Solární byznys: Bývalý šéf ERÚ Josef Fiřt byl nařčen ze střetu zájmů

Protikorupční policie obdržela trestní oznámení na bývalého předsedu regulačního úřadu.

foto: © montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto KF Legal, ČTKČeská pozice

Solární zlatá horečka, která v České republice vytvořila novou skupinu miliardářů, sice vrcholila v druhé polovině roku 2010, avšak některé závažné skutečnosti a souvislosti se objevují až o tři roky později. Až na jaře 2013 byla veřejnost informována o tom, co úzká skupina solárních investorů dobře věděla už před třemi lety: že Josef Fiřt, syn předsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Josefa Fiřta, je partnerem právní kanceláře, která pracovala pro – jeho otcem – regulovanou společnost. Hrála roli i v procesu připojení solárních elektráren ve službách společnosti ČEZ Distribuce.

Jedná se o advokátní kancelář Kořán a Fiřt, která se od ledna 2013 přejmenovala na KF Legal. Na možné zneužití tohoto příbuzenského vztahu začátkem dubna byla upozorněna protikorupční policie. Právní kancelář, kde Fiřtův syn pracuje, podezření považuje za absurdní a kategoricky je odmítá. Bývalý šéf ERÚ Josef Fiřt na dotazy ČESKÉ POZICE nereagoval.

Na co upozornila předsedkyně ERÚ?

Na aktivity právní kanceláře Kořán a Fiřt veřejnost jako první upozornila v březnu 2013 předsedkyně ERÚ Alena Vitásková v rozhovoru pro ČESKOU POZICI.

VITÁSKOVÁ: Já jsem u vydávání licencí pro fotovoltaické elektrárny opravdu nebyla, do čela ERÚ jsem nastoupila 1. srpna 2011. Od té doby jsem se dozvěděla mnoho závažných informací. Mohu se tedy jen domnívat, jakou roli v celé problematice fotovoltaických elektráren sehráli lidé z advokátní kanceláře Kořán a Fiřt, která pracovala pro distribuční společnost, kde připravovali smlouvy o připojení ještě pro rok 2010. Upozorňuji, že se jedná o syna bývalého předsedy ERÚ. Nevím, jaký byl klíč pro připojování, proč ti, kteří byli připraveni například už v září 2010, byli připojeni až v roce 2011, tudíž pro ně platily už nižší výkupní ceny elektřiny. Nevím, zda se u někoho dělaly, nebo nedělaly obstrukce. Nevím, jestli bylo předem určeno, kdo licenci má dostat, či nemá. Netuším, jak byl tento proces řízen.

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že tato právní kancelář spolupracovala s regulačním úřadem? Šlo podle vás o střet zájmů? Mohly existovat zákulisní dohody o tom, která fotovoltaická elektrárna má být připojena či která má získat licenci?

VITÁSKOVÁ: Nechci a nemohu se touto záležitostí z minulosti zabývat, ale ani se vyjadřovat. To jsou skutečně otázky pro policii.

Jak je patrné, v březnu Alena Vitásková neuvedla, pro kterou distribuční společnost tato právní firma pracovala. Po zveřejnění tohoto rozhovoru však redakce ČESKÉ POZICE obdržela různé dokumenty, z nichž vyplývá: advokátní kancelář Kořán a Fiřt pracovala pro společnost ČEZ Distribuce. Tato společnost patřila k nejvýznamnějším subjektům v procesu připojování solárních elektráren.

Mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Ladislav Kříž tvrdí, že advokátní kancelář Kořán a Fiřt pro ni netvořila žádné smlouvy. Z dokumentů z druhé poloviny roku 2010 a z počátku roku 2011, které ČESKÁ POZICE má k dispozici, však vyplývá, že advokátní kancelář Kořán a Fiřt zastupovala firmu ČEZ Distribuce při jednáních s různými majiteli fotovoltaických elektráren ve věci smluv o připojení.

Oznámení protikorupční policii

Na možné zneužití pravomocí úřední osoby v této souvislosti byla začátkem dokonce upozorněna protikorupční policie. Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestného činu podal ředitel think-tanku Informační institut Petr Cibulka (nejedná se o známého politika a protikomunistického aktivistu shodného jména).

Cibulka v oznámení uvedl:

„V souladu s § 158 odst. 1 trestního řádu, podávám tímto oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329odst. 1 písm. a) odst. 3 písm. a) a b) trestního zákoníku a přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, 4 písm. a), b) trestního zákoníku, kterých se mohl dopustit podezřelý Josef Fiřt, bývalý předseda Energetického regulačního úřadu, tím, že jako předseda ERÚ, zejména v roce 2010, jakožto úřední osoba – veřejný funkcionář (§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), mohl v souvislosti s činností ERÚ na úseku rozhodování sporů o připojování fotovoltaických elektráren do distribuční sítě přijmout úplatek či úplatky za ovlivňování rozhodování společnosti ČEZ Distribuce v otázkách, kdy a jakou firmu připojí do distribuční sítě, či naopak ovlivňování rozhodování sporů, které vedly jednotliví podnikatelé o připojení svého projektu do distribuční sítě se společností ČEZ Distribuce, a to prostřednictvím svého syna Josefa Fiřta, advokáta z kanceláře KF Legal, který zastupoval v oblasti obnovitelných zdrojů energie držitele licence na distribuci elektřiny, společnost ČEZ Distribuce.

V § 2 odst. 1 písm. g) zákona o střetu zájmů je uvedeno, že veřejným funkcionářem se rozumí předseda Energetického regulačního úřadu. Podle § 3 odst. 2 zákona o střetu zájmů, nesmí veřejný funkcionář ohrozit veřejný zájem tím, že využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu.“

Cibulka: Byl velký zájem jednotlivých provozovatelů, aby mohla být právě jejich elektrárna připojena k určitému datu k síti, za což byli podnikatelé ochotni uplácet

Ředitel Informačního institutu dále uvádí, že v době, kdy bylo možné získat dotace na podporu výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren, byl velký zájem jednotlivých provozovatelů, aby mohla být právě jejich elektrárna připojena k určitému datu k distribuční síti, za což byli podnikatelé ochotni uplácet.

„Byl to ERÚ, který rozhodoval spory o připojení či nepřipojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, které vedli jednotliví podnikatelé se společností ČEZ Distribuce, kterou právně zastupoval syn tehdejšího předsedy ERÚ Josefa Fiřta. Jelikož syn Josefa Fiřta právně zastupoval ve věci obnovitelných zdrojů energie společnosti ČEZ Distribuce, která rozhodovala o připojení konkrétního projektu, mohlo docházet k ovlivňování tohoto rozhodování, přičemž úplatek mohl být poskytnutý prostřednictvím odměny za právní zastupování. V takovém případě by úplatkem byl rozdíl mezi odměnou za právní zastupování obvyklou v obchodním styku a odměnou, kterou syn Josefa Fiřta ve skutečnosti inkasoval,“ uvádí Cibulka.

„Všichni dnes platíme za chybné rozhodování ERÚ, které dle mého názoru nebylo omylem, ale promyšlenou kalkulací. Tomu nasvědčuje i postavení tehdejšího předsedy ERÚ Josefa Fiřta, který byl ve vztahu k jakýmkoli úkonům vůči společnosti ČEZ Distribuce ve střetu zájmů. Žádám, aby můj podnět byl řádně prověřený, neboť jde o jednu z možných cest, jakými docházelo za úplatek k ovlivňování rozhodovacího procesu v oblasti připojování fotovoltaických elektráren k distribuční síti,“ stojí v oznámení ředitele Informačního institutu.

ČEZ Distribuce: Spolupracovali jsme na řešení některých konkrétních kauz

Společnost ČEZ Distibuce na dotaz ČESKÉ POZICE uvedla, že advokátní kancelář Kořán a Fiřt pro ni pracovala už od roku 2009. Tato právní firma podle mluvčího společnosti ČEZ Ladislava Kříže byla vybrána proto, že se jako jedna z mála advokátních kanceláří dlouhodobě specializovala na oblast energetiky.

„ČEZ Distribuce využívala v počátečním období po vzniku společnosti  pro nastavení a definici smluvního zajištění odběrných i výrobních míst advokátní kancelář Jaroslav Trkovský sen. & jun. Následně již veškeré úkony týkající se dílčích úprav smluv byly řešeny právními specialisty, kteří jsou zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuce. Následný proces uzavírání jednotlivých smluv je pak rovněž zajišťován zaměstnanci podniku ČEZ Distribuce. ČEZ Distribuce spolupracovala s kanceláří Kořán a Fiřt na řešení některých konkrétních kauz, zejména v nejsložitějším období kolem roku 2010. Některé případy přesto přetrvaly, společnost ČEZ Distribuce je však v nich zastupována určenou advokátní kanceláří, nikoliv však kanceláří Kořán a Fiřt. V současné době ČEZ Distribuce s touto právní firmou nespolupracuje,“ uvedl Kříž.

ČESKÁ POZICE se zeptala bývalého šéfa ERÚ Josefa Fiřta, zda považuje za střet zájmů, že firma jeho syna pracovala pro regulovaný subjekt a podílela se na připojení některých solárních elektráren. Rovněž jsme se zajímali o to, zda tento příbuzenský vztah předem oznámil na příslušných místech. Bohužel, Fiřt nevyužil možnost jakkoli reagovat.

KF Legal: Obvinění jsou absurní!

Za právní kancelář KF Legal ČESKÉ POZICI odpověděl nikoli její partner Josef Fiřt, ale Jan Kořán, který je ve firmě odpovědný za vedení energetické sekce.

„Obvinění jsou absurdní. Myslím, že i vy sám musíte vnímat, jak jsou nesmyslná či jsou formulována tak, abychom se proti nim nemohli bránit. Upřímně, ani nechápu, co je nám kladeno za vinu. Že jsme v nějaké odměně od společnosti ČEZ Distribuce přijímali pro jiné osoby úplatky od ‚solárníků‘, které společnosti ČEZ Distribuce měli předávat a my dále distribuovat, a to kvůli připojení jejich výroben elektřiny? A pokud se týče sdělení současné paní předsedkyně ERÚ, mohu se jen domnívat, co se paní předsedkyně domnívá. Obvinění jsou součástí mediálního boje, kterému nerozumíme a jehož se nehodláme účastnit. Jestliže se někdo domnívá, že jsme v konkrétním případě porušili konkrétním způsobem zákon, nechť tak uvede, do té doby nechť neočerňuje ani nás, ani kohokoliv jiného přes nás,“ uvedl Kořán.

KF Legal: Jestliže se někdo domnívá, že jsme v konkrétním případě porušili konkrétním způsobem zákon, nechť tak uvede, do té doby nechť neočerňuje ani nás, ani kohokoliv jiného přes nás.

Upozornil, že jako advokát je vázán povinností mlčenlivosti, což podstatně limituje možnost reagovat na jakékoliv mediální podněty, které se týkají práce kanceláře KF Legal.

Tato právní firma se oblasti energetiky věnuje dlouhodobě. „Já osobně zhruba od roku 1998, tedy řadu let předtím, než se Josef Fiřt stal předsedou ERÚ. Zároveň mi nepřísluší, abych naše odborné schopnosti v této oblasti hodnotil, to je samozřejmě na klientech. Jestliže ale došlo k tomu, že se pan Fiřt stal předsedou ERÚ a jeho syn byl v téže době zároveň partnerem naší advokátní kanceláře, nespatřuji v tom žádný konflikt zájmů. Ředitel nemocnice také neopustí zdravotnictví, pokud se jeho příbuzný stane ministrem zdravotnictví, a auditor či daňový poradce nepřestane poskytovat klientům své služby, pokud například jeho otec získá důležitý post na finančním ředitelství,“ vysvětluje partner kanceláře KF Legal.

Kořán dodává, že jeho právní kancelář se dlouhodobě a cíleně vyhýbá zapojení do jakýchkoliv lobbistických struktur a zakládá si na odbornosti. „Neradi bychom byli touto mediální kauzou jakkoliv poškozeni.“

Kořán si dokáže představit, že by mohlo vyvolávat i nepěkná podezření, pokud by jeho advokátní kancelář poskytovala právní služby ERÚ. „Ale takové služby jsme nikdy neposkytovali, nikdy jsme je nenabízeli a nikdy po nás nebyly požadovány. Dokonce jsme z opatrnosti odmítali i převzetí právního zastoupení našich klientů ve sporných správních řízeních, která ERÚ vedl podle energetického zákona, byť se domnívám, že jsme tak šli již nad rámec toho, co jsme byli povinni učinit, ať již z hlediska platné právní úpravy, anebo z pohledu prostých pravidel slušnosti,“ tvrdí Kořán.

Advokát Kořán na adresu bývalého předsedy ERÚ uvádí, že si ho osobně velmi váží jako erudovaného odborníka i slušného člověka. „V době solárního boomu byl považován za bojovníka proti jeho negativním důsledkům, byl také jedním z prvních, kdo vůbec na tyto důsledky začal upozorňovat, takže mi skutečně přijde jako úsměvné (ale také smutné), jestliže je nyní obviňován z jakéhosi ,spiklenectví se solárníky‘.“