Schwarzenberg odvolal ředitele Zámku Štiřín Václava Hrubého

Jsou důvodem odvolání ředitele Štiřína neuspokojivé hospodářské výsledky, nebo jeho nesouhlas s plánovaným prodejem?  

foto: © ČTKČeská pozice

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg odvolal ředitele příspěvkové organizace Zámek Štiřín, Václava Hrubého. Informaci ČESKÉ POZICI potvrdil Hrubý s tím, že důvodem mají být dlouhodobě neuspokojivé výsledky hospodaření organizace. To však Hrubý odmítá. Můžeme pouze spekulovat, zda skutečným důvodem jeho odvolání není Hrubého nesouhlas s připravovaným prodejem Štiřína.   

Právo hospodařit s barokním zámkem Štiřín, k němuž náleží rozsáhlý park včetně golfového hřiště, má příspěvková organizace Zámek Štiřín. Případný prodej nemovitostí se bude řídit zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Prvním krokem ke změně vlastníka je písemné prohlášení o nepotřebnosti nebo nadbytečnosti majetku.

Zákon vyžaduje, aby takovéto prohlášení vydala přímo příspěvková organizace, která s ním hospodaří, nikoli její zřizovatel. Zákon též připouští, že se státní majetek může prodat v případě, že na jeho ponechání ve vlastnictví státu přestal být veřejný zájem. Dle Václava Hrubého nebylo dosud o nepotřebnosti areálu rozhodnuto.

Nejde o ochotu

ČESKÁ POZICE se již dříve Hrubého dotazovala, zda je ochoten takové prohlášení podepsat. „Otázka nemůže stát tak, zda jsem či nejsem ochoten něco podepsat. Jde o to, zda podle zákona jde, či nejde o nepotřebný či nadbytečný majetek pro organizaci. Prohlásit o majetku, k jehož údržbě a využívání byla příspěvková organizace přímo zřízena, že je pro ni nepotřebný či nadbytečný, nelze, protože by bylo přímo v rozporu se zřizovací listinou.“

Jiná situace by podle Hrubého nastala, kdyby příslušný státní orgán rozhodl a odůvodnil, že na ponechání tohoto majetku přestal být veřejný zájem. „Takové rozhodnutí bych samozřejmě musel respektovat. Veřejný zájem je ale něco trochu jiného než pouhý zájem státu, třeba fiskální,“ domnívá se Václav Hrubý. A dodává, že o podpisu prohlášení o nepotřebnosti a nadbytečnosti majetku Zámku Štiřín s ním hovořil tehdejší náměstek ministra zahraničních věcí Martin Čermák už v roce 2009 .

Po případném vydání verdiktu o nepotřebnosti bude o dalším osudu nemovitosti rozhodovat vládní dislokační komise. Zámecký areál musí podle zákona nabídnout ostatním organizačním složkám státu. Pokud se žádná z nich nepřihlásí, může být zahájen prodej soukromému vlastníkovi.

Státní dotace směřující na Štiřín dosáhly v posledních třech letech v průměru osmi milionů korun za rok. Generální sekretář MZV Jaromír Plíšek pro ČESKOU POZICI uvedl, že ministerstvo osekává činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním posláním Štiřína. Dodal, že o zahájení kroků k prodeji Štiřína ministerstvo rozhodlo zhruba před rokem a půl.

Záměru prodat zámek Štiřín jsme se věnovali v seriálu článků.

Počet příspěvků: 2, poslední 7.5.2013 07:27 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.