Šlechtovou podpořily dva úřady. Jdou proti závěrům ostrého auditu

Loňský audit systému, kterým tečou všechny žádosti o dotace, málem zastavil čerpání bruselských peněz. Antimonopolní úřad a finanční správa skončily s prověrkami, které ostrým závěrům auditu odporují.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. foto:  Michal Šula, MAFRA

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

S výjimkou Čapího hnízda žádný jiný audit nevyvolal takový poprask. Zatímco u soukromého zookoutku Andreje Babiše (ANO) jde o padesát milionů, v případě monitorovacího systému MS 2014+ se hraje o 650 miliard korun z eurodotací, které má Česká republika k dispozici ve stávající sedmiletce. Monitorovací systém je robustní platforma, bez které není možné proplatit jednu jedinou žádost o peníze z Bruselu, odehrává se v ní každá výzva, posuzuje většina projektů a odklepává každá platba.

Loni v dubnu přišla rána, auditní orgán ministerstva financí řekl, že při zakázce na systém se podvádělo, a navrhl stoprocentní korekci. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), pod niž systém spadá, tehdy označila audit za špatně odvedený a neprofesionální a od té doby probíhají série dalších kontrol. Dvě z nich jsou hotové, jak zjistily LN. Ani jedna z nich se s ostrými závěry auditu neztotožnila.

Bez pokuty

Jednu ze zmíněných prověrek dělal antimonopolní úřad (ÚOHS), v první instanci ze začátku letošního roku udělil za dílčí chyby stotisícovou pokutu a se závěrem auditu, že při zakázce na dodávku systému se odehrála kartelová dohoda, se neztotožnil. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si podalo rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi. „Předseda dne 20. června zrušil prvoinstanční rozhodnutí a zastavil správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu, čímž nepotvrdil závěry auditní zprávy,“ sdělila LN mluvčí MMR Veronika Vároši.

Šlechtová už dvakrát, po dokončení každé z uvedených kontrol, požádala ministerstvo financí a auditní orgán, aby provedly prověrku znovu. Záhy se jim vrátilo písemné odmítnutí.

Před více než měsícem se přidala i kontrola finanční správy, ta měla posoudit, jestli došlo k porušení rozpočtové kázně. Prověrka byla dokončena se závěrem, že kázeň porušena nebyla. Neboli – ani antimonopolní, ani berní úřad zásadní chybu na straně ministerstva nenašly.

Šlechtová proto už dvakrát, po dokončení každé z uvedených kontrol, požádala ministerstvo financí a auditní orgán, aby provedly prověrku znovu. Záhy se jim vrátilo písemné odmítnutí se zdůvodněním, že vzhledem k nezávislosti auditorů se nic takového dít nebude. Původní autoři auditu – někdejší první náměstek Lukáš Wagenknecht a ředitel auditorů Evžen Mrázek – již na ministerstvu financí nepracují, ale i tak by bylo velmi problematické zasahovat do autonomie auditorského týmu.

Už proto, že celý příběh monitorovacího systému velmi bedlivě sleduje Evropská komise. Ta netrvala na tom, aby korekce dosáhla sta procent, jak navrhoval audit, sazba se stanovila na pětadvacet procent. To znamená, že 69 milionů z peněz za pořízení systému si musí Česká republika zaplatit ze svého. Z pohledu Bruselu bude mít ale poslední slovo výsledek policejního vyšetřování. Pokud kriminalisté dospějí k závěru, že se při tendru odehrál podvod, je to automaticky stoprocentní vratka. Když se ukáže, že zakázku provázely „jen“ chyby namísto trestných činů, platí čtvrtinová sankce. Policisté si šli nasbírat materiály do úřadu Karly Šlechtové loni v březnu a zatím nepřišli s žádným posunem, nikoho neobvinili, ale ani případ neodložili.

Zaplatit z EU aspoň provoz

MMR usiluje o znovuprovedení auditu proto, že nejde jen o peníze za pořízení. Monitorovací systém bude zpracovávat všechny žádosti o dotace v plném provozu do roku 2020, omezeném až do roku 2030 – takže se pořád platí jeho provoz a pořizování aplikací či softwarových úprav. „V případě, že nedojde k přehodnocení výsledků auditu, ministerstvo pro místní rozvoj musí aplikovat požadované korekce i na projekty z období 2014 až 2020, kde se jedná o částku přibližně 216 milionů korun, které nepůjde proplácet z prostředků Evropské unie,“ dodala Vároši.

Ve výsledku vláda dospěla k tomu, že než aby ohrožovala celý mnohamiliardový dotační balík unijních peněz, zaplatí raději MS 2014+ sama.

Audit loni vyvolal solidní vládní roztržku. Kvůli zpochybnění, že virtuální „kancelář“, v níž se administrují dotace, byla pořízena nezákonně, velmi reálně hrozilo, že Brusel zastaví tok subvencí úplně. Ve vyhrocené nevraživosti proti sobě pak stála ministerstva řízená lidmi ze stejné líhně: na financích Andrejem Babišem coby předsedou hnutí ANO a na místním rozvoji Šlechtovou, již hnutí do funkce nominovalo.

Do věci se pak vložil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ve výsledku vláda dospěla k tomu, že než aby ohrožovala celý mnohamiliardový dotační balík unijních peněz, zaplatí raději MS 2014+ sama.

Tendr na vytvoření systému, provoz, rozvoj a servis vyhrála před třemi lety společnost Tesco SW, celková suma činila 567 milionů korun.

Česká republika si tehdy pořizovala nový systém především ze dvou důvodů: ten předchozí nebyl vysoutěžen v otevřeném výběrovém řízení, takže nebylo možné financovat ho z Bruselu. A pak také Evropská komise trvala na tom, aby se tok dotací administroval na jednom místě a v rámci jednotných pravidel.

Monitorovací systém neboli software na žádosti o evropské dotace

březen 2015

Policie si žádá rozpracovaný audit monitorovacího systému, který chystá ministerstvo financí na žádost Evropské komise. Brusel se chtěl ujistit, že software na dotace se pořídil správně.

duben 2015

Audit končí závěrem, že při zakázce na software došlo ke kartelové dohodě a porušení zákona. Proto navrhuje stoprocentní korekci.

Po dohodě s Evropskou komisí je sankce upravena na 25 procent s tím, že se vyčká na závěry policie. Kdyby odhalila trestný čin, změní se korekce na původních sto procent.

Vedle policie prověřují zakázku také antimonopolní a finanční úřad.

únor 2016

Antimonopolní úřad v prvoinstančním rozhodnutí říká, že důkazy pro kartel nenašel a že ukládá stotisícovou pokutu za menší porušení zákona.

červen 2016

Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj ruší únorové rozhodnutí a celé správní řízení zastavuje.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (na snímku), pod niž monitorovací systém spadá, žádá ministerstvo financí (MF), aby svůj původní audit přehodnotilo. Žádost je odmítnuta.

září 2016

Finanční správa rozhoduje, že se v tendru nestalo nic, zač by měla udělovat pokutu.

Šlechtová znovu žádá o přezkum auditu a MF znovu odmítá.

Počet příspěvků: 1, poslední 15.11.2016 08:02 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.