Sociálnědemokratická vize základního školství nivelizuje vzdělávání

Návrhy stínového ministra za ČSSD Marcela Chládka omezují svobodné a nezávislé myšlení a vychovávají z velké části jen voliče populistů.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto ISIFA,Česká pozice

Už před listopadem 1989 sužovalo naše základní školství mnoho problémů. Od té doby bylo sice zásadně zreformováno a provedeno v něm mnoho změn, problémů se však nezbavilo. Proto občas přijde někdo a chce ho znovu zásadně reformovat. Často však nic lepšího nepřináší, spíše naopak. Důkazem jsou i návrhy stínového ministra školství za ČSSD a senátora Marcela Chládka.

Je však třeba ho také ocenit za to, že má vůbec snahu léčit neduhy českého základního školství, i za výrok: „Základní a předškolní vzdělávání je naprosto klíčové pro další vývoj dítěte!“ Kvituji i to, že nechce zrušit takzvané praktické školy. Mám totiž s integrací sociálně či jinak handicapovaných dětí zkušenosti, z nichž vyplývá, že tyto školy mají opodstatnění a že masivní integrací by se pouze snížila vzdělávací úroveň, což snad nikdo nechce. Navíc není-li dnes tato úroveň příliš dobrá.

To je však vše, co mohu z tezí stínového ministra školství, které nedávno představil na tiskové konferenci, pochválit. Ostatní návrhy Marcela Chládka, jehož ambice stát se ministrem opravdovým jsou neskrývané, už mohu jen kritizovat.

Útok na svobodu rodičů

V naší zemi se dosud rozlišuje mezi svobodou a možností volit z různých věcí tu, která konkrétním lidem více vyhovuje, a uniformitou a nesvobodou, kdy všichni dělají, mají i vědí totéž. Tato uniformita však svým způsobem začíná už od jednotné školky a na některých dětech jejich rodiče vidí, že se jim nelíbí. Nechtějí chodit do školky, ani nesdílejí nadšení pro kolektivní hry, navzdory tomu nejsou zaostalé.

Některé děti nechtějí chodit do školky, ani nesdílejí nadšení pro kolektivní hry, navzdory tomu nejsou zaostalé

A kupodivu existují rodiče, kteří tyto své děti chápou a zvolí pro ně jinou možnost. Zůstávají s nimi buď doma, nebo hledají alternativy – soukromé hlídání nebo jiné než státní školky. Možná i proto, že si sami dobře pamatují, s jakou nechutí předškolní zařízení navštěvovali, a mají-li jinou možnost, svým dětem totéž udělat nechtějí.

Považuji proto za útok na svobodu rodičů i jejich dětí zavést paušálně povinný předškolní školkový rok, jak navrhuje Marcel Chládek. Lze spojit příjem dávek třeba u sociálně problémových skupin kupříkladu se školní či školkovou docházkou, paušální povinnost je však třeba odmítnout.

Odklad příliš nezmění

Ani odklad školní docházky na sedmý rok dítěte by příliš nezměnil. Děti by totiž nadále musely od šesti let docházet do školky, jen by se jeden rok učily chovat. To sice ne všechny rodiny své děti naučí, ale školky tuto roli mohou převzít jen stěží. Tento problém povinná školková docházka pravděpodobně nevyřeší. Ublíží však a zkomplikuje život těm, kdo mají důvody své děti do školky neposílat.

Povinná školková docházka zkomplikuje život těm, kdo mají důvody své děti do školky neposílat

Například moje starší dcera se ve státní školce nudila. Proto jsme se dohodli, že když v ní vydrží do Vánoc a nezlepší se to (nezlepšilo!), nebude muset do školky chodit, ale tuto zkušenost jsem jí dopřála. Se svou mladší dcerou jsem již tento pokus nezopakovala, jen občas zašla do mateřského hlídacího centra, kde se jí velmi líbilo.

I dnes jsou některé děti již v šesti letech dostatečně chytré, aby absolvovaly mnohem náročnější vzdělávací program, než jim mohou nabídnout školky, a pro ty by to byl ztracený rok. Nejlepším ukazatelem zralosti dítěte na školu je přitom spolupráce rodičů, školy a pedagogické poradny, nikoli paušální přístup pana Chládka. V jeho důsledku by „děti“ základní školu ukončily nejdříve v 16 letech a neuměly nic, co by je vedlo k budoucímu povolání, což je obzvlášť pro nestudijní typy zbytečné zdržování.

Domácí vzdělávání

Kdyby pan Chládek třeba svůj návrh doplnil zrušením deváté třídy základní školy, pak by určitý smysl měl, ale to neučinil. Zato se poměrně výrazně vymezil proti domácímu vzdělávání na druhém stupni, které ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) po mnohaletém ověřovacím experimentu dává do návrhu zákona. Je s podivem, že se pan Chládek, jenž se zaštiťuje odborníky a jejich názory a nutností shody, nepodíval do dokumentace a podkladů, které vedly MŠMT k závěru, že tento experiment dopadl výborně.

Domácí vzdělávání se nestane konkurencí pro státní školy, ale jen okrajovou možností pro ty, kdo ho z různých důvodů chtějí

Domácí vzdělávání se nestane plošným či snad konkurencí pro státní školy, ale jen okrajovou možností pro ty, kdo ho z různých důvodů chtějí a využívají. V USA se praktikuje bez problémů již několik desetiletí a tamní výzkumy toto vzdělávání hodnotí pozitivně. Z domácích škol vycházejí sebevědomější, cílevědomější, a především často vzdělanější děti než ze státních škol.

Chládkův útok na rodiče, které nechtějí své děti posílat do státní školy, zněl až výhružně. Možná to však s jeho zaštiťováním se odborníky není až natolik stoprocentní. I on si totiž zřejmě uvědomuje, že ti, kteří využívají domácí vzdělávání, nevychovávají voliče populistů. A tedy ani pana Chládka.

Další nepřátelé

Sociálnědemokratická vize základního školství vede k nivelizaci vzdělávání. Za svého nepřítele však nepovažuje jen domácí vzdělávání. Také některé soukromé či církevní školy, které ve svém vzdělávání zohledňují přání rodičů a podřizují se státu jen v tom, co je povinné, patří k těm, na něž se pan Chládek slibuje „podívat“, až se případně stane ministrem školství.

Povinná desetiletá základní školní docházka ohrožuje rodičovské svobody a možnosti volby

Na pozoru by se však měli mít i stoupenci alternativních způsobů života – zelení či levicoví aktivisté. Povinná desetiletá základní školní docházka totiž ohrožuje i jejich rodičovské svobody a možnosti volby. Volí sice jinak než já, konzervativní matka, ale sociálnědemokratický diktát nesvobody nás ohrožuje v podstatě stejně. Zbavuje rodičovských práv i odpovědnosti, omezuje svobodné a nezávislé myšlení a vychovává z velké části jen voliče populistů.

Počet příspěvků: 19, poslední 1.4.2013 05:17 Zobrazuji posledních 19 příspěvků.