Snažíme se změnit zklamání dětí z matematiky a češtiny a sebehodnocení

„Náš projekt je ryze pedagogický. Termín Zkoušky nanečisto jsem vymyslel v roce 1990. Od té doby ho používá kdekdo a často jde o pouhé testování. Tak to u nás nikdy nebylo,“ říká v rozhovoru učitel matematiky a zakladatel firmy Zkoušky nanečisto Petr Husar.

Radka Kvačková 19.11.2020

Petr Husar, učitel matematiky a zakladatel firmy Zkoušky nanečisto. foto: Milan Malíček, Právo

Petr Husar, učitel matematiky a zakladatel firmy Zkoušky nanečisto.

Vždycky doučoval. Napřed spolužáky a mladší žáky, od roku 1990 stovky a později tisíce dětí, které se chtějí dostat na výběrovou střední školu. Původně učitel matematiky a fyziky Petr Husar, v Praze a okolí známý jako provozovatel přípravných kurzů a zkoušek nanečisto, v rozhovoru říká:„Ve Zkouškách nanečisto jsme si většinou obsadili celou učebnu. Ve výukách kurzů podle věku žáků. Pro mladší žáky máme menší skupiny15, 20, 22 na třídu. Pro větší žáky počty neomezujeme.“

LIDOVÉ NOVINY: Poznáte, kdy váš žák už umí, co umět má?

HUSAR: Moje opakovaná zkušenost byla, že můj student se mnou už všechno umí, na nic ho nenachytám a pak důležitý test nebo zkoušení nevyjde podle našich společných představ. Z toho jsem odvodil metodiku cvičných testů.

LIDOVÉ NOVINY: Dnes je to poměrně rozsáhlý byznys. Funguje v něm konkurence?

Moje opakovaná zkušenost byla, že můj student se mnou už všechno umí, na nic ho nenachytám a pak důležitý test nebo zkoušení nevyjde podle našich společných představ. Z toho jsem odvodil metodiku cvičných testů.

HUSAR: Po roce 1989 vznikaly podobné projekty téměř na každé střední škole. Stále se také objevují vzdělávací agentury, ale žádnou reálnou konkurenci v šíři nabídky, v profesionálním přístupu či v počtu klientů nevidím. Já si zkrátka řekl, když v každém velkém či větším městě existuje jazyková škola nebo i víc jazykových škol, proč by v Praze nemohla fungovat aspoň jedna pořádná škola na matematiku?

LIDOVÉ NOVINY: Zatím jste byli ale zaměřeni především na prezenční kurzy, což se teď možná změní, nebo ne?

HUSAR: Online výuku jsme měli v plánu už mnoho let a dělali jsme v tom i celkem podstatné kroky, situace s epidemií tento směr našich plánů značně urychlila. I v současné době naše nabídky výrazně rozšiřujeme o produkty v online verzích. Já jsem si byl celé léto jist, že druhá vlna přijde, a to i přibližně v tomto rozsahu. Nakoupili jsme vlastní servery, disky, vytvořili videostudia a už celé léto jsme natáčeli a připravovali.

LIDOVÉ NOVINY: Prezenční kurzy ale už stačily začít, ne? A nejspíš budou i předplacené. Co s tím?

HUSAR: Jedny zkoušky nanečisto jsme už stačili uskutečnit, ve větším jsme ale měli spustit výuku pátého října, což nám koronavirová opatření znemožnila. Řešíme to různými způsoby. Jednak posunutí – mohli bychom přípravu na přijímačky posunout třeba až na únor a učit i o nedělích –, jednak online mutací, kterou nabízíme místo prezenčních kurzů.

Online výuku jsme měli v plánu už mnoho let a dělali jsme v tom i celkem podstatné kroky, situace s epidemií tento směr našich plánů značně urychlila. I v současné době naše nabídky výrazně rozšiřujeme o produkty v online verzích. Já jsem si byl celé léto jist, že druhá vlna přijde, a to i přibližně v tomto rozsahu. Nakoupili jsme vlastní servery, disky, vytvořili videostudia a už celé léto jsme natáčeli a připravovali.

Za tu se ovšem platí méně. Zatímco prezenční kurz třeba z matematiky přišel na 4400 korun, online mutace je za polovinu. Abychom to dorovnali, pořídili jsme ještě dvě 60minutová výuková videa, která jsou dělaná tak, aby děti také počítaly samy.

LIDOVÉ NOVINY: Vy sám v těch kurzech učíte?

HUSAR: Celých 30 let si držím pozici hlavního vyučujícího matematiky. Počet mnou odučených lekcí v našich projektech se dlouho blížil 40 hodinám týdně. V uplynulých letech jsem ho snížil na zhruba 25 hodin týdně. Mám ovšem desítky spolupracovníků, které si většinou vychovávám, dnes už bych měl říct, vychováváme, protože projekt nestojí na jediné osobě. Hlásí se naši bývalí žáci, kteří mají pocit, že jsme stáli na začátku jejich matematické cesty nebo cesty k českému jazyku.

Také máme ve svých řadách učitele, kteří nás objevili přes své děti nebo žáky. S každým začínáme pomalu, vyzkoušíme si ho nejprve v menší kooperaci a až po vzájemném poznání a spokojenosti spolupráci rozšiřujeme. Často s námi začnou naši lektoři spolupracovat jako studenti, ale nebráníme se ani přijetí hotových učitelů s praxí.

LIDOVÉ NOVINY: Lze to, co poskytujete, nazvat učením, nebo spíš procvičováním či tréninkem?

HUSAR: Pro mne je to plnohodnotné učení. Náš projekt je ryze pedagogický. Vytvořili jej učitelé a všechny naše úmysly jsou neseny didaktickým pohledem. Termín Zkoušky nanečisto jsem vymyslel v roce 1990. Od té doby jej používá kdekdo a často jde o pouhé testování. Tak to u nás nikdy nebylo. Pro mě bylo psaní písemky vždy jen odrazový můstek k vlastnímu pedagogickému uplatnění.

LIDOVÉ NOVINY: Jak byste charakterizoval typického frekventanta vašeho kurzu?

Jedny zkoušky nanečisto jsme už stačili uskutečnit, ve větším jsme ale měli spustit výuku pátého října, což nám koronavirová opatření znemožnila. Řešíme to různými způsoby. Jednak posunutí – mohli bychom přípravu na přijímačky posunout třeba až na únor a učit i o nedělích –, jednak online mutací, kterou nabízíme místo prezenčních kurzů.

HUSAR: Většinou dostáváme děti, které jsou matematikou nebo češtinou zklamané, jsou zvyklé na neúspěch, mají o sobě nízké mínění. Snažíme se to otočit, změnit sebehodnocení dětí a rozvíjet jejich myšlení.

LIDOVÉ NOVINY: Jak taková hodina vypadá?

HUSAR: Máme několik zásad. Za prvé, žák musí odvést více práce než učitel. Samotným koukáním a posloucháním se nikdo nic nenaučil. Platí to pro tenis, pro jakýkoli sport, pro hru na hudební nástroj, učení jazyků. Za druhé každý žák musí zažít ve výuce úspěch. To je povinnost vyučujícího.

Dovést každého k tomu, aby něco dotáhl do konce a byl se sebou spokojený. I na úkor toho, že snížím obtížnost několika prvků v hodině. Někde se musíme zachytit, abychom společně mohli šplhat výše. V hodinách používáme hravé prvky. Bodujeme úkoly, děti získávají podle věku a úrovně různé motivační rámce.

LIDOVÉ NOVINY: Lze to přenést do distanční podoby?

HUSAR: Shodou okolností jsme v březnu, v době zavření škol, končili s vývojem naší platformy, která byla původně pro matematické soutěže. Ty jsme připravovali několik uplynulých let, a ne pro talentované děti, ale pro všechny, které jsme chtěli přitáhnout k matematice. Tato platforma se nám se vším všudy přesně hodila na systém domácích kurzů.

Zatímco prezenční kurz třeba z matematiky přišel na 4400 korun, online mutace je za polovinu. Abychom to dorovnali, pořídili jsme ještě dvě 60minutová výuková videa, která jsou dělaná tak, aby děti také počítaly samy.

Žáci přes platformu dostávají studijní materiály, které řeší, a do platformy píšou výsledky, mezivýsledky, závěry atd. To vidí naši lektoři a hodnotí, směrují, chválí, motivují. Podobně jsme přenesli do online světa zkoušky nanečisto. Už na jaře se nám tato cesta osvědčila. O víkendech jsme měli v Domácích zkouškách nanečisto kolem tisíce žáků. Domácí kurzy během týdne v té naší platformě dělalo dokonce víc než tisíc dětí.

LIDOVÉ NOVINY: Kolik dětí sedí ve vašem kurzu za normální, tedy necovidové situace?

HUSAR: Podle projektu. Ve Zkouškách nanečisto jsme si většinou obsadili celou učebnu. Ve výukách kurzů podle věku žáků. Pro mladší žáky máme menší skupiny15, 20, 22 na třídu. Pro větší žáky počty neomezujeme. Někdo rád učí malé skupinky. Já miluji hodně dětí ve třídě.

LIDOVÉ NOVINY: Ale co když někdo něčemu nerozumí? Máte zpětnou vazbu?

HUSAR: Okamžitou zpětnou vazbu máme neustále. Jednak se děti vždy mohou na cokoli zeptat a také se pravidelně ptají, jednak píšeme neustále nějaké cvičné testy, které vidíme, hodnotíme. Máme dost dobrý přehled o každém ze svých dětí.

LIDOVÉ NOVINY: Zeptat se může žák i ve škole, ale většinou to neudělá. Mám zkušenost, že pomůže jen individuální doučování, během něhož si vyučující zjistí mezery a vyplní je.

Máme několik zásad. Za prvé, žák musí odvést více práce než učitel. Samotným koukáním a posloucháním se nikdo nic nenaučil. Platí to pro tenis, pro jakýkoli sport, pro hru na hudební nástroj, učení jazyků. Za druhé každý žák musí zažít ve výuce úspěch. To je povinnost vyučujícího.

HUSAR: Hledáme řadu cestiček, jak pokrýt i individuální potřeby. Nenabízíme individuální přípravu a ani v tomto směru nic nepodnikáme. Pro děti z Prahy máme řadu let Matematickou pohotovost, kam může kdokoli s matematickým problémem přijít a chystáme i Pohotovost českého jazyka. Nicméně v rámci online kurzů připravujeme postupně krátká výuková videa na každé možné téma. Doplňkové procvičovací video výuky, kde je vše pomalu z mnoha stran vysvětlené, a dítě si je může pustit opakovaně.

V matematice budeme nabízet v průběhu roku Matematickou dotazovnu. Každý nám bude moci poslat problémový příklad z Cermat testů a my k němu uděláme videorozbor a vysvětlení. Všichni naši žáci budou mít všechna videa z dotazovny k dispozici a k tomu i PDF s písemným rozborem.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké úlohy používáte? Ty, na nichž Cermat (organizátor jednotných zkoušek) testoval žáky třeba loni nebo předloni?

HUSAR: Existovali jsme dávno před Cermatem a do vzniku Cermatu za námi už byla rozsáhlá publikační činnost. V současnosti připravujeme testy a výukové materiály po důkladné analýze testů Cermatu, ale třeba za matematiku tam nové typy úloh nenacházím. Jen úlohy oblečené do jiné košilky, pod kterou je matematický základ známých úloh. Mnohdy tam nacházím úlohy, které bych i považoval za své. Ale každý z nás, kdo píšeme učebnice nebo výukové materiály, čerpáme z prací minulých autorů.

Přenesli jsme do online světa zkoušky nanečisto. Už na jaře se nám tato cesta osvědčila. O víkendech jsme měli v Domácích zkouškách nanečisto kolem tisíce žáků. Domácí kurzy během týdne v té naší platformě dělalo dokonce víc než tisíc dětí.

V úlohách pro základní a střední školu nic nového nevymyslíte, i když si to jako autoři dost často namyšleně namlouváme. Nikdy jsme neměli tendenci zasahovat do systému a hodnotit kvalitu a převládající metodu tvorby přijímacích testů, i když si názor děláme. Naši klienti po nás vyžadují připravit a naučit. To jsou cíle, které jsou pro nás hlavní.

Pro zajímavost: připravili jsme dvě soutěže přímo k přijímacím zkouškám, takže tam jsme vycházeli hodně z testů Cermatu. Jedna má název MASO (MAtematická SOutěž) a druhá SOJČE (SOutěž Jazyka ČEského). V nich soutěžily téměř dva tisíce dětí z celé republiky. A protože je nedílnou součástí matematických testů Cermatu rýsování, vymysleli jsme speciální online výuky zaměřené na konstrukční úlohy (KURÝR = KUrz RÝsovacích Rozcviček).

LIDOVÉ NOVINY: Nabízíte něco také dětem, jejichž rodiče na váš kurz třeba nemají?

HUSAR: Cenu všech produktů, kurzů, zkoušek nanečisto a všeho dalšího jsme drželi několik uplynulých let na stejné úrovni. Co si vzpomínám, určitě jsme tři poslední roky nezdražili ani o korunu a možná i déle. Uvolnili jsme řadu online produktů v době korona krize zdarma.

Nikdy jsme neměli tendenci zasahovat do systému a hodnotit kvalitu a převládající metodu tvorby přijímacích testů, i když si názor děláme. Naši klienti po nás vyžadují připravit a naučit. To jsou cíle, které jsou pro nás hlavní.

Zdarma byly například všechny soutěže, které představují minimálně 40 dlouhých testů, což samo o sobě k přípravě pomalu stačí. Nyní nabízíme program pro sociálně slabé, jimž jsme schopní a ochotní poskytnout výrazné slevy, případně jim uvolnit některé projekty zcela zdarma. Dále máme u kurzů i zkoušek nanečisto slevy na sourozence. Ale slevy jsme poskytovali i vždy v minulosti, kdykoli nás někdo kontaktoval.

Petr Husar

  • Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na MFF UK.
  • Učil na pražském Gymnáziu Na Zatlance a pomáhal budovat Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého.
  • V roce 1990 založil vzdělávací firmu Zkoušky nanečisto.
  • Později založil i Jazykovou školu Březinka.
  • Autor několika matematických sbírek pro ZŠ i SŠ.