věřitelských výborů.

Koncern Glencore International

Do nejisté situace by se mohl dostat též švýcarský koncern Glencore International. Pravděpodobně se bude ohánět tím, že majetek bývalé Setuzy získal v dobré víře. Jenže Glencore byl ještě včas, tedy před ukončením transakce, varován různými firmami, například společností Calpit Consultants Corp., že nekupuje majetek od skutečného vlastníka. Otázka je, zda odvolávat se na konání v dobré víře bude ta správná obrana. Také se uvidí, jak Glencore svůj postup a svoji současnou pozici vysvětlí svým akcionářům či kontrolním orgánům londýnské burzy cenných papírů, kdyby se na něj někdo v této souvislosti obrátil.

Banky a Spolek pro chemickou a hutní výrobu

Nejzávažnější dopad rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ale může mít na financování akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, která je dcerou podniku Via Chem Group. Může totiž být prohlášena neplatnost některých zástav Spolku ve prospěch bankovních ústavů, které v rámci svého hodnocení dlužníka musely být informovány nejen o hospodářských potížích dlužníka, ale též o jeho majetkové struktuře. A problém s Calpit Consultants Corp. byl řádně uveden ve výroční správě Via Chem Group za rok 2008! Banky nemohou tvrdit, že o tomto závažném sporu nevěděly. Dopad pro ně může být tvrdý.

Držitelé cenných papírů

Věřitelé zatím sice dostávají každý rok úroky, cenné papíry Via Chem Group však za dané situace nejsou likvidní, a tudíž je držitelé nemohou adekvátně zpeněžitVia Chem Group je známá firma zejména pro pražské politiky ODS a ČSSD, kteří do jejích nelikvidních dluhopisů prostřednictvím Key Investments investovali stamiliony korun z veřejných prostředků. Obligace Via Chem Group byly vydané v říjnu 2008 (splatné jsou v říjnu 2013) a mají pevné úročení 6,9 procenta. Key Investments nejvíce těchto dluhopisů nakoupila pro Prahu 6 (za 156 milionů korun), společnost SNEO, stoprocentní dceřinou firmu této městské části (31 milionů), Prahu 10 (93 milionů) a město Sokolov (27 milionů). Dohromady jde o něco více než 300 milionů korun, a to minimálně, protože se neví, která další česká města a firmy společnosti Key Investments naletěly. Tito věřitelé zatím sice dostávají každý rok úroky, cenné papíry Via Chem Group však za dané situace nejsou likvidní, a tudíž je držitelé nemohou adekvátně zpeněžit. Politikům městských částí a dalších českých měst tedy nezbývá nic jiného, než se modlit, aby společnost Via Chem Group svůj mnohasetmilionový dluh v říjnu 2013 uhradila.

Jenže co se stane, když po tomto verdiktu Vrchního soudu v Praze někdo zpochybní platnost dluhopisů vydaných v roce 2008? V takovém případě by jejich držitelé mohli požádat o okamžité splacení, to už je však spíše expertní otázka pro právníky.

Co se týká Spolku pro chemickou a hutní výrobu, i do toho investovala jedna městská část veřejné peníze. Key Investments nakoupila do portfolia Prahy 6 celkem 92 417 kusů neobchodovaných akcií Spolku a dalších 14 555 kusů do portfolia stoprocentní dcery této městské části, firmy SNEO. Co s penězi (jde o několik desítek milionů korun) utopenými do těchto akcií nakonec bude, ví skutečně jen bůh.