Skandál: Ostravská medicína obcházela výsledky přijímacích testů

Lékařská fakulta Ostravské univerzity musí řešit veliký problém, a sice protekci. Vychází totiž na povrch, že ostravskou medicínu mohou studovat i ti, kdo neudělali přijímací zkoušky. Na úkor úspěšnějších, kteří kritéria splnili. Děje se tak od samého začátku, tedy od otevření lékařské fakulty v roce 2010.

Studenti (ilustrační foto)

Studenti (ilustrační foto) foto: MAFRA - Václav Šlauf

Studenti (ilustrační foto)

Když dostala Ostravská univerzita svolení otevřít v roce 2010 lékařskou fakultu, řada lékařských kapacit to kritizovala. Zřejmě oprávněně, protože tamní fakulta dosud nemá dobrou pověst. Jedním z důvodů může být i to, že studovat na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LF OU) mohou i ti, kdo neudělali přijímací zkoušky. Na úkor úspěšnějších.

LN mají k dispozici materiál s výsledky přijímacího řízení, které dokládají, že se s nimi na fakultě už od jejího vzniku manipuluje. A to ve prospěch vybraných zájemců, kteří mají, řečeno po ostravsku, „tlačku“ – protekci.

Například letos nastoupil do prvního ročníku student (či studentka), který u zkoušek z biologie, fyziky a chemie získal celkem jen 43 bodů z 90. Podmínkou složení přijímací zkoušky přitom bylo získat alespoň 46 bodů. Tento limit překonalo celkem 467 uchazečů, z nichž se mělo vybrat 120 nejlepších. Podobně loni: do prvního ročníku se zapsalo hned pět zájemců, kteří zkoušky nezvládli. Na podivné praktiky LN upozornily rektora Jana Latu. Podle něj jde o zcela novou informaci. „Samozřejmě se tím budu zabývat a nechám to prošetřit,“ vzkázal.

Fakulta se pro LN vyjádřila pouze tak, že na zaslané otázky nebude odpovídat, protože nevěří v objektivitu listu. Za LF OU komunikovala Hana Hanke, která mluví také za privátní CGB laboratoř. Přitom audit firmy Deloitte konaný letos ve Fakultní nemocnici Ostrava prokázal, že v CGB působilo osm zaměstnanců státní nemocnice. Kvůli střetu zájmů, který audit odhalil, musel nemocnici s ostudou opustit i děkan LF OU Arnošt Martínek.

„Nebudeme odpovídat na žádné další otázky, protože jen těžko můžeme věřit ve vaši objektivitu.“

Kvůli podezření na podivné praktiky u přijímacího řízení se LN obrátily i na proděkanku pro studium a celoživotní vzdělávání Ivonu Závackou, která má tyto záležitosti v gesci. Nejprve slíbila LN schůzku, ale pak ji odmítla s tím, že odpoví na písemné dotazy. Nakonec ale místo odpovědí LN získaly pouze obecné vyjádření z tiskového oddělení fakulty.

„Nebudeme odpovídat na žádné další otázky, protože jen těžko můžeme věřit ve vaši objektivitu,“ odmítla reagovat na zaslané dotazy Hana Hanke z tiskového oddělení lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU), rovněž i mluvčí privátní CGB laboratoře. Tehdejší děkan LF OU Arnošt Martínek přitom nebyl jediný, kdo musel z Fakultní nemocnice v Ostravě odejít kvůli střetu zájmů v souvislosti s privátní CGB laboratoří. Dalším byl přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, který je také předsedou malého akademického senátu. A tento senát pod vedením Dvořáčka v listopadu opět vybral do funkce děkana Martínka, který fakultu řídil už v letech 2010 až 2012 a pak od roku 2017.

Rozhodující slovo však bude mít rektor Ostravské univerzity Jan Lata, jemuž malý akademický senát výsledek svého rozhodnutí předkládá a rektor pak rozhoduje o jmenování (rektor oznámil odložení jmenování Martínka děkanem, viz níže článek v boxu - pozn. red.).

Protekce už od počátku

Systém obcházení pravidel přijímacího řízení se na LF OU rozvinul hned od počátku, kdy byl shodou okolností děkanem právě Martínek. A celou tu dobu je tam také proděkanka pro studium Závacká. Podle dokumentů o výsledcích přijímacího řízení, které mají LN k dispozici, hned ve školním roce 2010/2011 přijali ke studiu také čtyři studentky či studenty, kteří ani nemuseli dělat přijímací zkoušky. To samo o sobě není nic neobvyklého, protože přijímací řízení v tomto školním roce fakulta odpouštěla všem, kteří měli na střední škole studijní prospěch do 1,15. Jenomže tito čtyři mezi ně nepatřili.

Ve školním roce 2011/2012 ke studiu nastoupilo šest studentů či studentek, kteří neudělali přijímací zkoušky. Buď proto, že získali málo bodů celkově, nebo proto, že nesplnili minimální stanovený limit u jednoho ze tří předmětů: biologie, fyziky a chemie.

A v tomtéž roce přijali i studenta či studentku, který si sice písemné přijímací zkoušky vyzkoušel, ale udělal je na 30 bodů z 90. A požadované minimum bylo 35 bodů. Nelze se přitom vymlouvat, že se fakulta teprve otvírala a nebyl o ni takový zájem. Protože přijímačky tehdy udělalo 477 uchazečů. A z nich fakulta měla vybrat celkem 106 nejlepších.

Ve školním roce 2011/2012 ke studiu nastoupilo šest studentů či studentek, kteří neudělali přijímací zkoušky. Buď proto, že získali málo bodů celkově, nebo proto, že nesplnili minimální stanovený limit u jednoho ze tří předmětů: biologie, fyziky a chemie. O pořadí uchazečů o studium všeobecného lékařství přitom rozhodují pouze písemné zkoušky, ústní se vůbec nedělají.

Pochybné rekordy

Za „rekordmana“ pak lze považovat uchazeče či uchazečku, který v tomto roce do prvního ročníku nastoupil i přesto, že získal pouze 21 bodů z 90. O rok později se pak zapsalo do prvního ročníku také osm studentů ze 108, kteří přijímací zkoušky alespoň z jednoho předmětu neudělali.

Pouze další školní rok, tedy 2013/2014, je jediný, kdy se systém protekce a tlačenek zadrhl a nefungoval. Lze jen spekulovat, zda to nesouvisí s tím, že na postu děkana fakulty už ten rok nebyl Martínek. Každopádně zadrhnuté kolo nastartovalo hned další rok a po odvolání jsou ke studiu přijati hned dva studenti, kteří u přijímacích zkoušek nevyhověli minimálním požadavkům. A pak je tu i student či studentka, který mezi 116 přijatých postoupil předloni ze sdíleného 809. až 830. místa.

Z výsledků je také patrné, že na fakultu nastupují každý rok i studenti, kteří přijímací řízení udělali a pak záhadným způsobem přeskočili desítky až stovky úspěšnějších uchazečů, kteří však na rozdíl od nich s odvoláním neuspěli.

To všechno jsou přitom jen nejkřiklavější případy. Z výsledků je také patrné, že na fakultu nastupují každý rok i studenti, kteří přijímací řízení udělali a pak záhadným způsobem přeskočili desítky až stovky úspěšnějších uchazečů, kteří však na rozdíl od nich s odvoláním neuspěli. Předloni třeba student či studentka, který získal 47 bodů a umístil se na sdíleném 605. až 607. místě.

Praxe je přitom taková, že po skončení přijímacího řízení fakulta navrhne obvykle zhruba 140 studentů k přijetí. Řada z nich však nenastoupí, protože se dostanou i na jinou školu, které dají přednost. Počty studentů se pak doplňují z těch, kteří podají odvolání. Měli by se ale z nich vybírat jen ti nejúspěšnější.

Článek byl publikován v Lidových novinách dne 20. listopadu 2018.

Rektor: Protekce je nepřijatelná

Zvolený Arnošt Martínek se nestane děkanem lékařské fakulty v Ostravě, dokud se neobjasní kauza manipulace s přijímačkami.

Skandál na ostravské medicíně, který propukl po zveřejnění informací LN o machinacích s přijímacím řízením, si už vyžádal první zásah. Rektor Ostravské univerzity Jan Lata oznámil, že zatím odloží jmenování děkana lékařské fakulty, kterým se má opět stát Arnošt Martínek.

Z materiálu s výsledky přijímacího řízení na nejmladší lékařskou fakultu, které mají LN k dispozici, totiž vyplývá, že se tam mohou zapsat ke studiu i ti, kdo nesložili písemné zkoušky. Lata tvrdí, že je tím zaskočen. Podobné praktiky považuje za naprosto nepřijatelné a neomluvitelné. Sešel se kvůli tomu s vedením fakulty a svolal radu pro vnitřní hodnocení, aby se tím zabývala.

„Do doby řádného prošetření celé záležitosti nebudu jmenovat nového děkana fakulty. Rád bych také zdůraznil, že agenda přijímacího řízení je ze zákona výhradně v rámci samosprávné působnosti fakult,“ uvedl.

Dehonestované vedení

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. V létě se dostala do situace, kdy ji po rozhodnutí soudu ovládali dva děkani. Kromě děkana Martínka i děkan Pavel Zonča, který byl odvolán před dvěma lety, ale uspěl u soudu se svými výhradami, a mohl se tedy do funkce vrátit. Několik týdnů se tak fakulta potýkala s dvojvládím. Lata pak v listopadu dočasně převzal vedení fakulty, a to až do nástupu nového děkana. Pak se konaly nové volby a akademický senát fakulty ze dvou kandidátů na děkana upřednostnil Martínka. Jeho jméno však musí potvrdit rektor. Malý akademický senát mu totiž výsledek svého rozhodnutí předkládá a rektor pak rozhoduje o jmenování. A právě toto rozhodnutí Lata odložil.

Potíže fakulty souvisejí se špatnou tamní personální situací. Na fakultě totiž působí většina lidí, kteří museli kvůli střetu zájmů letos opustit Fakultní nemocnici v Ostravě. Za zneužití svého postavení, kdy pracovali pro Fakultní nemocnici Ostrava a zároveň se angažovali v privátní laboratoři CGB, kam se posílaly vzorky, zaplatili funkcí celkem tři přednostové oddělení. Šéfka patologického ústavu Jana Dvořáčková, její muž a přednosta ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek. Tedy právě ten Martínek, kterého doporučil akademický senát fakulty pod vedením Igora Dvořáčka opět na post děkana. A na fakultě se angažuje i Dvořáčková, která je proděkankou pro specializační vzdělávání.

Podezřelá proděkanka

Zjištění LN o manipulacích s výsledky přijímacího řízení jsou alarmující. Například letos nastoupil do prvního ročníku student (či studentka), který u zkoušek z biologie, fyziky a chemie získal celkem 43 bodů z 90. Podmínkou složení přijímací zkoušky přitom bylo získat alespoň 46 bodů. Tento limit překonalo celkem 467 uchazečů, z nichž se mělo vybrat 120 nejlepších. Podobně loni: do prvního ročníku se zapsalo hned pět zájemců, kteří zkoušky nezvládli.

Z výsledků je také patrné, že na fakultu nastupují každý rok i studenti, kteří přijímací zkoušky složili a pak záhadným způsobem přeskočili desítky až stovky úspěšnějších uchazečů, kteří však na rozdíl od nich s odvoláním neuspěli. Předloni třeba student (či studentka), který získal 47 bodů a umístil se u přijímacího řízení na sdíleném 605. až 607. místě.

Systém obcházení pravidel přijímacího řízení se na fakultě rozvinul hned od počátku, kdy byl shodou okolností děkanem právě Martínek. A celou tu dobu je zde také proděkankou pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká. LN se ji také pokusily kontaktovat. Nejprve slíbila schůzku, ale pak ji odmítla s tím, že odpoví na písemné dotazy. Nakonec ale místo odpovědí LN získaly pouze obecné vyjádření z tiskového oddělení fakulty.

Právě ona měla mít celý systém na starosti. „Přijímací řízení počínaje sestavováním otázek až po odvolání měla plně v kompetenci a byla za něj odpovědná proděkanka pro studium Závacká,“ napsal LN bývalý děkan fakulty Zonča.

Je to kampaň, tvrdí fakulta

Mluvčí fakulty Hana Hanke ČTK řekla, že její vedení považuje informace zveřejněné v LN za tendenční s cílem poškodit jméno fakulty i univerzity. „Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity probíhalo jakkoliv nestandardně,“ uvedla.

Vedení fakulty se domnívá, že jde pouze o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení ostravské fakultní nemocnice, s níž má fakulta dlouhodobě narušené vztahy.

Podle informací LN od důvěryhodného zdroje v úterý 20. listopadu Závacká se zaměstnanci studijního oddělení odnášela celou řadu šanonů s dokumenty pryč z děkanátu.

Článek byl publikován v Lidových novinách dne 21. listopadu 2018.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.