Rozjedou to v nové profesi?

Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci z úplných rodin – dle údajů Nadace Terezy Maxové dětem jich má maturitu jen 1,2 procenta a jen 0,3 procenta z dětí z domovů dokončí univerzitní vzdělání. Jak si vedou v projektu, který jim má pomoci změnit stereotypy při výběru budoucího povolání?

Příležitost. Tereza Maxová pomáhá dětem již osmnáct let. foto: archiv NTMDČeská pozice

Příležitost. Tereza Maxová pomáhá dětem již osmnáct let.

Kromě nízkého vzdělání ale děti z dětských domovů nemají mnohdy ani dostatečné informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání, a jsou tedy více ohroženy sociálně patologickými jevy, jako jsou chudoba a bezdomovectví.

Nadace Terezy Maxové dětem se proto spolu se společností Škoda Auto rozhodly nabídnout cílové skupině dětí ve věku 11 až 15 let pomocnou ruku a prostřednictvím projektu „Rozjedu to!“ jim pomoci najít cestu ke vhodné práci. Cílem je děti motivovat k většímu důrazu na vzdělání, osobnímu rozvoji a profesnímu růstu. Do pilotní fáze projektu, která běží od prosince 2013 do letošního listopadu, je zapojeno 38 dětí z dětských domovů Nymburk a Krnsko ze Středočeského kraje a dětské domovy Holice a Nechanice z Královehradeckého kraje.

Lepší známky

Jaké jsou zatím výsledky? Po otestování osobnostních předpokladů a dovedností byl každému dítěti vytvořen individuální plán, na jehož základě je dítě podporováno v rozvoji svých silných stránek. „Co se týče vysvědčení, většina dětí dostala na konci roku oproti hodnocení v pololetí alespoň u jednoho předmětu o stupeň lepší hodnocení,“ říká vedoucí vychovatelka dětského domova v Nymburce Jana Hlaváčová, a pokračuje: „Díky důkladnému vyšetření a následným psychologickým zprávám a doporučením totiž došlo u jednotlivých dětí ke zkvalitnění přípravy na vyučování a zintezivnění doučování. Kromě toho, což považuji za velké pozitivum, mají děti možnost i následné spolupráce se zajištěnou psycholožkou.“

Podpora psychologa či mentora a cílené kariérní poradenství umožní dětem kvalifikovanější rozhodování o dalším studiu nebo volbě povolání

Právě díky této podpoře a možnosti otestovat osobnostní předpoklady dětí bylo například mladé dívce s hlasovým nadáním umožněno začít se vzdělávat v hudbě a zároveň si vyzkoušet dvojhlas s jedním z významných českých zpěváků a producentů, Milanem Drobným, pro případnou další spolupráci. „Díky  projektu máme možnost dětem nabídnout  dlouhodobé, na míru šité podpůrné prostředí, v němž mohou svůj potenciál rozvinout,“ dodává ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem Terezie Sverdlinová.

Podpora psychologa či mentora a cílené kariérní poradenství zprostředkované proškolenými vychovateli umožní dětem kvalifikovanější rozhodování o dalším studiu nebo volbě povolání. „Díky tomu je možné změnit dosavadní stereotypní tendenci volby povolání mladých lidí odcházejících z dětských domovů, jako jsou kuchař, číšník či kadeřnice,“ podotýká Sverdlinová. V rámci projektu také děti mohou navštívit skutečná pracoviště – v květnu například navštívily muzeum, závod a Lean Centrum Škody Auto v Mladé Boleslavi.

„Snažíme se přispět desítkám znevýhodněných dětí z okolí našich závodů prostřednictvím lepšího vzdělání a speciální podpory k úspěšnému vstupu do dospělého života. Je to podle nás velice efektivní a unikátní možnost, která se zapojeným dětem bude v dobrém vracet celý život,“ říká k tomu vedoucí vnějších vztahů Škody Auto Michal Kadera.

Projekt je nastaven jako dlouhodobý a nadace v něm určitě bude pokračovat i po skončení pilotní fáze. Jeho celkový roční rozpočet je bezmála milion korun, což garantuje celoroční práci klíčových pracovníků v dětských domovech, speciální testování, doučování, podporu mentora či psychologa a mnohé další aktivity, které vedou k systematické práci s dítětem. „Nicméně některé zapojené dítě má více hodin doučování než jiné, které ovšem potřebuje navíc péči psychologa, a podobně. Tím, že je tato podpora šita na míru, liší se náklady na dítě případ od případu,“ vysvětluje ředitelka nadace. Možnosti rozšíření o další zdroje prostředků bude se současným partnerem projektu diskutovat po vyhodnocení pilotáže v listopadu.

Pomáhají i jiní

Projekt Rozjedu to! není jediný, který se u nás snaží dětem z dětských domovů ukázat, jaké možnosti na ně při budoucím hledání povolání čekají. Že si můžou práci vybrat i podle svého zájmu, aby je bavila, se dětem snažil ukázat například již osmý ročník projektu Out of home, který na konci května pořádal spolek Mimo domov. Během něj si 250 dětí si mohlo vyzkoušet různé profese, jak již ČESKÁ POZICE rovněž informovala.

Připraveno pro ně bylo 24 stanovišť, na kterých si mohly vyzkoušet, co obnáší například práce novináře, architekta, hasiče, reklamního tvůrce nebo oděvního návrháře. Dozvěděly se, jaké vzdělání musejí pro tyto profese mít, kolik si vydělají a jak se vůbec dá začít. Jak tehdy uvedla organizátorka akce Klára Chábová, „většina dětí nemá o své budoucnosti představu, navíc bojují s velmi nízkým sebevědomím a neumějí si představit, co je čeká za dveřmi dětského domova“.