Šéf z Lán tají svůj plat i smlouvy s advokáty

Kdyby dnes spisovatel Franz Kafka hledal námět pro svou knihu Proces, zřejmě by mu neuniklo počínání ředitele Lesní správy Lány, která spadá pod hradní kancelář. Její stíhaný šéf Miroslav Balák tají svůj plat i lánské smlouvy s advokáty. Jeho odpovědi na naše otázky nepostrádají dadaistický rozměr.

Policie obvinila dva ze tří zadržených. foto:  Michal Šula, MAFRA

Policie obvinila dva ze tří zadržených.

Na začátku celé kauzy bylo zjištění LN, že si Lesní správa Lány kvůli stíhání svého ředitele najala hned dvě právní kanceláře. Jinými slovy: příspěvková organizace státu kvůli potížím svého šéfa platí z eráru advokáty.

Logická otázka zní: proč byly smlouvy s advokátními kancelářemi Musalová, Jansta a KŠD Legal uzavřeny. Předmětem zájmu LN bylo i to, kolik si loni ředitel Lán Miroslav Balák ve své funkci vydělal.

Dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím však lesní správa rychle odrazila. Zaplaťte 900 korun na nezbytné rešerše a pak se můžeme bavit, znělo stručné vysvětlení, proč nemohou lánští úředníci informace poskytnout. Požadovanou částku autor uhradil a očekával kýžená data. Ani napodruhé se však úřední mlčení prostřelit nepovedlo. Odůvodnění, které LN obdržely, nepostrádá dadaistický rozměr.

Hodiny práce zadarmo?

Na konci února odpověděl osobně ředitel Balák, na jehož případ se LN ptaly. K většině otázek včetně výše svého platu a odměn uvedl: „Lesní správa Lány tuto žádost odmítá.“ Pouze u faktur za právníky napsal, že od uzavření obou kontraktů do 25. ledna Lány nic neplatily.

Zvláštní na tom je, že ačkoli podle ředitele kancelář KŠD Legal nic nefakturovala, podala loni v případu údajně podplacených zakázek okolo rekonstrukce vodní nádrže Klíčava ústavní stížnost. V prosinci 2017 ji ale soud zamítl.

V případě kanceláře Musalová, Jansta pak ve smlouvě z poloviny listopadu stojí: „Klient prohlašuje, že má zájem o právní zastupování ve věcném případu sanace břehů VN Klíčava.“ Za hodinu takových rad si dle kontraktu mají právníci účtovat dva tisíce korun. Co a zda vůbec něco tito právníci pro Lány dělali, jasné není. Z oficiálního vyjádření Baláka pouze vyplynulo, že jim Lány do konce ledna nic neplatily.

Jako sotva uvěřitelné vyhlíží také vysvětlení, proč ředitel správy nezveřejní výši svého ročního platu a odměn. Dodejme, že platový striptýz pod pohrůžkou soudního sporu loni předvedl i jeho nadřízený, hradní kancléř Vratislav Mynář. Veřejnost se díky webu Seznam Zprávy loni dozvěděla, že si v roce 2016 vydělal 1,9 milionu korun. Mediální tvář Hradu Jiří Ovčáček pak ve stejném období inkasoval milion korun.

Nepovím

Ředitel Miroslav Balák tak otevřený nebyl. Odvolal se na nález Ústavního soudu z loňského října. Podle něj může úřad skrývat informace, když účelem vyžádání informace není přispět k veřejné diskusi, nejde o veřejný zájem a žadatel není „hlídacím psem“ demokracie.

„Podle mého názoru totiž standardní novinář obecně splňuje všechny uvedené podmínky a povinný subjekt musí v rozhodnutí dokázat opak. V tomto bodě tedy považuji postup povinného subjektu za vadný, odůvodnění za nedostatečné, a tudíž rozhodnutí v této části za nezákonné.“

LN požádaly o rozbor Petra Leyera, právníka české pobočky Transparency International. Nad zamítavým stanoviskem se podivil. Chybí mu, co LN nesplnily. „Podle mého názoru totiž standardní novinář obecně splňuje všechny uvedené podmínky a povinný subjekt musí v rozhodnutí dokázat opak. V tomto bodě tedy považuji postup povinného subjektu za vadný, odůvodnění za nedostatečné, a tudíž rozhodnutí v této části za nezákonné,“ napsal Leyer.

Nechápe ani to, proč Lány nechtějí prozradit, kdo inicioval uzavření smluv s advokáty. Podle něj správně fungující organizace musí být schopna říci, co ji vedlo k uzavření kontraktu.

Neznalost, nebo obstrukce

Leyer poukazuje na ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech. „Příspěvková organizace je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Peněžní prostředky, kterými disponuje, může používat jen k účelům, na něž jsou určeny,“ upozornil Layer. Pravý důvod toho, co lesní správu vedlo k závěru, že za peníze daňových poplatníků najala právníky na obhajobu průšvihu v oboře, v němž je ředitel Balák stíhán, zůstává utajen. Jako obstrukční vypadá i předcházející výzva k zaplacení peněz za vyhledání informací, když vlastně konkrétní částky ani důvody v odpovědi nezazněly.

Podle Leyera Lány porušily zákon, protože nešlo o „mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ani pořízení kopií“. Podle něj musí jít částky snadno dohledat v účetních systémech správy. Pro postup Baláka má dvě vysvětlení: „Můžeme jen spekulovat, jestli se jedná o neznalost zákona, nebo o obstrukční taktiku a znepříjemnění přístupu k informacím.“

Lánské otazníky

Od ledna LN usilují získat odpovědi od Lesní správy Lány na tyto otázky:

Jaká byla celková částka (základní mzda a odměny), kterou za kalendářní rok 2017 vyplatila Lesní správa Lány řediteli Miloši Balákovi?

Kolik Lesní správa Lány k 25. lednu 2018 zaplatila za právní služby na základě příkazní smlouvy č. 372/17/Ř kanceláři Musalová, Jansta, advokáti?

Proč byla tato smlouva uzavřena?

Kdo uzavření smlouvy inicioval?

Kolik Lesní správa Lány k 25. lednu 2018 zaplatila za právní služby na základě příkazní smlouvy uzavřené 28. prosince 2017 s kanceláří KŠD Legal?

Proč byla tato smlouva uzavřena?

Kdo uzavření smlouvy inicioval?

Článek vyšel v Lidových novinách 6. března 2018.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.