Sisákova finta s insolvencí Via Chem Group

Příběh peněz, jež radnice utopily v Key Investments, nabral překvapivý směr. Firma, jejíž dluhopisy si pořídily, tlačí soud k reorganizaci.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Kdyby se jednalo o běžnou podnikatelskou kauzu, mohla by to být neutrální zpráva: Upadající společnost Via Chem Group, která věřitelům dluží dvě miliardy korun, zkusí uniknout krachu. Navrhuje Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby se její insolvence řešila formou reorganizace.

Jenže nepíšeme o běžné podnikatelské kauze. Mezi věřiteli firmy, která se již několik měsíců nalézá v úpadku, jsou totiž například městské části Praha 6 a Praha 10, ale i další města, které mají v dluhopisech Via Chem Group utopeno víc než 450 milionů korun z veřejných peněz. Jde o napálené klienty Key Investments, zkrachovalého obchodníka s cennými papíry, jenž jim do portfolií nadělil mimo jiné právě tyto pochybné bondy. Byly splatné ke konci roku 2013, ale společnost Via Chem Group je nevyplatila, neuhradila ani úroky. Proto v rámci insolvenčního řízení vůči Via Chem Group také přihlásili svoje pohledávky.

A druhý důvod, proč nejde o běžnou podnikatelskou kauzu: O insolvenci Via Chem Group se už začaly zajímat orgány činné v trestním řízení, konkrétně Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích, jež vstoupilo do řízení začátkem února. „Shledali jsme tam veřejný zájem,“ řekla ČESKÉ POZICI žalobkyně Dana Koptišová.

Veřejný zájem na Praze 6

„Městská část Praha 6 byla v lednu 2014 jediným z věřitelů, který dne 22. ledna 2014 požádal Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích o jeho vstup do zahájeného insolvenčního řízení ve věci dlužníka, Via Chem Group, a. s. MČ Praha 6 tak učinila z obavy o řádný průběh insolvenčního řízení, ve kterém bude řešen závazek dlužníka. Městská část Praha 6 zároveň žádala Krajský soud v Českých Budějovicích o vydání předběžného opatření ve formě ustanovení předběžného správce. MČ Praha 6 rovněž požádala krajský soud o ustanovení prozatímního věřitelského výboru. Soud jejímu návrhu vyhověl, a MČ Praha 6 se tak podařilo prosadit, že prozatímní věřitelský výbor je tvořen ze zástupců MČ Praha 6, MČ Praha 10 a Města Sokolov,“ sdělil Adam Halmoši, tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6.

Dříve než rozebereme bizarnost celé situace a vztahů, které zahrnuje, připomeňme: Via Chem Group kontroluje kontroverzní finančník Petr Sisák, který byl v minulosti odsouzen za tunelování. Formálně je však ovládána offshorovou společností Euro Capital Alliance se sídlem na Britských Panenských ostrovech. Její zájmy ve Via Chem Group na základě plné moci prosazuje údajný Sisákův řidič Antonín Franc. Tentýž Franc, který se v minulosti proslavil jako „majitel“ fotbalové Slavie. (I tento klub se zapletl do dobrodružství s Key Investments, což ho téměř zničilo, dodnes se nedostal z problémů.)

Loni v červenci přemístila upadající firma své sídlo z Prahy do Českých Budějovic, a to na adresu obchodu s čerpadly, který vlastní matka Iva Haly – klíčového právníka Via Chem Group. Možná vlastníci společnosti doufají, že tamní krajský soud bude k jejím nápadům, třeba právě tomu reorganizačnímu, vstřícnější.

Kouzlo reorganizace

Podívejme se tedy na pozice obětí firmy Key Investments, pokud reorganizaci věřitelé odhlasují a soud by ji schválil.

Reorganizace na rozdíl od konkurzu nechá dlužníka žít (v tomto případě se navrhuje pět let), dojde ke snížení závazků na úroveň, kterou by mohl unést, dluhy splatí svým dalším podnikáním. Pro věřitele to může být efektivnější než vše zbořit. Jenže takový scénář platí v případě výrobních podniků, nikoli v případě holdingové matky bez zaměstnanců, jakou je právě společnost Via Chem Group.Takový scénář platí v případě výrobních podniků, nikoli v případě holdingové matky bez zaměstnanců, jakou je právě společnost Via Chem Group

Via Chem Group ve svém insolvenčním návrhu uvádí více než šest desítek věřitelů, z nich pouze jeden má svoji pohledávku zajištěnou. Soustřeďme se nejprve na skupinu věřitelů, kteří investovali veřejné prostředky. Mezi nezajištěné věřitele patří Praha 6 a její dceřiná firma SNEO, Praha 10, ale i další města, jako Sokolov či Lázně Bohdaneč. Dále Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v likvidaci (HZZP).

Bývalý konkurzní správce HZZP, teplický advokát Jan Vanke, který peníze pojišťovny svěřil finančníkům z Key Investments, kvůli této kauze v červenci 2012 spáchal sebevraždu. Celková výše pohledávky je 120 milionů korun, které však díky půjčce, kterou získala HZZP od státu, náleží ministerstvu financí.

To všechno jsou věřitelé, kteří zhruba před pěti lety za dluhopisy Via Chem Group zaplatili prostřednictvím Key Investments skutečné peníze, dohromady 450 milionů korun. Pro ně reorganizace, tak jak je navrhována, nemůže být řešením; slib dlužníka, že za pět let jim vyplatí 50 procent nominálu pohledávky z dluhopisů, je pro ně naprosto nepřijatelný.

Navíc pokud bychom parafrázovali lidové rčení, tato reorganizace neskýtá věřitelům ani toho vrabce v hrsti, nýbrž na střeše mrakodrapu před blížícím se orkánem (jestli i toho vrabce již někdo před bouří někam neuklidil, asi aby ho ochránil…). Důvody jsou však nejen právně-ekonomické, nýbrž i logické.

Logika celé navrhované reorganizace je zvrácená, jejím jádrem je totiž odložení problému do budoucna (kolem roku 2019), kdy na jeho řešení již dlužníkovi nesejde, protože do pěti let ve Via Chem Group pravděpodobně nezůstane zhola nic. Navíc se zmeškají lhůty k odporování možných převodů majetku koncernu Via Chem Group.

Pro zmíněné věřitele je reorganizace nevýhodná už i proto, že jednoduše chybí a budou chybět peníze na umoření dluhu. Jediným zdrojem jsou dividendy z dceřiných společností Via Chem Group a hlavním generátorem peněz má být chemička Spolchemie. Jenže Spolchemii od loňského roku už Via Chem Group majoritně neovládá! A tak i kdyby nakrásně Spolchemie zazářila a produkovala značný zisk, Via Chem Group nemůže svým věřitelům zaručit, že bude rozdělen k výplatě akcionářům chemičky. Jako menšinový akcionář může být na valné hromadě přehlasována a nic nedostane.

Nebylo by tedy lepší, aby Via Chem Group prošla místo reorganizace konkurzem a věřitelé by mohli důkladně prozkoumat majetkové přesuny v koncernu, které zásadně snížily jeho majetkovou podstatu?

Problém se posune do budoucna, dokonce může dojít k promlčení odpovědnosti radních, kteří smlouvu s Key Investments uzavřeliZřejmě ano, avšak na takovou variantu by přistoupili právě jen podvedení klienti Key Investments. A možná ani ne všichni. Jejich rozhodování může mít i osobní politický rozměr, v němž veřejný zájem nemusí být hlavním motivem. Politici ODS a ČSSD v Praze 6 a Praze 10, kteří mají kvůli této investici máslo na hlavě, nebudou mít odvahu zaútočit na Petra Sisáka ostře. Praha10 už se například prostřednictvím právní kanceláře Felix a spol. koncem ledna k insolvenčnímu návrhu vyjádřila tak, že s reorganizací souhlasí, ale nikoli s tou, kterou navrhuje dlužník.

Z hlediska dotčených pražských politiků, které letos čekají důležité volby, je totiž varianta reorganizace paradoxně nejvýhodnější. Problém se posune do budoucna, dokonce může dojít k promlčení odpovědnosti radních, kteří smlouvu s Key Investments uzavřeli. To by se dalo považovat za jednoznačné podání ruky finančníku Sisákovi. Nemá žádný důvod se s věřiteli dělit o to málo, co se ve firmě Via Chem Group stále nachází.

Ale i kdyby se městské části „pochlapily“, stejně jim to k ničemu nebude, protože jsou mezi věřiteli v menšině, drží necelou čtvrtinu všech pohledávek.

Sbírka zajímavých firem

Když začneme analyzovat seznam věřitelů, zjistíme, že většinou se jedná o společnosti nebo fyzické osoby, které jsou různým způsobem propojeny nebo jednají ve shodě s osobami či firmami kolem koncernu Via Chem Group. A že většina pohledávek je pochybná, ne-li dokonce neexistující. Podívejme se na věřitele, o nichž by se dalo s úspěchem pochybovat, že koncernu Via Chem Group někdy půjčili reálné peníze.

Společnost Taliatella Belgique se sídlem v Bruselu, ale s matkou na Kypru přihlásila pohledávku (dluhopisy Via Chem Group) za 344 milionů korun. Tato firma na podzim roku 2011 asistovala při prodeji majetku z koncernu Via Chem Group a právně ji zastupoval právě zmíněný Ivo Hala, hlavní Sisákův právník. Z účetních závěrek firmy Taliatella Belgique, které ČESKÁ POZICE má k dispozici, vyplývá, že dluhopisy Via Chem Group si nemohla pořídit dříve než v roce 2013, kdy už každý věděl o jejich nesplatitelnosti. Kdyby si bondy pořídila dříve, musela by mít jejich nominální hodnotu zaúčtovanou, ale takové částky v majetku zdaleka nemá.

Pohledávku za dluhopisy Via Chem Group ve výši 208 milionů korun dále eviduje maďarská firma Baltis Investment. Tuto společnost založenou v polovině loňského roku podle maďarského obchodního rejstříku vlastní kyperská firma Attain Holdings Limited. Baltis Investment si zjevně pořídila dluhopisy Via Chem Group také v době, kdy už bylo všem jasné, že mají hodnotu blížící se nule. Kdo vlastní kyperskou matku maďarské firmy, samozřejmě nikdo netuší.Věřitelé jsou většinou různým způsobem propojeni nebo jednají ve shodě s osobami či firmami kolem  Via Chem Group

Mezi věřiteli se objevila i firma Sarpent, kterou vlastní thaiboxer Tomáš Machotka. U Sarpentu je uvedena pohledávka ve výši 331 milionů korun. Pikantní je, že společnost sídlí na stejné pražské adrese (Italská 24) jako advokát Via Chem Group Petr Kovařík. A ten je zaměstnán v kanceláři Ivo Haly.

Pohledávka Sarpentu je přitom klíčová, jeho souhlas s reorganizačním plánem je významný. Jde o jediného zajištěného věřitele, má dostat 100 procent uspokojení, zatímco nezajištění „dluhopisáři“ pouze 50  procent. Zajištění Sarpentu představuje zástava 387 882 kusů akcií Spolchemie. I když je otázka, zda toto ručení již nezaniklo, vždyť dceřiné firmy Sarpentu, před několika lety ještě ovládané právníkem Halou, vyvedly z Via Chem Group cenný majetek.

Dvě směnky v celkové hodnotě 50 milionů korun přihlásila firma Markot Limited, která sídlí na Britských Panenských ostrovech v hlavním městě ostrova Tortola – v Road Townu. Takovou adresu má i společnost Euro Capital Alliance, jediný vlastník koncernu Via Chem Group. Asi náhoda...

Ještě zajímavější je fakt, že ředitelem firmy Markot Limited je František Koch. Osoba téhož jména předsedala v devadesátých letech dozorčí radě investiční společnosti ISAAC, kde předsedou představenstva byl Sisák. ISAAC ovládal již zkrachovalou První slezskou banku (v orgánech seděli Sisák i Koch), právě za její tunelování dostal Sisák podmínku. A ještě jedna vazba: jsou tomu dva roky, co právník Hala jako insolvenční správce developerské firmy ECM ustanovil Kocha předsedou představenstev sedmi společností této realitní skupiny.

Pohledávku za 44 milionů korun eviduje i firma M Securities, slovenský klon Key Investments. Na seznamu najdeme dále společnost Knoxx Holding Limited se sídlem na Maltě, která drží dluhopisy Via Chem Group za 51 milionů korun. Další držitel dluhopisů, firma Nationwide Asset Management, sídlí na adrese, kde bydlí Sisákův právník Ivo Hala. Ve výčtu firem s podezřelými pohledávkami bychom mohli pokračovat…

Boxeři s dluhopisem

Podivuhodnou skupinou na seznamu věřitelů jsou fyzické osoby, z nichž každá drží jeden dluhopis. Zhruba polovina z nich jsou thaiboxeři, kteří jsou zřejmě v roli bílých koní rozstrkováni do různých firem spojených s kauzou Key Investments. Například Jakub Malich – významný člen ODS ve zrušeném sdružení Praha-západ a zároveň člen představenstva zkrachovalé leasingové firmy Borsay, jejíž cenné papíry pro své klienty Key Investments také kupovala.Proč jsou mezi věřiteli milovníci bojových sportů a další osoby pouze s jedním dluhopisem?

Dluhopis Via Chem Group drží i další boxeři: Tomáš Machotka (vlastník zmíněné firmy Sarpent), Pavel Bechtold, Marek Lončák či Josef „Gorila“ Král. Mimochodem, boxu se věnuje i Sisák a na různých fotografiích kolujících po sociálních sítích se objevuje s některými z uvedených držitelů dluhopisů.

Proč jsou mezi věřiteli milovníci bojových sportů a další osoby pouze s jedním dluhopisem? Nabízí se jediné vysvětlení: Dlužník se bude snažit alespoň jednoho z nich prosadit do věřitelského výboru, který bude úkolovat insolvenčního správce.

Suma sumárum, v této bizarní insolvenci se potkají tři skupiny věřitelů:

  • Skuteční, kteří prostřednictvím Key Investments vložili svoje peníze do Via Chem Group, ale jsou v menšině.
  • Virtuální, mezi nimi krajně pochybné offshory, jejichž pohledávky jsou minimálně sporné. Ti jsou zřejmě personálně či majetkově s Via Chem Group spojeni. Mají ovšem většinu.
  • Poslední sadu představuje plná tělocvična thaiboxerů držících po jednom dluhopisu.

Druhá a třetí skupina přitom pravděpodobně jednají ve shodě. Via Chem Group sice definuje věřitele, se kterými má koncernové a nekoncernové vztahy, nedefinuje však vztahy propojení a skrytého koncernu. Skladba vzájemně propojených věřitelů je přitom zcela pochybná. A s těmi se mají dělit věřitelé skuteční?

Úvěr za 810 milionů?

Plán reorganizace obsahuje pro věřitele i lákadlo, že Via Chem Group si půjčí 810 milionů korun od Spolchemie a z těchto peněz je vyplatí. Na takový slib, který může být teoreticky uskutečněn někdy kolem roku 2019, však nemůže žádný skutečný věřitel skočit. Spolchemie je prý sice připravena své matce tuto půjčku poskytnout, ale až chemička splatí závazky bankám. A ty jsou obrovské. Úvěr ve výši 810 milionů zřejmě nebude Spolchemie schopna poskytnout už i proto, že se jedná o koncernově propojené osoby, půjčku musí schválit valná hromada chemičky, kde je Via Chem Group v minoritě. Takže opět jen možná a kdyby...

Co bude v kauze následovat? Soudce Miroslav Veselý již pro Aktuálně.cz naznačil, že reorganizaci schválí. Praha 10 po něm sice žádá, aby z hlasování o reorganizaci vyřadil tři pochybné věřitele (mezi nimi společnosti Sarpent a Taliatella Belgique), Veselý však této žádosti pravděpodobně nevyhoví, například proto, že důkazy nebudou přesvědčivé.Sisák získá čas, reorganizace Via Chem Group podle návrhu jeho právníků prospěje nejen jemu, ale i dotčeným politikům v kauze Key Investments

Vzápětí soudce Veselý vyzve předsedu soudu, aby ustanovil insolvenčního správce. Či spíše správkyni? Kdyby sázkové kanceláře vypisovaly kurz na to, koho předseda soudu jmenuje, ČESKÁ POZICE by vsadila rovný milion na Vladimíru Jechovou-Vápeníkovou. Tu si ostatně přeje Via Chem Group. Tato osoba figuruje skoro ve všech firmách, které se v minulých letech dostaly do insolvence a zároveň se objevily kolem byznysu Petra Sisáka.

Finančník získá čas, reorganizace koncernu Via Chem Group podle návrhu jeho právníků prospěje nejen jemu, ale i dotčeným politikům v kauze Key Investments. Celý případ se dostane minimálně na pět let do patu, předáci ODS a ČSSD z Prahy 6 a Prahy 10 přečkají volby v suchu a vše bude směřovat k promlčení.

A tak jediným účastníkem řízení, který celou sekvenci naplánovaných kroků může včas nabourat, je příslušná státní zástupkyně Dana Koptišová, která vstoupila do insolvenčního řízení.

  • Tento článek vznikl ve spolupráci České pozice a deníku Lidové noviny.