Šéfka Nejvyššího soudu: Proces s exposlanci ODS prý může pokračovat

Iva Brožová odráží kritiku svých podřízených – na možné obchodování s poslaneckou funkcí se údajně rozhodnutí soudu nevztahuje.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Nejvyšší soud (NS) rozradostnil tři bývalé poslance ODS, kteří byli ve vazbě za údajné korupční obchodování se svým mandátem. Rozhodl, že na vzdání se mandátu se vztahuje imunita, a Ivan Fuksa, Marek Šnajdr a Petr Tluchoř proto mohli opustit vazební věznici.

Rozhodnutí a odůvodnění Nejvyššího soudu se okamžitě stalo terčem kritiky. A podle některých kritiků tím soudci dokonce řekli, že ve sněmovně je možné i vraždit a loupit. Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová kritiku odráží – její podřízení podle ní pouze konstatovali, že jeden konkrétní akt, samotné vzdání se mandátu, je skutečně krytý imunitou. Na možné obchodování s poslaneckou funkcí se prý rozhodnutí NS nevztahuje.

Brožová v rozhovoru pro ČESKOU POZICI popsala i způsob, jakým se s procesy týkajícími se imunity vyrovnávají její zahraniční kolegové. A říká, že preferuje spíše úzké pojetí poslanecké imunity, podle kterého by byl poslanec nestíhatelný jen za takové jednání, jehož se nikdo jiný dopustit nemůže.

ČESKÁ POZICE: Dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkala exposlanců Marka Šnajdra a Petra Tluchoře, se stala terčem kritiky nejen ústavních právníků. Nepovažujete tu kritiku za do jisté míry oprávněnou? Nezašel NS skutečně příliš daleko v tom, na co se má vztahovat imunita?

BROŽOVÁ: Spíše se domnívám, že kritici ta dvě rozhodnutí vnímali a chápali jinak, než jak je chápu já. Já se naopak domnívám, že ta rozhodnutí se imunitou zabývala pouze ve vztahu ke vzdání se mandátu.

ČESKÁ POZICE: Myslíte si, že je to tak správně? I v samotném rozhodnutí NS je přece citován vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, který zdůrazňuje, že exposlanci nebyli obviněni kvůli aktu vzdání se mandátu, ale údajnému obchodování s ním.

„Trestná činnost může být naplněna jednak momentem nabídky, jednak momentem přijetí“

BROŽOVÁ: Ale tím se ta dvě vydaná rozhodnutí nezabývala. V těch rozhodnutích se říká: je na místě uvést, že bude věcí orgánů činných v trestním řízení, jak budou dále postupovat. Musím zdůraznit, že Nejvyšší soud rozhodoval jen o návrhu na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, který vzešel od exposlanců Šnajdra a Tluchoře. A v tomto smyslu dostali od NS odpověď.

ČESKÁ POZICE: Zeptám se jinak: Když NS rozhodoval o případu Víta Bárty a Jaroslava Škárky, konstatoval, že skutková podstata trestného činu úplatku je naplněna už momentem, kdy zazní slib, popřípadě když je uzavřena dohoda.

BROŽOVÁ: Ano, slibem nebo přijetím. To jsou dokonce dvě samostatné skutkové podstaty. Trestná činnost může být naplněna jednak momentem nabídky, jednak momentem přijetí.

ČESKÁ POZICE: Nicméně v případě exposlanců Šnajdra a Tluchoře se NS momentem, kdy zazněl slib, nebo byla uzavřena dohoda, nezabýval. Zabýval se až tím vzdáním se mandátu, což je přece už jakoby plnění oné dříve uzavřené dohody.

BROŽOVÁ: A to je právě to, co rozhodnutí neřešilo. Stále zůstává otevřené, jak to bylo s trestnou činností. Ale nic více už bych k tomu opravdu nechtěla říkat, protože nemohu svými úvahami na toto téma formovat (někdo by mohl dokonce říct „vytvářet nátlak“), kam se trestní řízení bude případně ubírat.

ČESKÁ POZICE: NS se takto zabývá poslaneckou imunitou a jejím rozsahem, a musí ty případy řešit poprvé v dějinách Česka. Máte pro tato svá rozhodnutí nějaké srovnání se zahraniční soudní praxí?

„Imunita se vztahuje jen na takové jednání, které je nezastupitelné v tom smyslu, že je to výkon práv a povinností vyplývajících z parlamentního mandátu“BROŽOVÁ: Určitě. Když se podíváme třeba na Anglii, tam je kladen důraz při výkladu imunity na bezprostřední souvislost s výkonem mandátu. Oni tam říkají, že imunita se vztahuje na činnost bezprostředně související s výkonem mandátu a zároveň, že imunita slouží k verbálnímu projevu. Mně osobně je mnohem bližší pojetí imunity, které lze zaregistrovat třeba ve Francii, kde se říká, že je imunitou chráněn jen takový projev a takové jednání, které vysloveně předpokládá parlamentní mandát a kterého by se osoba, která není poslancem, nemohla dopustit. Z čehož vyplývá, že v momentu, kdy u zkoumaného projevu nebo jednání můžeme spatřovat zastupitelnost – že by se takového chování mohl dopustit i řadový občan –, pak takové jednání nepodléhá imunitě.

ČESKÁ POZICE: Čili pokud se jednání může dopustit jen poslanec a nikdo jiný, je to chráněné imunitou. A pokud se ho může dopustit kdokoliv, pak chráněné imunitou není.

BROŽOVÁ: Ano. Láme se to přesně na té zastupitelnosti. Imunita se vztahuje jen na takové jednání, které je nezastupitelné v tom smyslu, že je to výkon práv a povinností vyplývajících z parlamentního mandátu.

ČESKÁ POZICE: To, že u nás nemáme takto jasnou definici, je tedy problém našich nejednoznačných zákonů nebo neexistujících soudních rozhodnutí, která by mohla sloužit jako vodítko?

BROŽOVÁ: Podle mého názoru záleží skutečně na konkrétních soudních rozhodnutích. Převážně ve všech tradičně demokratických zemích jde spíše o problém s interpretací zákonů. Nemůžeme dávat vinu pouze zákonodárcům. Ti nikdy nemohou pamatovat na všechny situace, které mohou v životě nastat.

ČESKÁ POZICE: Lze aspoň vypozorovat, jaká interpretace převažuje na západ od nás ve vyspělých demokratických zemích?

Zákonodárci nikdy nemohou pamatovat na všechny situace, které mohou v životě nastat

BROŽOVÁ: Tendence v zavedených demokraciích je spíše k restriktivní interpretaci. To znamená, že vykládají imunitu spíše úžeji než šíře.

ČESKÁ POZICE: Pak se ale nabízí otázka, jestli se český NS takové tendence drží, když se podíváme na ta dosavadní rozhodnutí…

BROŽOVÁ: Zase se už dostáváme na křehký led. Já v nich čtu, že Nejvyšší soud rozhodoval jen o vzdání se mandátu. A víc už bych k oběma konkrétním rozhodnutím nerada říkala, neboť mně skutečně z pozice mé funkce nepřísluší, abych komentovala jakékoliv konkrétní soudní rozhodnutí.

Počet příspěvků: 25, poslední 6.9.2013 09:04 Zobrazuji posledních 25 příspěvků.