Solární stop-stav v ČR: Komise jedná se zástupci Česka

Právníci Platformy pro OZE informovali, že Evropská komise z jejich popudu začala jednat s českými úředníky o solárním stop-stavu

Aktuální stop-stav na připojování fotovoltaických projektů v České republice nyní řeší se zástupci českého státu představitelé Evropské komise, tvrdí Platforma pro OZE, zájmové sdružení fotovoltaických investorů. Právě právní zástupce Platformy pro OZE Jakub Hájek s poradkyní Neelou Winkelmann-Heyrovskou stížnost na Evropskou komusu v loňském roce poslal.

Výtka se týkala nejen stop-stavu, ale i zhruba šesti desítek případů odmítnutí přístupu k elektrizační soustavě. Jak ČESKÁ POZICE nedávno informovala, právě spory o pozdní termín připojení, případně naprosté nepřipojení, teď v množině solárních řízení vedených proti společnosti ČEZ Distribuce drtivě převažují.

"Právní zástupce Platformy pro OZE Jakub Hájek obdržel dopis z Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise, ve kterém byl informován, že Komise v současné době stížnost na nepřipojování projednává s českými úředními činiteli," stojí v oficiálním tiskovém prohlášení. Není ale zřejmé, s kým konkrétně pracovníci Komise stížnost projednávají. A nedá se ani říct, jak relevantní budou výsledky jednání.

Veškeré dodatečné informace k tématu, případně revize českého Národního akčního plánu  pro obnovitelné zdroje energie by ale podle Evropské komise měly být zveřejněny na jejích webových stránkách.