Smutné dohry v kauze profesora Bezoušky

Bezprecedentní případ v dějinách české vědy skončil u soudu. Z podvodu usvědčený biochemik se musí kolegovi i omluvit za pomluvu.

Profesor Karel Bezouška publikoval v řadě prestižních časopisů jako Nature i Cell. foto: © PF UK, Česká poziceČeská pozice

Profesor Karel Bezouška publikoval v řadě prestižních časopisů jako Nature i Cell.

Příběh padlého vědce, který v Česku nemá obdoby, přináší smutné dohry. Dokonce i soudní. Elitní biochemik Karel Bezouška, jenž byl kolegy (a skrytými kamerami) usvědčen, že v noci neoprávněně manipuluje s laboratorními vzorky, už ztratil post šéfa katedry na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, skončil v Mikrobiologickém ústavu AV ČR a podle Lidových novin se musí po soudním řízení z 11. dubna omluvit kolegovi Vladimíru Křenovi za výroky o jím zastrašovaných studentech i o tom, že Křen údajně udal vlastního otce Státní bezpečnosti (StB). Na kauzu upozornila jako první ČESKÁ POZICE.

I proto jsme začátkem týdne dostali dopis od advokátní kanceláře Kříž & partneři. V obálce byl ovšem list přímo od profesora Bezoušky, jenž má platit i soudní výlohy ve výši 35 tisíc korun. Bezouška, prokazatelně vynikající chemik a zakladatel proteomiky u nás, informuje o písemné omluvě, kterou učinil vůči profesoru Křenovi, jehož tři studentky ve výzkumném ústavu odhalily podivné manipulace se vzorky (i podivné chování samotného Bezoušky).

Bezouška žádá ČESKOU POZICI o odstranění jedné z PDF příloh v článku, který popisoval průběh inkriminované noci z loňského 21. března. Jde o Bezouškovo stanovisko k jednání fakultního senátu, kde je též zmínka o „zavrženíhodném způsobu, jakým prof. Křen zneužívá v osobním sporu studenty pražských vysokých škol“. ČESKÁ POZICE však nespatřuje důvod, proč existující, pravý a Bezouškou podepsaný materiál stahovat z webu. Patří nerozlučně k případu, který jsme zachycovali.

Písemná omluva profesoru Křenovi

Bezouška také prostřednictvím AK Kříž & partneři žádá o zveřejnění své písemné omluvy profesoru Křenovi. Považujeme za korektní tento text zveřejnit, neboť je součástí příběhu – zvláště pro úplné dokreslení sporu mezi oběma profesory, které pražský soudce Tomáš Novosad dle LN raději vybízel k „neveřejnému“ uzavření smíru.

„Vážený pane prof. Ing. Vladimíre Křene, DrSc.,

omlouvám se Vám, že jsem ve svém vyjádření, které bylo určeno jako podklad pro jednání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 12. 4. 2012 mimo jiné uvedl, že někteří studenti vysokých škol (VŠCHT Praha a PřF UK) Vámi byli ,velmi hrubým způsobem dezinformováni a zastrašováni (...) a bylo jim vyhrožováno, že pokud budou nadále se mnou a katedrou biochemie spolupracovat, nedokončí svá studia, dopadnou jako studenti plzeňských práv apod.´. Tato tvrzení jsou nepravdivá.

Prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.“

V jiné verzi písemné omluvy, kterou ČESKÁ POZICE obdržela přímo od profesora Křena, figuruje navíc douška, že se Bezouška profesoru Křenovi omlouvá za svůj „nepravdivý výrok, že jste udával svého otce StB“.

Nález etického panelu

Mnoho akademiků je z ponižující dohry rozčarováno. Bezoušku, který neměl v dospívání lehký život a přesto se pílí i nadáním vyšvihl do první vědecké ligy, litují. Stal se prý jakýmsi univerzálním „fackovacím panákem“, na jehož hrobě si řada dávných kolegů „takříkajíc umyje ruce“. V zákulisí se vyprávějí neoficiální příběhy o neprůkazných experimentech jiných osobností české vědy, jež měly větší štěstí v tom, že je při manipulacích nenafilmovaly kamery...

Na druhou stranu: Bezouškova pochybení, na něž Křen upozornil, jsou neoddiskutovatelná. Přírodovědecká fakulta UK před pár dny zveřejnila (patrně po iniciativě reportéra LN Tomáše Němečka specializujícího se na právo a justici) plnou verzi zprávy etické komise, jež takřka rok řešila Bezouškova vědecká pochybení. Pod finálním reportem jsou podepsáni profesoři Helena Illnerová, Stanislav Komárek a Jiří Gabriel spolu s proděkanem Přírodovědecké fakulty UK Janem Černým.

Vyslechnuto bylo 22 svědků. Doloženy byly i minulé chyby při publikování článků v časopisech Nature a Cell včetně podezření z dokreslených dat a tužkou dopsaných změn v tištěném výstupu z gamma-counteru, což Bezouška neuměl uspokojivě vysvětlit.

Nicméně zatím nemedializovanými Bezouškovými přehmaty jsou: rukopis článku pro Journal of Experimental Medicine z roku 2011 (s podezřelým obrázkem a výsledkem sestaveným z několika gelů, který je podle odborníků  nereálný), dále pochybný zásah do plakátového sdělení pro konferenci v roce 2008 (s daty, o jejichž původu ani spoluautorka nevěděla) a příliš si podobné výstupy v časopisech Bioconjugate Chemistry a Journal of Medical Chemistry.

„Komise konstatuje, že s nejvyšší pravděpodobností docházelo ze strany profesora Bezoušky k scientific misconduct a opakovaně k nezodpovědnému chování při provádění výzkumu,“ uvádí zpráva z 21. ledna 2013.

Závěr příběhu však přináší i kladná poučení. Komise vybízí vědce k neustálé kontrole a ověřování výsledků celým týmem; omluvou pro pochybení nemůže být ani současný enormní tlak institucí na publikační aktivitu. Oceňuje přístup tří Křenových studentek a volá po vyslovovaném uznání pro další případné „whistleblowery“, kteří přinesou důkazy o podvodech ve vědě. A pochvalu zalouží i Přírodovědecká fakulta UK a Akademie věd, kteří se unikátní situaci vážně věnovaly a vynaložily na došetření kauzy měsíce tvrdé práce.

Související články ČESKÉ POZICE v chronologickém pořadí: