Ševčík ve střetu zájmů? Rektorka VŠE si to nemyslí...

Děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík vede diplomovou práci synovi spolumajitele firmy, ve které je sám předsedou představenstva.

Děkan Miroslav Ševčík je pod palbou odpůrců, je jimi dokonce vyzýván i k odstoupení. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Děkan Miroslav Ševčík je pod palbou odpůrců, je jimi dokonce vyzýván i k odstoupení. | foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice
Děkan Miroslav Ševčík je pod palbou odpůrců, je jimi dokonce vyzýván i k odstoupení.

Miroslav Ševčík není jen zdatným motoristou, který umí vyjet i z bezvýchodné dálniční zácpy, ale má i velmi vysokou sociální inteligenci. I nejzapeklitější kauzy dokáže totiž svým nadřízeným podat s takovou grácií, že si bez problémů udržuje jejich trvalou podporu.

Naříklad: docent Ševčík není zdaleka jen děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, ale rovněž se jako ryba ve vodě pohybuje v představenstvech několika firem. Například je předsedou představenstva společnosti Toma, a. s., kterou ovládá rodina Kurkových. Na tom by nebylo nic divného, kdyby jistý Vladimír Kurka, syn jednoho ze spolumajitelů společnosti, nestudoval na Národohospodářské fakultě a diplomovou práci mu nevedl shodou okolností právě Ševčík.

Střet zájmů? Rozhodně ne, říká rektorka VŠE Hana Machková (vedle fakultního akademického senátu jediná, kdo může spustit potenciální proces děkanova odvolání). Pro ČESKOU POZICI k vazbě Ševčík – Kurka uvedla: „Pan děkan vede studentovi práci na téma Analýza dopadů zavedení navrhované spotřební daně na tichá vína na dotčené skupiny a na společnost Vinium, a. s. O společnosti Toma jsem na webových stránkách zjistila, že podniká ve zcela jiných oborech. Spojitost se společností Toma, a. s., nevidím.“ A pokračovala, že obhajoby diplomových prací jsou veřejné, a navíc bude práce dostupná na webu, takže si ji každý bude moci přečíst – včetně posudků vedoucího a oponenta.

Když už je zmíněn oponent – není bez zajímavosti, že Vladimír Kurka už má za sebou práci bakalářskou, a kromě toho, že i jejím vedoucím byl Miroslav Ševčík, oponentem byl Jiří Schwarz, Ševčíkův dlouhodobý kolega z Liberálního institutu a shodou okolností rovněž předseda dozorčí rady společnosti Toma, a. s. Shoda náhod, nebo přeci jen střet zájmů?

A proč ne do vědecké rady...

Tím důvěra Machkové v Ševčíka nekončí. ČESKÁ POZICE má k dispozici rektorčin návrh na nové osazenstvo vědecké rady VŠE, materiál bude akademický senát projednávat na konci dubna. Návrh je zcela v kompetenci rektorky, mimořádně zajímavé na něm ale je, že do vědecké rady je znovu navržen i kritizovaný Miroslav Ševčík.

Není totiž kritizovaný jen kvůli majáčku. Ševčíkovu vědeckou erudici nedávno tvrdě zpochybnil Daniel Münich z prestižního společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd, když pro Lidové noviny uvedl:

„V oborech ekonomie, financí a podnikání jsou primárním ukazatelem akademického vědeckého renomé publikace článků v odborných časopisech, které jsou registrovány v databázi Web of Science. Pohled do WoS ukazuje, že Miroslav Ševčík za svou kariéru publikoval pouze tři takové články. To je na seniorního akademika v oboru extrémně málo i na české poměry, kde je situace velice špatná. Navíc jde o tři nevýznamné publikace. Dva články vyšly v časopisu Politická ekonomie, který vydává samotná VŠE, kde autor vystudoval, získal akademické tituly a dlouhodobě a dodnes působí. V branži se takové publikace v podstatě neberou vážně, protože není zaručena nezávislost recenzního řízení.“

Má vědecká rada prestižní vysoké školy něco společného s vědeckou erudicí? Zdůvodnění rektorky Machkové, proč by měl Ševčík zůstat ve vědecké radě, je jako v přípdadě výše zmíněného možného střetu zájmů prozaické: „Na VŠE jsou členy Vědecké rady VŠE jmenováni vždy všichni děkani bez výjimky, takže samozřejmě i pan děkan Ševčík.“

Machková po aféře s majáčkem děkana Ševčíka nijak nepotrestala, koneckonců, s VŠE to přeci nemělo nic společného. Proč ale rektorka navrhuje Ševčíka do vědecké rady, byť je jeho vědecká činnost minimálně diskutabilní, a proč nechce vidět zájmové propletence na své vysoké škole, je věru s podivem. Že by Miroslav Ševčík nebyl jen skvělým automobilovým pilotem, ale možná ještě skvělejším diplomatem a natolik vlivným člověkem?