Rušení nočního klidu přílišným světlem: Pokuta až deset tisíc korun

Vláda se loni v létě rozhodla omezit světelné znečištění. Dosud neexistuje zákonná možnost, jak se s nepříznivým jevem vypořádat, což se začne měnit. Jedním z prvních opatření bude zahrnutí obtěžování světlem mezi přestupky v rámci rušení nočního klidu. To se stane už letos. Stačí málo, ministerstvo vnitra upraví metodiku pro obce.

Světelné linky, které se proměňují v čase, zdobí fasádu budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Dejvicích. Interaktivní fasáda může komunikovat s okolím, například pomocí mobilních aplikací. Vzorce a barvy světla se mění podle toho, jaká data týkající se třeba znečištění vzduchu nebo hladiny hluku vně i uvnitř budovy systém právě zpracovává. foto: linky.fel.cvut.cz/

Světelné linky, které se proměňují v čase, zdobí fasádu budovy Fakulty...

Když nad Frýdlantskem nastane noc, místní to skoro nepoznají. Na druhé straně hranic, u polské elektrárny Turów, se rozsvítí světla nad obrovským skleníkem s rajčaty. Jas je tak výrazný, že i na české straně je obloha světlá a nejsou vidět hvězdy. Světelné znečištění je vážný problém, u nějž se vláda loni v létě usnesla, že ho nechce nechat jen tak. Nyní jsou hotové návrhy řešení, které mají LN k dispozici. Přílišné světlo tehdy, když není třeba, negativně dopadá na zdraví lidí a život zvířat.

Dosud neexistuje zákonná možnost, jak se s nepříznivým jevem vypořádat, což se začne měnit. Jedním z prvních opatření bude zahrnutí obtěžování světlem mezi přestupky v rámci rušení nočního klidu. To se stane už letos. Stačí málo, ministerstvo vnitra jen upraví metodiku pro obce, které už si pak případné světelné přestupky vyřeší samy. Metodika je těsně před dokončením. „V případě, že obtěžování světlem bude posouzeno jako rušení nočního klidu, lze pachateli uložit pokutu do výše deseti tisíc, v případě opakovaného spáchání patnáct,“ sdělila LN Hana Malá z resortu vnitra.

Potíže lidí i zvířat

Nejde jen o mezní případy, jako je ten s polským skleníkem na rajčata. Příliš mnoho světla je i z billboardů podél hlavních silničních tahů nebo ve městech, kde jsou zastaralé lampy. U těch je třeba vyřešit dva okruhy problémů – že se světlo z nich rozlévá i směrem nahoru, tedy na oblohu, které k ničemu užitečnému není, a že má světlo „špatnou barvu“. Tvrdé modré tóny způsobují potíže lidem i zvířatům. Ti první trpí spánkovými poruchami či se jim zvyšuje riziko onemocnění cukrovkou. Zvířata jsou zmatena, kdy mají vyrazit na lov. Měkké červené tóny jsou vhodnější.

Tvrdé modré tóny způsobují potíže lidem i zvířatům. Ti první trpí spánkovými poruchami či se jim zvyšuje riziko onemocnění cukrovkou. Zvířata jsou zmatena, kdy mají vyrazit na lov. Měkké červené tóny jsou vhodnější.

Ministerstva životního prostředí (MŽP) a průmyslu a obchodu proto společně ještě letos nachystají dotační výzvu pro obce, jimž od příštího roku přispějí na lampy, které jsou nejen energeticky úsporné, ale i světelně příznivější. „Technické parametry výzvy omezí světelné znečištění a jeho dopady na přírodu i lidské zdraví. Důležitá je barva světla nebo směřování světelného toku do dolního prostoru,“ řekl LN Marek Čihák z MŽP. Počítá se i s chytrými lampami veřejného osvětlení, které se samy ztlumí, když po ulici zrovna nikdo nepůjde.

V rámci tažení proti světelnému znečištění dojde i na zmíněné svítící billboardy kolem dálnic. Do konce letošního roku má mít ministerstvo dopravy hotovou studii, kterou si zadalo u Centra dopravního výzkumu. Cílem je zjistit, kde je to nejhorší a proč, od toho se pak bude odvíjet náprava. „Téma detailně rozebereme a vyhodnotíme světelnou zátěž, kterou doprava v podmínkách České republiky způsobuje. Následně definujeme preventivní opatření v rámci investiční přípravy a územního plánování,“ uvedl Zdeněk Neusar, mluvčí ministerstva dopravy.

Přímo stavební zákon

To znamená, že příště se zatížení světlem bude zohledňovat už při chystání projektů a dostane se mu podobné péče, jako je tomu nyní u hluku. K tomu se bude muset vyhotovit jasná a závazná škála, kdy už intenzita či barva světla škodí, stejně jako je to u nadměrného hluku. Materiál pro vládu upozorňuje, že pro řidiče je nebezpečné nerovnoměrně rozložené světlo, když je část úseku ve tmě a část pak přechází do ostrého, přinejhorším modrého svitu. Zejména oko starších řidičů se na takové změny těžko adaptuje.

Ministerstvo pro místní rozvoj promítne technické požadavky na světlo přímo do stavebního zákona. Má-li dům, obchodní centrum nebo elektrárna správně vyřešeno svícení, se bude posuzovat při povolování projektu. Tato regulace má být hotová nejpozději v polovině roku 2020.

Rizikové jsou i zářící billboardy, především ty, které se hýbou, protože odvádějí pozornost motoristů od vozovky a provozu. I to se počítá do světelného znečištění. „Kromě obecné světelné reklamy lze v posledních letech pozorovat značný nárůst pohyblivé světelné reklamy, takzvané LED billboardy, umístěné přímo v zorném poli řidičů, a to často ve složitých dopravních situacích ve městech,“ upozorňuje dokument pro vládu.

V dalším kroku, který už bude probíhat pomaleji než ty popsané, promítne ministerstvo pro místní rozvoj technické požadavky na světlo přímo do stavebního zákona. Má-li dům, obchodní centrum nebo elektrárna správně vyřešeno svícení, se bude posuzovat při povolování projektu. Tato regulace má být hotová nejpozději v polovině roku 2020. Podobně ministerstvo životního prostředí prověřuje možnost, že by se světlo stalo jedním z hodnocených vlivů v rámci dopadů na přírodu i člověka.

Vedle toho už nyní platí zákaz umisťovat zdroje světelného znečištění do národních parků, nově by se to mělo týkat také území chráněných krajinných oblastí. Na přírodní tmu se v České republice už skoro nedá narazit, a v zahraničí se dokonce vyvinula specifická odnož cestovního ruchu, takzvaná astroturistika. V Česku jsou vyhlášeny tři „oblasti tmavé oblohy“ – v Jizerských horách, Beskydech a na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje.

Osvětová kampaň

„Cílem regulace světelného znečištění není snaha přestat svítit. Cílem je nesvítit zbytečně, nebezpečně a škodlivě. Pokud se podaří prosadit smysluplnou a rozumnou regulaci, budou výsledkem ekonomické úspory, kvalitnější podmínky pro život obyvatel, lepší komfort při pohybu lidí v noci, zlepšení bezpečnostních hledisek spojených se světlem a osvětlováním a v neposlední řadě také eliminace negativních vlivů na přírodu,“ vysvětluje vládní materiál filozofii změn.

Ministerstvo zdravotnictví ještě letos spustí osvětovou kampaň, protože většinu škodlivého světla na sebe lidé pouštějí doma, například z monitorů počítače. Nebo v práci při vícesměnných provozech, kdy na pracovníky září tvrdé světlo z žárovek v době, kdy je tělo naprogramováno k oddechu ve tmě.

Nadbytečné světelné znečištění pramení v zásadě ze tří příčin. Za prvé, když se svítí v době, kdy to k ničemu není, například na parkovištích u nákupních center po jejich zavírací hodině. Za druhé je to svícení do nevhodného místa, a to když se jas rozlévá k nebi, do volné krajiny a z oken do nočních ulic. A třetí je použití světla s nevhodným zabarvením, vědecké studie ukazují, že obzvláště neblahé jsou modré tóny.

Kvůli tomu poslednímu ministerstvo zdravotnictví ještě letos spustí osvětovou kampaň, protože většinu škodlivého světla na sebe lidé pouštějí doma, například z monitorů počítače. Nebo v práci při vícesměnných provozech, kdy na pracovníky září tvrdé světlo z žárovek v době, kdy je tělo naprogramováno k oddechu ve tmě.

Přílišné vystavení se světlu, tomu modrému obzvlášť, u člověka vede ke snížené produkci hormonu melatoninu, který má očistnou funkci a jindy než ve tmě jej tělo nevyrábí. Další v řadě jsou civilizační poruchy, třeba ztráta paměti nebo deprese, vliv má nedostatek tmy i na vyšší riziko vzniku cukrovky nebo obezity.

Světelné znečištění

Hlavní zdroje

  • Svícení mimo dobu, kdy je to třeba (lampy v ulici, kterou nikdo neprochází, parkoviště u zavřeného obchodního domu).
  • Směřování světla do prostor, kde k ničemu není (na nebe, do volné krajiny nebo okny do interiéru).
  • Svícení zdroji s nevhodnou „barvou“ (studené, namodralé tóny mají škodlivý vliv na zdraví lidí i chování zvířat, vhodnější je měkké světlo s červenými tóny).

Dopady světelného znečištění

  • Na zdraví člověka (zvýšené riziko závislosti na nikotinu, narušení spánku, vyšší riziko cukrovky či obezity).
  • Na zvířata (podle světla řídí sběr či lov potravy, světlo jim slouží i při orientaci a „měření času“).
  • Na ekonomiku (zbytečné svícení tam a tehdy, kdy to nemusí být, případně zastaralými a dražšími zdroji).
  • Na oblohu (ubývá míst, kde jsou vidět hvězdy).

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.