Solární argument na vodě?

Solární investoři se podle dostupných informací do arbitráží nyní nehrnou. Čekají na rozhodnutí Ústavního soudu.

Ministerstvo financí se zřejmě netrefilo. V červnu přesvědčilo vládu, aby si stát na chystané arbitráže se solárními investory vybral právníky bez běžného výběrového řízení. (Tak to umožňuje zákon o veřejných zakázkách v případě tendrů souvisejících s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu.) V předkládací zprávě, na jejímž základě vláda k tomu nezbytné kroky učinila, její autoři uvedli: „Je současně zřejmo, že subjekty (…) nehodlají vyčkávat rozhodnutí Ústavního soudu ve věci návrhu skupiny senátorů na zrušení některých novel v oblasti regulace a daňového zatížení fotovoltaického průmyslu (…).“

ČESKÁ POZICE v minulých týdnech sondovala, k jakým krokům se solární investoři aktuálně chystají. A hle: Investoři i jejich právníci se nalézají ve stavu vyčkávání. Nač všichni čekají? Na verdikt Ústavního soudu, kde od března leží návrh na zrušení několika zákonných ustanovení včetně solárního odvodu. Informaci jsme získali nezávisle na sobě od několika advokátů.

Rozhodnutí a argumentace, kterou ústavní soudci použijí, bude pro solární tábor sloužit jako vodítko pro další postup. Pokud Ústavní soud solární odvod zruší, je značně pravděpodobné, že to arbitrážní elán investorů oslabí.

Narazili jsme však i na názory názory, že takový verdikt Ústavního soudu by byl v arbitrážích dobrým argumentem a podpůrným důvodem, proč se do nich pustit. Stát by totiž – jakkoli je to nepřesné – jaksi „uznal“, že udělal chybu, což by mohlo investorům podle některých pohledů nahrát. Někteří odborníci však upozorňují, že spojovat osud řízení u Ústavního soudu a případných mezinárodních investičních arbitráží nemá smysl, neboť vztahová souvislost mezi nimi není velká.

Pokud Ústavní soud rozhodne o fotovoltaickém návrhu ještě letos, bude to nejspíš až hluboko na podzim. Přibližně o tři měsíce jej totiž zpozdily nutné formální opravy podání z dílny advokáta a bývalého politika Jana Kalvody.