Slunce v Česku dusí úředníci

Doba připojení malé občanské solární instalace do sítě se pohybuje od německého měsíce do českého nekonečna.

Evropský projekt PV Legal zkoumal, nakolik příznivé jsou v jednotlivých zemích podmínky pro fotovoltaické instalace. Nejvíc se otevřelo Slunci Slovinsko a Řecko. Ve Slovinsku od září 2010 solární instalace až do jednoho megawattu nepotřebují žádné stavební povolení. Do té doby úřední jednání poněkud tlumila rozvoj malých a středních solárních systémů.

Rovněž v Řecku vyšly úřady vstříc malým občanským instalacím. Povolovací postup byl zjednodušen a veškerá povolení lze vyjednat u jednoho jediného úředního okénka. Zjednodušila se i legalizace ostrovních systémů na autentických ostrovech. Úřady rovněž vyhlásily větší benevolenci k solárním systémům na historických budovách.

V Česku naproti tomu i pro nejmenší instalace na střechách domů panuje stop-stav. Pro občana je zhola nemožné získat povolení, aby si mohl do elektrizační soustavy připojit byť jediný solární panel. Povolovací proces se zastavil – a jestliže se rozběhne, bude dál narážet na obtíže komplikovaného systému.

Náporem mamutích solárních instalací prošlo také Španělsko. I tam se rozhodli bránit rozvoji fotovoltaiky úřední cestou. Autoři projektu identifikovali všechny potíže ve dvanácti zemích EU, v nichž hrají solární články významnější roli, a formulovali detailní doporučení pro zlepšení právně-administrativního rámce. Cílem je odstranit zbytečné byrokratické kroky. To by mělo vést ke snížení nákladů na podporu solární energetiky a umožnit její přiměřený rozvoj.

V nákladech k překonání administrativních bariér se poměry v jednotlivých zemích nejvíc liší u velkých solárních instalací: Ve Španělsku mohou dosáhnout až poloviny celkových nákladů na realizaci systému, bez započtení nákladů na materiál. Zato v Bulharsku administrativní náklady zatíží rozpočet velké fotovoltaiky dvaceti procenty, v Německu dokonce jen osmi.

Německo se může pochlubit i nejrychlejším administrativním procesem při autorizaci malých systémů na rodinných domech – občané to pohodlně zvládnou do jednoho měsíce. Doba připojení malé občanské solární instalace do sítě se tedy pohybuje od německého měsíce do českého nekonečna.

Protože PV Legal zaznamenává jen podrobné souhrnné zprávy z jednotlivých zemí a nepublikuje oficiální souhrny, další porovnání už musíme ponechat na čtenáři. Podrobné informace naleznete na stránkách PV Legal.

Projekt PV Legal je částečně financován z programu Inteligentní energie pro Evropu. Podporuje ho dvamnáct evropských fotovoltaických asociací.

Počet příspěvků: 1, poslední 23.5.2011 01:53 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.