Rekordní flastr pro Liberec za mistrovství světa

Za nezákonné přidělování veřejných zakázek udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši 6,55 milionu.

Je to taková symbolická tečka za tím Libereckým příběhem, chtělo by se parafrázovat inspektora Trachtu z Cimrmanovy hry Vražda v salonním kupé při čtení zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad zkoumal celkem 72 veřejných zakázek přidělených v souvislosti s přípravou mistrovství světa v klasickém lyžování, které se uskutečnilo v Liberci v roce 2009. Severočeské město dostalo od ÚOHS pokutu 6,55 milionu, rekordní částku, jakou dosud úřad za chyby v zadávání zakázek udělil.

Z celkem sedmi řízení, která úřad nakonec přezkoumával na základě výsledku kontroly z března 2009, nebyl dle verdiktu ÚOHS porušen zákon jen v jediném. „V naprosté většině z více než sedmdesáti posuzovaných zakázek (...) zjistil ÚOHS porušení zákona spočívající v úmyslném rozdělení předmětu veřejné zakázky pod zákonem dané finanční limity. Zadavatel v těchto zakázkách nepoužil předepsané typy zadávacích řízení, čímž mohl výrazně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Svým jednáním město Liberec znemožnilo účast v zakázkách širšímu okruhu dodavatelů a podstatně tak narušilo soutěžní prostředí,“ konstatuje úřad v tiskové zprávě.

Proti rozhodnutí se může Liberec odvolat. „O tom, že je správní řízení vedeno, samozřejmě víme, doufal jsem jen v jiné vyústění,“ reagoval na rozhodnutí ÚOHS liberecký náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (sdružení Liberec občanům). V napjatém městském rozpočtu dle jeho vyjádření pro ČTK na zaplacení tak vysoké částky peníze nejsou a město bude muset hledat cesty, jak pokutu řešit. Přípravy i samotné mistrovství proběhly za primátora Jiřího Kittnera (ODS).

Zjištěný šlendrián

Nejzávažněji byl zákon porušen při zadávání 27 zakázek spojených s budováním sportovního areálu Ještěd. Zakázky za téměř 700 milionů korun plnily společnosti Strabag, Syner, oaza-net, Eurovia CS, Regionální stavební a Elproinvest. Pochybení úřad neshledal pouze ve dvou zakázkách.

Z třinácti zakázek s hodnotou 260 milionů spojených s budováním sportovního areálu Vesec byla dle ÚOHS zadána v souladu se zákonem pouze jediná. Z šesti etap budování metropolitní internetové sítě byly dle zákona zadány zakázky pro dvě z nich. V celkem 16 zakázkách na projektovou dokumentaci v objemu 16,5 milionu korun prokázal ÚOHS věcnou, místní i časovou souvislost, tedy opět šlo o jedinou zakázku, jejíž předmět byl zadavatelem nezákonně rozdělen. Zákon byl porušen i u dvou zakázek na dodávku sněžných pásových vozidel pro skokanský areál Ještěd a pro běžecký areál ve Vesci v hodnotě 16,8 milionu korun.

ÚOHS tvrdí, že při ukládání sankcí bral v potaz zejména značný rozsah a závažnost pochybení, na straně druhé pak polehčující okolnosti v podobě organizační i finanční náročnosti tak ojedinělé akce. Z veřejných zdrojů spolykalo uspořádání mistrovství světa přes dvě miliardy korun – ze státního rozpočtu skoro 1,5 miliardy korun, z rozpočtu Liberce asi 400 milionů a Liberecký kraj přidal přibližně 165 milionů. Náklady na organizaci mistrovství světa činily přes 623 milionů. Hospodaření organizačního výboru šampionátu v čele s Kateřinou Neumannovou skončilo více než stomilionovým dluhem, v souvislosti s „banánovým mistrovstvím“ padlo i několik trestních oznámení.

Počet příspěvků: 1, poslední 30.5.2011 03:03 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.