Školský projekt se snaží kultivovat dětská srdce

Jak si vážit svého těla nebo jak správně naložit se svými financemi. Žáci se v rámci projektu Etické dílny® organizace Hope4kids učí rozvíjet pozitivní vlastnosti a nedostávat se do vleku špatných událostí.

Děti se učí v projektu Etické dílny®, jak si vážit svého těla. foto: Richard Cortés, Česká pozice

Děti se učí v projektu Etické dílny®, jak si vážit svého těla.

Představte si, že jste poslanci a rozhodujete, jestli děti budou moci pít legálně pivo a víno od patnácti let. Hlasovali byste pro? položí lektorka Lydie Marešová osmákům ze Základní školy Zeleneč v okrese Praha-východ otázku v rámci programu Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Většina žáků, kteří se k této věkové hranici již blíží, by takový návrh nepodpořila. Jeden z chlapců se ale odvážně chopí slova: „Pivem se stejně nedá opít.“ Třídou projede vlna šepotu a on znejistí. „Myslím třeba ovocným,“ pronese proto hned.

„Já jsem hlasoval pro ‚ne‘, ale na druhou stranu, stejně se patnáctiletí k alkoholu dostanou i dnes, když chtějí,“ odvětí jeho spolužák. „To je nejčastější argument pro snížení věkové hranice,“ vysvětlí lektorka Marešová s tím, že pití alkoholu ovšem dospívajícímu jedinci velmi škodí. „Když to tedy povolí zákon, mohli by to považovat za neškodné,“ vloží se do diskuse jedna z dívek.

Lektorka Marešová do této školy přijela s certifikovanými programy primární prevence Etické dílny® organizace Hope4kids.

Kultivace dětských srdcí

V rámci programu lektoři s dětmi hovoří dvě vyučovací hodiny na některé z 22 témat. „Když jsme začínali v roce 2004, měli jsme 13 témat. Osobně tomu říkám, že se snažíme kultivovat půdu dětských srdcí. V současnosti jsou děti pod velkým tlakem. Chceme je motivovat k tomu, aby rozvíjely své pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti,“ popisuje Eliška Krmelová, vedoucí lektorka programů Etické dílny®.

I když třídní učitelka sedí v zadní lavici, žáci se neustále hlásí o slovo a chtějí se vyjádřit. V běžných předmětech se totiž návodům, jak správně žít, tolik času nedostává.

Děti podle ní oceňují, že mohou během těchto programů svobodně vyjádřit svůj názor. A to je při této dvouhodinovce u osmáků zcela zjevné. I když třídní učitelka sedí v zadní lavici, žáci se neustále hlásí o slovo a chtějí se vyjádřit. V běžných předmětech se totiž návodům, jak správně žít, tolik času nedostává. „Někdy se mě ptají, jestli mohou použít i sprosté slovo, tak je prosím, aby místo něho pípli. Chci ale, aby šly ven emoce,“ upozorňuje. Na použití sprostých slov se někteří dotazují i tehdy, když mají citovat, jak se s nimi baví rodiče.

Za loňský rok lektoři navštívili 180 základních škol, ve kterých se během 867 programů setkali s téměř 18 300 žáky. I když jsou Etické dílny® určeny hlavně pro základní školy, zájem mají i ty střední.

Některá témata jsou připravena pro prvňáky a druháky, jako například „Jak se chránit v nebezpečných situacích?“ a „Buďme kamarádi“. Třeťáci s lektory mohou rozmlouvat o tom, jak se stát dobrými kamarády nebo jak být zadobře se sourozenci.

Jak vypadá kritika?

Už ve čtvrté třídě se dostávají k finanční gramotnosti v rámci programu „Jak správně naložit se svými penězi?“. Na druhém stupni probírají například moc slova. „Řešíme, jak vypadá pochvala, jak kritika. Že kritika může být konstruktivní, aniž bychom museli člověka urážet,“ popisuje Krmelová. Žáci ale celé dvě hodiny pouze nesedí v lavici a neposlouchají výklad. Dostávají návodné otázky a i prostřednictvím her a aktivit přicházejí na to, jaká volba je pro jejich život lepší.

Když tedy osmáci probírají v rámci programu roli alkoholu v životě člověka, poslechnou si i krátký příběh patnáctileté Věry. Ta si nerozumí s matkou, která si našla přítele a dceři se příliš nevěnuje. Žáci se dostávají postupně k tomu, že Věřin původní plán opít se není správné řešení problému. „Udělala by líp, kdyby si promluvila s někým dospělým. Třeba s babičkou, když s matkou mluvit nemůže. Opití by mělo krátkodobý efekt a problém by nevyřešilo,“ prohlásí jedna ze žaček.

Žáci nesedí celé dvě hodiny pouze v lavici a neposlouchají výklad. Dostávají návodné otázky a i prostřednictvím her a aktivit přicházejí na to, jaká volba je pro jejich život lepší.

Jako další projevy neúcty ke svému tělu jmenovali osmáci bulimii nebo sebepoškozování. Na závěr dostali obrázek sklenice s většími a menšími kameny. Na nich měli ukázat, čím je naplněn jejich život a co jim pomáhá překonat těžká životní období.

Preventivní programy jsou podle odborníků důležité i například kvůli rostoucímu počtu případů šikany ve školách. Vypovídají o tom i čísla Linky bezpečí. V roce 2015 na ni kvůli šikaně ve škole volalo 1041 dětí, o rok později jich bylo o zhruba 600 více.

Školy mají k dispozici metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. To definuje nebezpečné jevy jako alkohol, krádeže, kyberšikanu, homofobii, ale třeba i záškoláctví.

„Prevalence pravidelného pití alkoholu narůstá s věkem a ve věku 15 let pije pivo pravidelně jedna třetina chlapců a jedna pětina děvčat,“ uvádí materiál k alkoholu mezi mládeží.

Počet příspěvků: 3, poslední 27.5.2017 12:15 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.