Sbohem, plzeňská práva?

Ministerstvo školství omezilo přijímání magisterských studentů na práva Západočeské univerzity. Děkan už hovoří o likvidačním kroku.

Před budovou MŠMT jásali plzeňští studenti i jejich děkan Jan Pauly. foto: © ČESKÁ POZICE, Martin RychlíkČeská pozice

Před budovou MŠMT jásali plzeňští studenti i jejich děkan Jan Pauly.

S novým ministrem školství Petrem Fialou je trochu „nuda“. Žádné televizní vstupy, žádné kvapné brífinky a šokující sdělení. Zatím jen věcné vzkazy; většinou přes oficiální kanál, tiskový odbor. Financování regionálního školství přezkoumáme, sporné Individuální projekty národní (IPn) omezíme na pět, jak prozradil v rozhovoru pro ČESKOU POZICI, a za zpackanou maturitní matematiku se dokonce na ČT1 omluvil.

Ve čtvrtek 24. května přišlo další rozhodnutí, na něž se čekalo v nekonečné kauze práv Západočeské univerzity (ZČU). „Ministerstvo vydalo rozhodnutí o omezení akreditace magisterského studijního programu ,Právo a právní věda‘ se studijním oborem ,Právo‘ na Fakultě právnické ZČU. Fakulta právnická ZČU nesmí na základě vydaného rozhodnutí přijímat ke studiu uvedeného studijního programu nové uchazeče. Rozhodnutí bylo vydáno odborem vysokých škol na návrh Akreditační komise,“ zní strohá tisková zpráva. Toť vše.

Ministerstvo školství (MŠMT) jako státní úřad – pozor, nikoli tedy ministr sám – rozhodlo dle zdravého rozumu, jestliže exministrem Josefem Dobešem prodlouženou akreditaci do roku 2016 omezilo a neumožní fakultě nabírat nové „magistry“. Už 2. května napsal server iDnes.cz, že fakulta nesmí přijímat aspiranty bakalariátu, jichž se hlásilo 161. O magisterské studium mělo podle plzeňského vydání Mladé fronty DNES zájem 403 uchazečů.

Děkan Pauly: Je to likvidační rozhodnutí

Studenti, kteří nyní navštěvují pranýřovanou plzeňskou fakultu, budou mít šanci dostudovat, neboť se nikoli vlastní vinou dostali do bezprecedentní situace, ale další ročníky se zatím neotevřou. „Vedení univerzity konstatuje, že toto rozhodnutí je v souladu s předchozími stanovisky kolegia rektorky, Akademického senátu ZČU a Vědecké rady ZČU, které nedoporučily fakultě právnické letos přijímat nové studenty do tohoto programu,“ uvedla tisková mluvčí Kamila Kvapilová.

Vladimíra Dvořáková: Jsem ráda, že rozhodnutí vydal orgán, ne ministr. Vracíme se do normálního fungování úřadu.Rozhodnutí kladně kvitovala i předsedkyně Akreditační komise ČR profesorka Vladimíra Dvořáková, jež se před několika měsíci dostala do otevřené války s ministrem Dobešem, na jehož rozhodnutí si stěžovala také Česká konference rektorů. „Jsem ráda, že rozhodnutí bylo vydáno a že ho vydal orgán, ne ministr. To je pozitivní náznak, že se vracíme do normálního fungování úřadu,“ uvedla v tisku Dvořáková, již překvapilo, jak dlouho se s rozhodnutím otálelo. Komise doporučila nepřijímat mladé juristy už v červnu 2011.

Vypadá to, že jediným, komu se takové rozhodnutí nelíbí, je sama postižená fakulta. „Jsem přesvědčen, že pro takové rozhodnutí nejsou žádné důvody,“ citují dnešní Lidové noviny děkana Jana Paulyho, jenž před pár měsíci jásal před budovou MŠMT v davu študáků, kteří tleskali Josefu Dobešovi za „plzeňskou právní kličku“, jak také nadšeně zaznělo.

Podle Paulyho jde o likvidační rozhodnutí. „Jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska dobré pověsti. Je to další nepodložený útok,“ řekl děkan, podle něhož se vychází ze starých údajů. V České televizi též zdůraznil, že práva za uplynulý rok učinila velký pokrok. Co bude dál? Případný rozklad (napadnutí rozhodnutí) může podat jen vedení ZČU, ale jak již bylo uvedeno, ani jiné součásti školy si nepřejí přijímání nových právníků. Už i rektorka Ilona Mauritzová se vyjádřila, že „není důvod, proč by měla univerzita rozklad podávat“.

Fakulta bez peněz. A také učitelů?

Zákaz nabírat nové studenty pochopitelně na fakultu dolehne; současní studenti se obávají, že škole budou bez prváků i „čtvrťáků“ chybět finance. „Samozřejmě, že je to problém. Škole budou chybět peníze, které plynou z přijímání studentů,“ říká v dnešní plzeňské mutaci MfD student Michal Svoboda. „Bude to mnohem těžší, peníze chybět budou. Věřím, že se o to víc kolektiv semkne,“ věří dle listu Jakub Sivák, jeden z organizátorů protestů proti návrhu akreditační komise odebrat magisterskou akreditaci.

Děkan Pauly hledá především vnější důvody. „Ten, kdo toto rozhodnutí přijal, ten, kdo se o ně zasloužil, se zasloužil i o likvidaci fakulty,“ říká Pauly v pátečním deníku Právo, podle nějž tím přijde fakulta o 7,5 milionu korun čili třetinu letošního příspěvku na vzdělávací činnost. „Dokud to půjde, budeme bojovat za záchranu fakulty,“ zdůraznil Pauly s vědomím toho, že fakultu neopustí jen peníze, ale zřejmě i někteří učitelé...

Agónie právnické fakulty, kterou proslavila protekce, podvody i kindlovské pletichy, se chýlí ke konci. Navzdory temnému stigmatu školy (právem) se nesmí zapomínat, že vychovala i skvělé a dobré právníky, kteří doplácejí na ostudné kauzy. A určitě by je uměla vzdělávat i v budoucnu, pokud dokáže povstat z popela a zdůvodnit svou existenci.

Při pohledu do vzdálenější budoucnosti se nabízí i eventualita, že v případě zavedení institucionálních akreditací, jak je navrhuje vysokoškolská reforma, by si kompletně akreditovaná Západočeská univerzita pořídila svoje práva úplně znovu. „Mohli bychom je nově postavit. Určitě ano. Byla by škoda, kdyby Plzeň práva ztratila. Já si nemyslím, že tam obecně bylo tolik věcí špatně. Pokud se měla právnická fakulta zavřít, mělo se to učinit už v roce 2009,“ řekla v březnu ČESKÉ POZICI rektorka ZČU Ilona Mauritzová.

Takže: Sbohem, plzeňská práva? Anebo spíše jen: Na shledanou?