Solární arbitráže jsou na spadnutí

Jedenáct zahraničních investorů solárních elektráren se hodlá ohradit proti poškození svých investic retroaktivní legislativou.

Neférová retroaktivní úprava dosavadního zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, která zavedla nový 26procentní odvod z výnosů solárních elektráren nad rámec podmínek, za kterých do solárních projektů investoři vstoupili, začíná rodit kyselé ovoce. Jménem jedenácti zahraničních členů mezinárodního sdružení solárních investorů International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) informoval jeho generální sekretář Frank Schulte ministerstvo financí o konkrétních právních krocích k započetí mezinárodních arbitrážních řízení s Českou republikou.

Předmětem arbitráží bude náhrada významných finančních škod, které zahraniční investoři utrpěli. Formální podání arbitrážních žalob se očekává do šesti až osmi týdnů. Arbitráže jsou o to aktuálnější, že 26procentní „solární daň“ je na roční období uzákoněna i v novém zákoně o podpoře některých zdrojů energie, který byl schválen ve středu 9. května a ještě nenabyl platnosti.

Vyjednávání skončilo

„Období pro vyjednávání už u všech poškozených uplynulo,“ oznámil Frank Schulte v tiskové zprávě IPVIC. A dodal: „Z nedávných vystoupení představitelů státu a kvazinezávislého Energetického regulačního úřadu je zřejmé, že se český stát v rozporu s mezinárodními trendy podle všeho nadále snaží omezit provoz existujících solárních instalací i rozvoj nových. Činí to bez ohledu na škody způsobené firmám i jednotlivcům, kteří do solárních projektů v dobré víře a v souladu s platnou českou legislativou investovali nemalé finanční prostředky.“

Instalovaný výkon elektráren zahraničních investorů, kteří spor s ČR povedou, činí 80 MW

Instalovaný výkon elektráren jedenácti zahraničních investorů, kteří spor s Českou republikou povedou, činí 80 megawattů (MW). Přesné vyčíslení výše škod pro potřeby arbitráží připravují specialisté na oceňování výnosnosti investic. Právním podkladem pro uplatnění těchto nároků jsou bilaterální smlouvy o ochraně investic.

IPVIC je sdružení zahraničních i tuzemských investorů v oblasti solární energetiky a uvedlo i svá stanoviska. Mezi jeho členy patří například česká firma Ren Power, německý soukromý investor Milos Schubert, německé společnosti Voltaic Network a Antaris Solar, lucemburský Radiance Energy Holding a I.C.W. Europe Investments z Velké Británie. Instalovaný výkon elektráren členů sdružení činí celkem 115 MW.