Schyluje se k velké kotlíkové revoluci?

Po Moravskoslezském chce podpořit nákup nových kotlů pro domácnosti i Středočeský kraj. Vedení Ústeckého o tom uvažuje.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

S obměnou vedení krajů po loňských podzimních volbách se mění i programové priority některých hejtmanství. Obyvatelé tak budou mít šanci získat příspěvek na výměnu starých neekologických kotlů za nové. Lokální topeniště jsou na mnoha místech jednou z hlavních příčin špatného ovzduší, zejména v období inverzí. Program výměny kotlů má ale i své odpůrce, zejména z řad firem zabývajících se obnovitelnými zdroji energie. Na ně se totiž dotace nevztahuje.

Již třetí programovou výzvou pokračuje v Moravskoslezském kraji finanční podpora výměny dosavadních ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové, nízkoemisní automatické kotle na uhlí či nově biomasu. Jde o Společný dotační program Moravskoslezského kraje a ministerstva životního prostředí (MŽP). Peníze na takzvanou kotlíkovou dotaci proplácí Státní fond životního prostředí (SFŽP). V poslední výzvě bylo rozděleno 40 milionů korun, maximální výše byla 40 tisíc korun na kotel, což pokryje zhruba polovinu nákladů na pořízení. O program byl mimořádný zájem.

Po krajských volbách se spolu s vedením krajů obměnil i náhled na výměnu kotlůOstatní kraje v minulosti o podobný způsob spolufinancování zájem neprojevily, přestože ministr životního prostředí Tomáš Chalupa již dříve připustil, že by se MŽP na podobných programech mohlo také podílet. Dokonce některé regiony v této souvislosti v minulosti oslovil. „Vytipovali jsme další kraje, které by také mohly třeba polovinu nákladů přispět, stejně jako Moravskoslezský kraj. Jenže žádný z nich zájem neprojevil,“ řekl Chalupa ČESKÉ POZICI.

Po nedávných krajských volbách se však spolu s vedením krajů obměnil v některých případech i náhled na tuto problematiku. Ochotu podpořit program nyní vyjádřil Středočeský kraj. „Chceme na tuto formu podpory nějaké peníze sehnat a ve spolupráci se SFŽP na výměnu starých kotlů přispívat,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Středočeského kraje Marek Semerád, kterého v následujících dnech čeká jednání s fondem. Program by rád spustil ještě letos. Konkrétní peníze však zatím nemá vyčleněné ani ministerstvo, ani kraj.

Středočeský kraj trápí lokální topeniště

Střední Čechy patří společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem k nejvíce znečištěným. Celkové emise tuhých látek za období 2001 až 2010 se neustále zvyšovaly, a to zejména kvůli nárůstu dopravy, která v uvedeném období vzrostla o 63 procent. Významný podíl na znečišťování mají i takzvaná lokální topeniště v domácnostech. Tento typ znečištění narůstá i proto, že se lidé vlivem špatné ekonomické situace vracejí od vytápění plynem k tuhým palivům. Výjimkou není ani spalování odpadu.

Středočeský kraj se v kategorii malých zdrojů (lokálních topenišť) řadí na první místo mezi ostatními regiony v České republice. Stanovený imisní limit pro benzo(a)pyren, který vzniká především při nedokonalém spalování z domácích topenišť a z dopravy, je překračován na všech stanicích imisního monitoringu v kraji (Brandýs nad Labem, Kladno-střed města a Kladno-Švermov, Mladá Boleslav), kde se tento znečišťovatel měří.

I když se podaří odklonit dopravu a průmysl, stejně zůstane v Kladně znečištění z lokálních topenišť

Jedním z těch, kdo na krajském úřadě za kotlíkovou dotaci lobbují, je primátor Kladna a předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek. „Znečištění se týká významné části kraje. I když se nám podaří odklonit dopravu a průmysl, tak nám stejně zůstane znečištění z lokálních topenišť. Proto bychom tuto podporu uvítali,“ uvedl Jiránek, který určitou formu podpory na nové kotle v Kladně již delší dobu poskytuje z městských peněz.

Významným problémem je znečištění lokálními topeništi i ve druhém největším městě kraje, v Mladé Boleslavi. Jak ČESKÁ POZICE informovala, do města nyní kvůli tomu přijel tým vědců, kteří se o tomto druhu znečištění snaží dozvědět více.

Náměstek primátora Mladé Boleslavi zodpovědný za životní prostředí Jiří Bouška by podporu uvítal. „Společnost Škoda Auto má výrobu ekologickou, hlavní zdroj znečištění jsou tak pravděpodobně lokální topeniště a doprava,“ uvedl Bouška pro ČESKOU POZICI.

Ústecký kraj zahájil jednání

Předběžné konzultace s MŽP o technických a finančních možnostech zavedení stejného nebo obdobného dotačního programu loni zahájil také Ústecký kraj. Dle analýz je v regionu zhruba 110 obcí bez plynofikace a centrálního zdroje tepla přibližně s dvanácti tisíci topidly, z nichž deset tisíc představují kotle na tuhá paliva.
Konečné rozhodnutí ale dosud nepadlo. „Další postup bude záviset na rozhodnutí nově zvolené politické reprezentace Ústeckého kraje i obměněného vedení ministerstva, ale zejména na dostupnosti finančních zdrojů na obou stranách. Zároveň však bude třeba ještě vyhodnotit efektivnost předpokládaných nákladů takového programu vzhledem k množství takto snížených emisí,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

Hlavní město Praha výměnu kotlů, ale i další systémy vytápění a ohřevu vody v domácnostech podporuje z rozpočtu v rámci „Programu Čistá energie Praha“ již řadu let. Program odstartoval v roce 1994 a jeho cílem bylo vytěsnit vytápění pevnými palivy z území města. V prvních letech byly každoročně podpořeny tisíce projektů a vynaloženy desítky milionů korun. Další dotační výzva se očekává na jaře.

Ostatní oslovené kraje na dotaz ČESKÉ POZICE buď neodpověděly nebo tuto formu podpory neplánují.

Na tepelná čerpadla se dotace nevztahuje

Kotlíková dotace má i své kritiky. Jsou jimi především majitelé firem zabývajících se výrobou tepla z obnovitelných zdrojů energie. Na solární kolektory či tepelná čerpadla se totiž program v Moravskoslezském kraji nevztahuje a jejich výrobci se obávají, že MŽP tento způsob vytápění nepodpoří ani v případě, že se program rozšíří i na další kraje. „Když SFŽP podpoří jen nákup dalších kotlů, příliš se toho nezlepší. Lidé do nich totiž stejně budou sypat neekologické palivo z Polska nebo ještě horší věci,“ uvedl předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel Josef Slováček.

Lidé budou i do nových kotlů sypat neekologické palivo z Polska nebo ještě horší věci, míní Asociace pro využití tepelných čerpadelV Praze se naopak s ohledem na vývoj nových efektivnějších technologií a zdrojů v energetice, ale také s přihlédnutím k mezinárodním závazkům České republiky v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, podpora postupně rozšířila o tepelná čerpadla a solární kolektory.

Kromě této dotace bude od léta možné požádat také o podporu v rámci další vlny Zelené úsporám. Jenže MŽP program zatím nastavilo tak, že peníze na výměnu kotle podmínilo dalším opatřením, například výměnou oken nebo zateplením domu.

Dotace lze ve všech případech zájemcům udělit až zpětně.

Josef Novak x x 12:07 15.2.2013

Počet příspěvků: 26, poslední 19.2.2013 09:35 Zobrazuji posledních 26 příspěvků.