Školství dá sto milionů na právníky. I sám ministr Dobeš se té dardy lekl!

Právní tendr klade hlavní otázku: Nemá si český stát hlídat unijní vědecké projekty sám, místo aby svou činnost outsourcoval?

Na pytel zlaťáků dosáhnou jen právní kanceláře s ročním obratem nad 50 milionů korun. Vysoce expertní činnost mohou navíc dělat jen ti, kteří s tím již mají zkušenosti. foto: © Reuters, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Na pytel zlaťáků dosáhnou jen právní kanceláře s ročním obratem nad 50 milionů korun. Vysoce expertní činnost mohou navíc dělat jen ti, kteří s tím již mají zkušenosti.

Ministerstvo školství (MŠMT) zveřejnilo 29. července gigantické výběrové řízení na právní služby, o čemž jako první informoval server iDnes.cz. Jde o 99 milionů korun bez daně, které mají být Dobešovým resortem utraceny v letech 2012 až 2015 za právní služby týkající se 52 veřejných zakázek v projektech placených z evropských fondů. Olbřímý juristický „deal“ pro zamýšlených pět dodavatelů je rozdělen na tři části:

  • administraci zakázek dvou resortních operačních programů – za 6 milionů
  • kontrolu výběrek – 70 milionů
  • poskytování „ad-hoc“ služeb – 23 milionů

Balík je to tak veliký, že se jej podle informací ČESKÉ POZICE zalekl i sám ministr školství Josef Dobeš (VV), dobře si vědom negativního mediálního dopadu. Údajně pak uvažoval o zrušení tohoto „juritendru“, který nejspíše nemá ve státní správě v posledních pár letech obdoby. Výběr se zřejmě také ne úplně pozdával bruselským úředníkům, kteří se již na něj začali poptávat... Jde o přepálenou zakázku, anebo skutečně o potřebnou věc ke kontrole vznikajících vědeckých center za desítky miliard?

Vybraný klub strukturalistů?

Ze zadávací dokumentace řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZUS.cz) vyplývá, že se tendru mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří prokážou „obrat alespoň 50 milionů korun“ a budou mít doložené zkušenosti v oblasti strukturálních fondů. První z podmínek se zdá jednomu z právnických zdrojů ČESKÉ POZICE dosti vysoká, možná až diskrimanční, neboť ze soutěže eliminuje menší hráče: „Myslím, že se do výběru dostane tak deset firem,“ říká pod podmínkou anonymity.

Pokud bychom měli dodržovat úzus využívání jen těch zkušených, nikdo nový tam nepronikneJiný advokát zase výši považuje za standard (aby se věci chopil solidní, velký subjekt), ale kritizuje podmínku druhou: „Je to vybraný klub. Nikdo nový se k zakázce nedostane... Pokud budeme tento úzus všude dodržovat, nikdy nikdo nový už k nim prostě nepřibude,“ říká zástupce kanceláře, která se tendru původně chtěla zúčastnit.

Skutečností je, že se v případě evropských fondů jedná o vysoce expertní činnost, jíž by se nikdo neměl za běhu učit. Co je však obecnějším problémem takových zakázek, je otázka, zda by si státní úřad a stát vůbec neměl podobné služby, placené mu z unijních peněz, obhospodařovat vlastními právníky, a nikoli svou práci „outsourcovat“.

Za osm minut dvanáctá...

Otevírání nabídek proběhne 13. září v budově IV. sekce ministerstva školství v Karlíně, kde pracuje asi desítka právníků. MŠMT má také v hlavním sídle úřadu v Karmelitské ulici vlastní právní oddělení, ale podle kuloárních informací školskému resortu nyní chybí na řadě míst odborné kapacity, takže je převedení kontrol miliardových projektů na externí firmy logickým a vlastně asi i jediným možným krokem. Dle některých ohlasů byl pro vyhlášení řízení nejvyšší čas, asi tak za osm minut dvanáct.

Tendr kritizuje opozice. „Výběr chápu jako zoufalou snahu ministra Josefa Dobeše o napravení vlastních chyb,“ míní senátor Marcel Chládek (ČSSD) v odkazu na personální zemětřesení na ministerstvu. „Právní služby jsou nutnou podmínkou efektivního čerpání peněz z evropských fondů,“ tvrdí zase ministerská mluvčí Kateřina Savičová. Podle ní půjde při objemu projektů ve výši 59 miliard korun o enormní množství práce.

Cena určená s ohledem na trh

Podle kuloárních informací školskému resortu nyní chybí na řadě míst odborné právnické kapacityPodle mluvčí MŠMT bude v rámci výběrových řízení provedeno asi 1100 kontrol veřejných zakázek v rozsahu 33 tisíc hodin. „Částka 70 milionů korun byla nastavena na základě zrealizovaného průzkumu trhu s ohledem na předpokládaný rozsah a pracnost kontrol,“ vysvětluje Savičová. „Ad-hoc právní služby“ se mají týkat různých služeb navíc v případě vyřazení projektů, řešení námitek nebo zastupování ministerstva v případných soudních či správních řízeních. Jejich předpokládaný objem činí 10 800 hodin.

Nejmenší část nové zakázky představuje podobné služby, které už ministerstvo v minulosti zadávalo advokátním kancelářím. Podle Informačního systému o veřejných zakázkách zajišťovala servis od roku 2009 donedávna advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři. Jejím úkolem byla kompletní administrace veřejných zakázek a související právní poradenství.

O vítězích rozhodne hlavně cena

„Maximální odměna měla za čtyři roky činit až 4 346 000 korun bez DPH, nicméně za dobu více než dvouleté spolupráce jsme ministerstvu účtovali přibližně čtvrtinu této částky, a to za komplexní administraci zhruba dvaceti významných veřejných zakázek a související právní služby,“ řekl ČESKÉ POZICI advokát Jan Lašmanský z dotyčné kanceláře.

Nově vyhlášené zadávací řízení se prý původní zakázce podobá; s první částí se dokonce překrývá. „S tím rozdílem, že předpokládaný počet připravovaných zadávacích řízení byl v našem případě o něco vyšší. Částečně se pak shoduje s částí právních služeb na základě ad hoc požadavků ministerstva – hodinový rozsah poradenství u nové zakázky je však vyšší než v případě původní zakázky,“ doplňuje Lašmanský. S jeho firmou MŠMT spolupráci ukončilo. Důvodem prý byla obava, zda lze považovat výdaje spojené s těmito službami za uznatelné, a tedy financovatelné ze zdrojů Evropské unie.

K jakým právníkům se unijní eura nyní dostanou, rozhodne hodnotící komise ministerstva. Kritéria jsou jasně daná, jejich váha je následující: 60 procent tvoří nabídková cena, 15 procent kvalita právních rozborů, 18 procent úroveň návrhu metodiky a 7 procent doba plnění standardních činností. O šanci na 99 milionů bez DPH se právnické Česko pochopitelně hodně zajímá a vzájemně vyzvídá, kdo už se do klání přihlásil... A také tipuje, kdože vyhraje.