Registr smluv: Zveřejňování kontraktů zatím příliš nefunguje

Registr smluv je plný chyb. Jsou-li smlouvy zveřejněné tak, jak velí zákon, nikdo nehlídá. Podle Rekonstrukce státu visí za první měsíc účinnosti zákona 9,8 tisíce smluv za více než 144 miliard korun. Většinu této hodnoty však představuje jediný kontrakt.

Rekonstrukce státu představila komiks Odtemnění, jehož autorkou je Lucie Lomová. foto: Rekonstrukce státu/Lucie Lomová

Rekonstrukce státu představila komiks Odtemnění, jehož autorkou je Lucie Lomová.

Člen rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý a ekonom Ondřej Kokeš si dali práci a probrali se kontrakty, které za měsíc účinnosti zákona o registru smluv do databáze napadaly. Moc analytických závěrů si neodnesli, protože zadavatelé zakázek zatím přistupují k nové povinnosti poněkud ledabyle.

Vedle smlouvy se musejí do databáze vyplnit i metadata – kdo smlouvu uzavírá, s kým, co si pořizuje, a není-li to obchodním tajemstvím, pak za kolik. Bez toho se nedá nasadit na kontrakty filtr, díky němuž se třeba ukáže, jestli v tendrech nějakého úřadu nevítězí pořád stejné klubko firem. „Důvodem je nedostatečná informovanost těch, kdo musejí zveřejňovat. Ale hlavně je problémem nedostatečná kontrola vstupních dat,“ říká Kokeš.

Soupiska návrhů

Jsou-li smlouvy zveřejněné tak, jak velí zákon, nikdo nehlídá. Přestože databáze spadá pod ministerstvo vnitra, norma mu neukládá povinnost ani možnost, aby sledovalo správnost údajů. „Všechna povinná pole musejí být vyplněna, jinak systém smlouvu neuveřejní,“ uvádí Hana Malá z tiskového oddělení úřadu. Ale stačí do políčka napsat třikrát písmeno X a smlouva je venku.

Ministerstvo vnitra dostalo soupisku návrhů, jak by se dalo fungování databáze zlepšit, aby bylo snazší se v ní vyznat, a doporučili, aby vnitro údaje v metadatech kontrolovalo

Úřady a instituce teď nic nenutí, aby si dávaly pozor. Až příští léto začne účinkovat paragraf, že nezveřejněná smlouva neplatí. Do té doby by se měli všichni naučit plnit databázi správně. Kokeš s Malým poslali na ministerstvo vnitra soupisku návrhů, jak by se dalo fungování databáze zlepšit, aby bylo snazší se v ní vyznat, a doporučili, aby vnitro údaje v metadatech kontrolovalo.

„Je to důležité, protože chybně zveřejněná data neumožňují kvalitní veřejnou kontrolu. Pokud někdo neohlídá dodržování aspoň základních zásad, ztrácí veškeré uveřejňování smluv v registru smysl,“ říkají autoři analýzy. „Ve věci zveřejňování smluv není ministerstvu vnitra svěřena žádná kontrolní pravomoc. Posoudit, jestli byla smlouva zveřejněna nebo nezveřejněna v rozporu se zákonem, může pouze soud,“ dodává Hana Malá.

Vyhlídka vězení

Až naběhne sankce neplatnosti za nezveřejněnou smlouvu, lze předpokládat, že málokterý úřad by riskoval tak, že by kontrakt na web vůbec nepověsil. Znamenalo by to, že celou dobu platil třeba za stavební práce neoprávněně, což značí vyhlídku vězení. Bylo by nutné urychleně uzavřít s dodavatelem dohodu o narovnání a smlouvu dodat do registru. Ale pokud bude chybět jen kus smlouvy, což může znamenat i to, že je s výjimkou data celá začerněná, trest neplatností nenastupuje automaticky, stejně jako u špatně vyplněných metadat.

Až naběhne sankce neplatnosti za nezveřejněnou smlouvu, lze předpokládat, že málokterý úřad by riskoval tak, že by kontrakt na web vůbec nepověsil. Znamenalo by to, že celou dobu platil třeba za stavební práce neoprávněně, což značí vyhlídku vězení.

Nespokojený občan nebo aktivista na takový nedostatek může úřad upozornit, a ten mu stejně tak může odpovědět, že chrání obchodní tajemství nebo osobní data a že smlouva zůstane začerněná. Pak by přišla řada na soud. Pokud by dospěl k závěru, že kontrakt má mít písmenka odkrytá, může buď dát úřadu 30 dnů na nápravu, v krajním případě pak prohlásit smlouvu za neplatnou. Je ale otázka, kolik lidí se bude do takových soudních pří pouštět.

Změny, které by kontrolní pravomoc ministerstvu vnitra daly, se nechystají, přestože je zákon v současnosti otevřený a poslanci budou jeho novelu schvalovat na své podzimní schůzi. Jednat ale nebudou o správnosti dat, bude se rozhodovat o tom, jestli se rozhojní řada úřadů a institucí, které mají generální pardon a svoje kontrakty zveřejňovat nemusejí.

Novelu předložila skupina lidoveckých poslanců v čele s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, aby z působnosti zákona vyjmuli národní podnik Budvar, protože se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí. Z toho vyplývá, že stejně skoro všechno ve vyvěšených smlouvách začerní, protože údaje zařazuje pod ochranu obchodního tajemství. Osvědčuje to ostatně i praxe – pivovar zatím vyvěsil na 80 smluv, většinu údajů schovává před konkurencí pod černým fixem.

Nepopulární zákon

Budvar ve sněmovně sehrál úlohu sněhové koule a nabalil na sebe další poslaneckou aktivitu, protože o výjimku si chtějí říci i další instituce a firmy. Zákon o registru smluv není mezi zákonodárci populární, přestože si jej většina sněmovních stran vetkla do programových slibů a „upsala“ se slibem schválení Rekonstrukci státu. Norma prošla parlamentem především kvůli tomuto vnějšímu tlaku, ne protože by to byla svobodná vůle zákonodárců.

Zákon o registru smluv není mezi zákonodárci populární, přestože si jej většina sněmovních stran vetkla do programových slibů a „upsala“ se slibem schválení Rekonstrukci státu

K otevřené novele je podáno skoro 30 pozměňovacích návrhů od jednotlivých poslanců a dva návrhy úprav od sněmovních výborů. Výjimku z uveřejňovací povinnosti by mohla dostat třeba zdravotnická zařízení, všechny státní podniky a obchodní korporace se státním nebo obecním podílem. O pardon usiluje i Česká televize a Český rozhlas v případech nákupu sportovních přenosů a převzatých pořadů.

Podle čísel Rekonstrukce státu visí za první měsíc účinnosti zákona 9,8 tisíce smluv za více než 144 miliard korun. Drtivou většinu této hodnoty představuje jediný kontrakt mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a správcem českým železnic, ten je za 130 miliard.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.